Postat la data de: 13.05.2024, ora 16:48

Anunț ocupare 20 posturi agent de poliție la nivelul S.P.C.R.P.C.I.V. județene

Directia Generala Permise de Conducere si Inmatriculari organizează:
| concurs - încadrare directă |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Cu prevederile art. 9 alin. (2^2) şi alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului cu modificările şi completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Agent de poliție

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 1. poz. 31 - agent principal prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Evidenta auto, unitatea: Inst.Pref.Mun.București - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI, Domeniu de activitate: Permise de conducere și examinări
 2. poz. 38 - agent principal prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Evidenta auto, unitatea: Inst.Pref.Mun.București - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI, Domeniu de activitate: Permise de conducere și examinări
 3. poz. 15/a - agent principal prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Evidenta auto, unitatea: Inst.Pref.Jud.Brasov - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, jud. BV, MUNICIPIUL BRASOV, Domeniu de activitate: Permise de conducere și examinări
 4. poz. 9/b - agent principal prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Evidenta auto, unitatea: Inst.Pref.Jud.Buzau - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, jud. BZ, MUNICIPIUL BUZAU, Domeniu de activitate: Permise de conducere și examinări
 5. poz. 5 - agent II prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Evidenta auto, unitatea: Inst.Pref.Jud.Calarasi - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, jud. CL, MUNICIPIUL CALARASI, Domeniu de activitate: Permise de conducere și examinări
 6. poz. 12 - agent principal prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Evidenta auto, unitatea: Inst.Pref.Jud.Cluj - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, jud. CJ, MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, Domeniu de activitate: Permise de conducere și examinări
 7. poz. 11 - agent principal prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Evidenta auto, unitatea: Inst.Pref.Jud.Constanta - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, jud. CT, MUNICIPIUL CONSTANTA, Domeniu de activitate: Permise de conducere și examinări
 8. poz. 6/a - agent principal prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Evidenta auto, unitatea: Inst.Pref.Jud.Dambovita - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, jud. DB, MUNICIPIUL TARGOVISTE, Domeniu de activitate: Permise de conducere și examinări
 9. poz. 4/a - agent principal prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Evidenta auto, unitatea: Inst.Pref.Jud.Giurgiu - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, jud. GR, MUNICIPIUL GIURGIU, Domeniu de activitate: Permise de conducere și examinări
 10. poz. 6/b - agent principal prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Evidenta auto, unitatea: Inst.Pref.Jud.Ialomita - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, jud. IL, MUNICIPIUL SLOBOZIA, Domeniu de activitate: Permise de conducere și examinări
 11. poz. 12 - agent principal prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Evidenta auto, unitatea: Inst.Pref.Jud.Iasi - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, jud. IS, MUNICIPIUL IASI, Domeniu de activitate: Permise de conducere și examinări
 12. poz. 12/c - agent principal prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Evidenta auto, unitatea: Inst.Pref.Jud.Iasi - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, jud. IS, MUNICIPIUL IASI, Domeniu de activitate: Permise de conducere și examinări
 13. poz. 15/c - agent principal prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Evidenta auto, unitatea: Inst.Pref.Jud.Ilfov - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, jud. IF, MUNICIPIUL BUCURESTI - Com. ILFOV, Domeniu de activitate: Permise de conducere și examinări
 14. poz. 9/d - agent principal prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Evidenta auto, unitatea: Inst.Pref.Jud.Neamt - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, jud. NT, MUNICIPIUL PIATRA NEAMT, Domeniu de activitate: Permise de conducere și examinări
 15. poz. 8 - agent principal prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Evidenta auto, unitatea: Inst.Pref.Jud.Prahova - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, jud. PH, MUNICIPIUL PLOIESTI, Domeniu de activitate: Permise de conducere și examinări
 16. poz. 7 - agent II prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Evidenta auto, unitatea: Inst.Pref.Jud.Satu-Mare - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, jud. SM, MUNICIPIUL SATU MARE, Domeniu de activitate: Permise de conducere și examinări
 17. poz. 7 - agent principal prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Evidenta auto, unitatea: Inst.Pref.Jud.Suceava - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, jud. SV, MUNICIPIUL SUCEAVA, Domeniu de activitate: Permise de conducere și examinări
 18. poz. 5/c - agent principal prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Evidenta auto, unitatea: Inst.Pref.Jud.Tulcea - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, jud. TL, MUNICIPIUL TULCEA, Domeniu de activitate: Permise de conducere și examinări
 19. poz. 8/a - agent principal prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Evidenta auto, unitatea: Inst.Pref.Jud.Vrancea - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, jud. VN, MUNICIPIUL FOCSANI, Domeniu de activitate: Permise de conducere și examinări
 20. poz. 4/b - agent principal prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Evidenta auto, unitatea: Inst.Pref.Jud.Covasna - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, jud. CV, MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, Domeniu de activitate: Permise de conducere și examinări
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

