Verificare Status Emitere Carte Electronică de Identitate