Pentru a participa la concursul cu recrutare prin încadrare directă, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;(*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)
m) prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă.

(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***)Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.

ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de polițist nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Pentru a participa la acest concurs, polițistul căruia i-au încetat raporturile de serviciu trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)
m) dacă prin reîncadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă;
n) nu le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), g)-i), k), l) şi n) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. (****)

(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***) Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.

(****) „a) la împlinirea vârstei şi a celorlalte condiţii necesare pensionării în sistemul public de pensii pentru instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
c) la împlinirea limitei de vârstă în grad profesional;
g) la destituirea din poliţie;
h) la acordarea calificativului nesatisfăcător, de două ori;
i) când este condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepţia cazurilor în care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau amenzii penale pentru infracţiuni săvârşite din culpă, pe baza aprobării persoanelor care au acordat gradele profesionale prevăzute la art. 15;
k) când nu promovează examenul de definitivare prevăzut la art. 21 alin. (5);
l) când s-a stabilit că a fost încadrat în mod fraudulos în poliţie, chiar dacă aceasta situaţie a fost depistată ulterior;
n) când poliţistul nu a susţinut, din motive imputabile, evaluarea psihologică în termen de 3 luni de la data suspendării raportului de serviciu în condiţiile art. 27^25 lit. h).”
(n.n. „art. 27^25 – (1) Raportul de serviciu al poliţistului se suspendă de drept în următoarele situaţii: (…) h) nu susţine evaluarea psihologică care se efectuează periodic, la reluarea activităţii, la solicitarea comisiilor de expertiză/evaluare a capacităţii de muncă sau când este dispusă ca urmare a constatării motivate a existenţei unor indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice;”)


ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de polițist nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Pentru a participa la acest concurs, în vederea transferului din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)


(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***) Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: Agent de poliție
 • pregătire de bază: Studii medii (M), cu diplomă de bacalaureat
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: Să deţină certificat sau autorizaţie de acces la informaţii clasificate nivelul „SECRET DE SERVICIU” (poate fi obţinut(ă) ulterior).

  a) pentru funcțiile de agent principal de poliție la Serviciul Regim Permise de Conducere și Examinări – Compartimentul permise de conducere din cadrul Instituției Prefectului Municipiul București – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor prevăzute la poziţiile 31 și 38 din statul de organizare al serviciului public comunitar:
  - să dețină permis de conducere cel puțin categoria B, valabil;

  b) pentru funcția de agent principal de poliție la Compartimentul examinări din cadrul Instituției Prefectului Județul Brașov – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor prevăzută la poziţia 15/a din statul de organizare al serviciului public comunitar;
  - să dețină calitatea de examinator la proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere (poate fi obținută ulterior);
  - să dețină permis de conducere categoria B, valabil, eliberat de autoritatea competentă din România;
  - să îndeplinească cumulativ cerințele pentru a fi atestat ca examinator minim categoria B: deține permis de conducere pentru categoria B, valabil, de cel puțin 3 ani; a împlinit vârsta de 23 de ani; nu a avut permisul de conducere anulat în ultimii 5 ani; nu a avut suspendată exercitarea dreptului de conducere în ultimii 3 ani, în condițiile stabilite de O.M.A.I. 128 / 15.09.2022; să nu aibă înscris în permisul de conducere codul armonizat al Uniunii Europene „78” cuprins anexa nr. 2 la Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 157 / 2012 privind forma și conținutului permisului de conducere, cu modificările și completările ulterioare; nu exercită o funcție sau nu desfășoară activități în cadrul unei școli de conducători auto.

  c) pentru funcția de agent principal de poliție la Compartimentul Regim Permise de Conducere și Examinări din cadrul Instituției Prefectului Județul Buzău – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor prevăzută la poziţia 9/b din statul de organizare al serviciului public comunitar;
  - să dețină permis de conducere categoria B (categoriile A,C,CE și D pot fi obținute ulterior);
  - să îndeplinească cumulativ cerințele pentru a obține calitatea de examinator minim pentru categoria B: deține permis de conducere pentru categoria B, valabil, de cel puțin 3 ani; a împlinit vârsta de 23 de ani; nu a avut permisul de conducere anulat în ultimii 5 ani; nu a avut suspendată exercitarea dreptului de conducere în ultimii 3 ani pentru faptele prevăzute de art. 100 alin. (3) lit. i), art. 101 alin. (3) lit. a) şi c), art. 102 alin. (3) lit. a) şi alin. (4) lit. a) şi b) şi art. 103 alin. (1) lit. b), c), d) şi e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; nu exercită o funcție sau nu desfășoară activități în cadrul unei școli de conducători auto; să nu aibă înscris în permisul de conducere codul armonizat al Uniunii Europene „78” cuprins anexa nr. 2 la Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 157 / 2012 privind forma și conținutului permisului de conducere, cu modificările ulterioare;
  - să dețină calitatea de examinator (poate fi obținută ulterior).

  d) pentru funcția de de agent II de poliție la Compartimentul Regim Permise de Conducere și Examinări din cadrul Instituției Prefectului Județul Călărași – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor prevăzută la poziţia 5 din statul de organizare al serviciului public comunitar:
  - să dețină calitatea de examinator la proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere (poate fi obținută ulterior);
  - posesor al permisului de conducere categoria B, valabil;
  - să dețină permis de conducere categoriile A, C, CE, D și DE (poate fi obținut ulterior).

  e) pentru funcția de agent principal de poliție la Compartimentul Examinări din cadrul Instituției Prefectului Județul Cluj – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor prevăzută la poziţia 12 din statul de organizare al serviciului public comunitar:
  - să dețină calitatea de examinator la proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere (poate fi obținută ulterior);
  - să dețină permis de conducere minim categoria B, valabil, de cel puțin 3 ani;
  - nu a avut permisul anulat în ultimii 5 ani;
  - nu a avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimii 3 ani pentru fapte prevăzute de art. 4 lit. e din O.M.A.I. 260/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  - nu are înscris în permisul de conducere codul armonizat al Uniunii Europene 78 cuprins în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 157 / 2012 privind forma și conținutului permisului de conducere, cu modificările ulterioare;
  - să dețină permis de conducere categoriile A, C, CE, D și DE (poate fi obținut ulterior).

  f) pentru funcția de agent principal de poliție la Compartimentul examinări din cadrul Instituției Prefectului Județul Constanța – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor prevăzută la poziţia 11 din statul de organizare al serviciului public comunitar:
  - să dețină calitatea de examinator la proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere (poate fi obținută ulterior);
  - să dețină permis de conducere categoria B, valabil;
  - să îndeplinească cumulativ cerințele pentru a fi atestat ca examinator minim categoria B: deține permis de conducere pentru categoria B, valabil, de cel puțin 3 ani; a împlinit vârsta de 23 de ani; nu a avut permisul de conducere anulat în ultimii 5 ani; nu a avut suspendată exercitarea dreptului de conducere în ultimii 3 ani, în condițiile stabilite de O.M.A.I. 128 / 15.09.2022; nu exercită o funcție sau nu desfășoară activități în cadrul unei școli de conducători auto.

  g) pentru funcția de agent principal de poliție la Compartimentul regim permise de conducere și examinări din cadrul Instituției Prefectului Județul Covasna – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor prevăzută la poziţia 4/b din statul de organizare al serviciului public comunitar:
  - să dețină calitatea de examinator la proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere (poate fi obținută ulterior);
  - să dețină permis de conducere minim categoria B, valabil, de cel puțin 3 ani;
  - nu a avut permisul anulat în ultimii 5 ani;
  - nu a avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimii 3 ani pentru fapte prevăzute de art. 4 lit. e din O.M.A.I. 260/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  - nu are înscris în permisul de conducere codul armonizat al Uniunii Europene 78 cuprins în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 157 / 2012 privind forma și conținutului permisului de conducere, cu modificările ulterioare;
  - să dețină permis de conducere categoriile A, C, CE, D și DE (poate fi obținut ulterior).

  h) pentru funcția de agent principal de poliție la Compartimentul Permise de conducere și examinări din cadrul Instituției Prefectului Județul Dâmbovița – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor prevăzută la poziţia 6/a din statul de organizare al serviciului public comunitar;
  - să dețină calitatea de examinator la proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere (poate fi obținută ulterior);
  - să dețină permis de conducere categoria B, valabil;
  - să îndeplinească cumulativ cerințele pentru a fi atestat ca examinator minim categoria B: deține permis de conducere pentru categoria B, valabil, de cel puțin 3 ani; nu a avut permisul de conducere anulat în ultimii 5 ani; nu a avut suspendată exercitarea dreptului de conducere în ultimii 3 ani, în condițiile stabilite de O.M.A.I. 128 / 15.09.2022; nu exercită o funcție sau nu desfășoară activități în cadrul unei școli de conducători auto.


  i) pentru funcția de agent principal de poliție la Compartimentul regim permise de conducere din cadrul Instituției Prefectului Județul Giurgiu – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor prevăzută la poziţia 4/a din statul de organizare al serviciului public comunitar:
  - permis de conducere minim categoria B, valabil;
  - permis de conducere categoriile A, C, CE, D, DE (poate fi obținut ulterior);
  - să dețină calitatea de examinator la proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere (poate fi obținută ulterior).

  j) pentru funcția de agent principal de poliție la Compartimentul Regim Permise De Conducere și Examinări din cadrul Instituției Prefectului Județul Ialomița – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor prevăzută la poziţia 6/b din statul de organizare al serviciului public comunitar:
  - să dețină calitatea de examinator la proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere (poate fi obținută ulterior);
  - să dețină permis de conducere categoria B, valabil;
  - să îndeplinească cumulativ cerințele pentru a fi atestat ca examinator minim categoria B: deține permis de conducere pentru categoria B, valabil, de cel puțin 3 ani; a împlinit vârsta de 23 de ani; nu a avut permisul de conducere anulat în ultimii 5 ani; nu a avut suspendată exercitarea dreptului de conducere în ultimii 3 ani, în condițiile stabilite de O.M.A.I. 128 / 15.09.2022; nu exercită o funcție sau nu desfășoară activități în cadrul unei școli de conducători auto.

  k) pentru funcțiile de agent principal de poliție la Compartimentul Regim Permise De Conducere și Examinări din cadrul Instituției Prefectului Județul Iași – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor prevăzute la poziţiile 12 și 12/c din statul de organizare al serviciului public comunitar:
  - posesor de permis de conducere cel puțin categoria B;
  - să dețină calitatea de examinator la proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere (poate fi obținut ulterior).

  l) pentru funcția de agent principal de poliție la Compartimentul regim permise de conducere și examinări din cadrul Instituției Prefectului Județul Ilfov – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor prevăzută la poziţia 15/c din statul de organizare al serviciului public comunitar:
  - să îndeplinească cumulativ cerințele pentru a fi atestat ca examinator, respectiv: să dețină permis de conducere pentru categoria B, valabil, de cel puțin 3 ani; a împlinit vârsta de 23 de ani; nu a avut permisul de conducere anulat în ultimii 5 ani; nu a avut suspendată exercitarea dreptului de conducere autovehicule în ultimii 3 ani pentru fapte prevăzute de art. 100 alin. (3) lit. i), art. 101 alin. (3) lit. a) şi c), art. 102 alin. (3) lit. a) şi alin. (4) lit. a) şi b) şi art. 103 alin. (1) lit. b), c), d) şi e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; este aptă din punct de vedere medical și psihologic pentru desfășurarea activității de examinator (avizele pot fi obținute ulterior); nu exercită o funcție sau nu desfășoară activități în cadrul unei școli de conducători auto; a absolvit cursul de formare inițială pentru examinatori, prevăzut la art. 5 alin. (1) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 260 din 21 noiembrie 2011 (poate fi obținut ulterior); nu are înscris în permisul de conducere codul armonizat al Uniunii Europene 78 cuprins anexa nr. 2 la Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 157 / 2012 privind forma și conținutului permisului de conducere, cu modificările ulterioare;
  - să dețină permis de conducere categoriile A, C, CE, D, DE (poate fi obținut ulterior).

  m) pentru funcția de agent principal de poliție la Compartimentul regim permise de conducere și examinări din cadrul Instituției Prefectului Județul Neamț – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor prevăzută la poziţia 9/d din statul de organizare al serviciului public comunitar:
  - să dețină calitatea de examinator la proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere (poate fi obținut ulterior);
  - permis de conducere minim categoria B, valabil;
  - permis de conducere categoriile A, C, CE, D, DE (poate fi obținut ulterior).

  n) pentru funcția de agent principal de poliție la Compartimentul regim permise de conducere din cadrul Instituției Prefectului Județul Prahova – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor prevăzută la poziţia 8 din statul de organizare al serviciului public comunitar:
  - să fie posesor al permisului de conducere cel puțin categoria B;
  - să obțină atestat de examinator eliberat de DRPCIV (poate fi obținut ulterior).

  o) pentru funcția de agent II de poliție la Compartimentul regim permise de conducere și examinări din cadrul Instituției Prefectului Județul Satu Mare – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor prevăzută la poziţia 7 din statul de organizare al serviciului public comunitar:
  - să dețină permis de conducere categoria B, valabil;
  - să îndeplinească cumulativ cerințele pentru a fi atestat ca examinator la proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere minim categoria B, respectiv: deține permis de conducere pentru categoria B, valabil, de cel puțin 3 ani; a împlinit vârsta de 23 de ani; nu a avut permisul de conducere anulat în ultimii 5 ani; nu a avut suspendată exercitarea dreptului de conducere în ultimii 3 ani pentru fapte prevăzute de art. 100 alin. (3) lit. i), art. 101 alin. (3) lit. a) şi c), art. 102 alin. (3) lit. a) şi alin. (4) lit. a) şi b) şi art. 103 alin. (1) lit. b), c), d) şi e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; nu exercită o funcție sau nu desfășoară activități în cadrul unei școli de conducători auto.

  p) pentru funcția de agent principal de poliție la Compartimentul regim permise de conducere și examinări din cadrul Instituției Prefectului Județul Suceava – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor prevăzută la poziţia 7 din statul de organizare al serviciului public comunitar:
  - să dețină calitatea de examinator la proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere minim categoria B (poate fi obținută ulterior), iar pentru categoriile A, C, CE și D (poate fi obținută ulterior);
  - permis de conducere valabil, minim pentru categoria B;
  - permis de conducere categoriile A, C, CE, D (poate fi obținut ulterior);
  - să îndeplinească cumulativ cerințele pentru a fi atestat ca examinator minim categoria B, respectiv: să dețină permis de conducere pentru categoria B, valabil, de cel puțin 3 ani; a împlinit vârsta de 23 de ani; nu a avut permisul de conducere anulat în ultimii 5 ani; nu a avut suspendată exercitarea dreptului de conducere autovehicule în ultimii 3 ani pentru faptele prevăzute Ordinul 260/2011 (Capitolul II, articolul 4, alin. (1) lit. e)), cu modificările și completările ulterioare; să nu activeze ca instructor auto sau profesor de legislație în cadrul unei școli de conducători auto.

  q) pentru funcția de agent principal de poliție la Compartimentul Regim Permise De Conducere și Examinări din cadrul Instituției Prefectului Județul Tulcea – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor prevăzută la poziţia 5/c din statul de organizare al serviciului public comunitar:
  - permis de conducere minim categoria B, valabil, emis de către o autoritate competentă din România;
  - permis de conducere categoriile A, C, CE, D, DE, valabil, emis de către o autoritate competentă din România (pot fi obținute ulterior);
  - să dețină calitatea de examinator la proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere (obținută ulterior).

  r) pentru funcția de agent principal de poliție la Compartimentul examinări din cadrul Instituției Prefectului Județul Vrancea – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor prevăzută la poziţia 8/a din statul de organizare al serviciului public comunitar:
  - să dețină calitatea de examinator la proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere (poate fi obținută ulterior);
  - să dețină permis de conducere categoria B, valabil;
  - să îndeplinească cumulativ cerințele pentru a fi atestat ca examinator minim categoria B: deține permis de conducere pentru categoria B, valabil, de cel puțin 3 ani; a împlinit vârsta de 23 de ani; nu a avut permisul de conducere anulat în ultimii 5 ani; nu a avut suspendată exercitarea dreptului de conducere în ultimii 3 ani, în condițiile stabilite de O.M.A.I. 128 / 15.09.2022; nu exercită o funcție sau nu desfășoară activități în cadrul unei școli de conducători auto.
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
31.05.2024, ora 12:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - incadrare directa + reincadrare + transfer
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. Copia carnetului de muncă / certificatului de stagiu de cotizare și/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă
 6. Copia livretului militar
  (dacă este cazul, obligatoriu pentru cadrele militare în rezervă)
 7. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 8. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 9. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 10. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 11. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 12. *Autobiografie
  (scrisă olograf (de mână) de către candidat, conform modelului anexat)
 13. *Tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului
  (candidatul trebuie să completeze documentul potrivit notei de subsol a modelului anexat;)
 14. Extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar/ consimțământ obținere certificat
  (-Candidatul poate să opteze pentru una dintre variante.
  -Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar depus de candidat, aflat în termen de valabilitate, respectiv 6 luni de la data eliberării.
  )
 15. *Fotografie color 9x12
  (fotografie clară tip portret al candidatului)
 16. *Adeverință medicală eliberată de medicul de familie în condițiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum și la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției
  (conform modelului anexat)
 17. *Consimțământ informat examinare medicală
  (conform modelului anexat)
 18. *Aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii
 19. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 20. *Declarație acord înregistrare audio-video
 21. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
 22. Istoricul de sancțiuni la regimul circulației rutiere/ consimțământ obținere istoric sancțiuni la regimul circulației rutiere
  (Istoricul de sancțiuni la regimul circulației rutiere se obține de către serviciul de specialitate, pe baza consimțământului expres al candidatului.)
 23. *Copie a permisului de conducere

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 3. Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/examenelor medicale.

 4. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate de către medicul de unitate al structurii organizatoare / de recrutare.

Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Probă practică (eliminatorie)
Perioada de desfășurare a probei: 15.06.2024 - 20.06.2024
 1. Rezultatele la probă se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 2. Proba practică în poligon se va desfășura conform Anexelor nr. 1, 1A, 1B, 1C postate în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 3. Programarea candidaților pentru susținerea probei practice în poligon, locațiile pentru desfășurarea acesteia și orele vor fi comunicate ulterior, în timp util prin afișare în secţiunea „fișiere anunț” pe această pagină. Accesul va fi permis candidaților exclusiv în baza actului de identitate valabil.

 4. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișare în secţiunea „fișiere anunț” pe această pagină.

 5. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 6. Rezultatele la proba „test scris” se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 7. Candidaţii care nu se prezintă la data, ora şi locul indicate pentru susţinerea probei practice, vor fi declaraţi „neprezentat” şi vor fi eliminaţi din concurs.
  Candidații care nu prezintă un act de identitate valabil (prin act de identitate se întelege cartea de identitate, cartea de identitate simplă, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie și buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate) nu vor putea susţine proba practică şi vor fi eliminaţi din concurs.
  Se interzice accesul candidaților cu echipamente tehnice de comunicare ori înregistrare audio-video. Candidaţii ce au asupra lor echipamente tehnice de comunicare ori înregistrare nu vor putea susţine proba practică şi vor fi eliminaţi din concurs.

Probă - test scris
Perioada de desfășurare a probei: 06.07.2024
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele la proba „test scris” se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Proba scrisă va consta într-un test scris, de tip grilă, elaborat de către Comisia de concurs din tematica şi bibliografia recomandate, având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii.

 6. Numărul de subiecte, precum și durata de rezolvare a testului vor fi stabilite de Comisia de concurs.

 7. Candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză.

 8. Încălcarea condițiilor comunicate de desfășurare a probelor concursului, fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba eliminatorie (practică) sau la proba scrisă poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, în termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere de către comisia constituită în acest scop.

 4. Contestaţiile se depun pe adresa de e-mail concurs.permise@mai.gov.ro.

 5. Notele acordate după soluţionarea contestaţiilor sunt definitive.

 6. Admiterea/respingerea contestaţiilor se va comunica prin postarea unui anunț în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

Departajare:
 1. Nota finală reprezintă nota obţinută la proba scrisă.

 2. Sunt declarați „admis” candidații care au obţinut nota finală cea mai mare, în ordine descrescătoare, dintre candidații înscriși, în limita locurilor scoase la concurs .

 3. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeași notă finală la proba scrisă, va fi declarat „admis” candidatul care a obținut nota mai mare la proba practică. În caz de egalitate și după aplicarea acestui criteriu de departajare, se va organiza interviu pe subiecte profesionale elaborate din tematica și bibliografia recomandate.

 4. În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 5. Interviul de departajare se susține în vederea departajării candidaților, astfel că va fi declarat admis, candidatul care a obținut nota cea mai mare, indiferent de aceasta.

 6. Candidaţii declaraţi "respins" , în urma interviului de departajare, la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

 7. Interviul care se susține în procedura de departajare a candidaților, conform art. 41 alin. (3) din O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne se poate contesta. Termenul de depunere a contestațiilor este de 24 de ore de la afișarea rezultatului interviului, iar termenul pentru soluționarea contestațiilor este de 2 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de depunere.

 8. Contestaţiile se depun pe adresa de e-mail concurs.permise@mai.gov.ro .

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Informații suplimentare:
 1. Înscrierea se realizează, în perioada 13.05-31.05.2024 (inclusiv în zilele nelucrătoare, iar în data de 31.05.2024 doar până la orele 12:00), online la adresa de e-mail concurs.permise@mai.gov.ro
  Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de 31.05.2024, orele 12:00, nu vor fi luate în considerare.

 2. Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii:
  - documentele care necesită a fi completate vor fi imprimate de către candidat, completate, datate și semnate olograf (cu excepția CV-ului), iar ulterior scanate exclusiv în format .pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail indicată mai sus (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);
  - toate documentele vor fi scanate și salvate într-un singur fișier .pdf, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Popescu Ioan - dosar recrutare permise);
  - e-mailul transmis de către candidat va avea același subiect (titlu) ca și fișierul atașat și nu trebuie să depășească 25 MB;
  - toate documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral (corespunde cu documentul original Ex: diploma de bacalaureat este scanată față verso) și este lizibil;
  - Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare incomplete, incorect întocmite sau depuse ulterior termenului de înscriere.

 3. În cel mult cinci zile lucrătoare, ulterioare depunerii cererii de înscriere însoțită de documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii de la aceeași adresă, respectiv concurs.permise@mai.gov.ro, precizându-se codul atribuit candidatului.

 4. În situația în care candidatul nu primește confirmarea în termenul prevăzut mai sus, acesta se poate adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări la numărul de telefon 0213019573 sau interior 14364, iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări din şos. Pipera nr. 49, sector 2, Bucureşti, în vederea clarificării.

 5. Candidaților declarați „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale de încadrare, li se vor acorda gradele profesionale prin raportare la prevederile legale în vigoare și vor fi încadrați în funcțiile minime prevăzute de lege, corespunzătoare gradelor profesionale acordate, dar nu mai mare decât funcția pentru care au candidat, pe o perioadă de probă de 6 luni, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

 6. Fişele posturilor scoase la concurs pot fi consultate de către candidaţi, în urma unei solicitări scrise, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate la sediul Serviciului Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări/ la sediul structurii de care aparține postul.

 7. Candidaților declarați „admis” nu li se vor putea modifica raporturile de serviciu prin delegare, detașare, mutare sau transfer timp de cel puțin 2 ani de la numirea în prima funcție, cu excepția situației în care intervine reorganizarea unității. (pentru posturile vacante de agent de poliție prin încadrare ca deficit - potrivit art. 9 alin. 2 ind. 2 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare).

 8. După postarea tabelului cu rezultatele finale, candidatul declarat „admis” la concursul pentru ocuparea postului vacant prin încadrare directă susţine examinarea medicală şi evaluarea psihologică. În situaţia constatării inaptitudinii medicale sau psihologice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57 ind. 1 alin. (5) din O.m.a.i. nr. 140/2016, respectiv în cazul neîndeplinirii uneia dintre aceste condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notei obținute.

 9. „Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii”, potrivit art. 57 ind. 1 alin. (6) din Anexa nr. 3 la OMAI 140/2016.

Date de contact:
 1. Relaţii suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare între orele 09:00 – 14:00 de la secretarul comisiei de concurs din cadrul Serviciului Resurse Umane al Direcţiei Generale Permise Conducere şi Înmatriculări la numărul de telefon 021 301 95 73 sau interior 14364.

Grafic concurs:
 1. GRAFIC concursuri 06.07.2024.pdf - Adăugat la: 10.05.2024, ora 18:19
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 10.05.2024, ora 15:32
 2. Model - Îndrumar autobiografie.docx - Adăugat la: 10.05.2024, ora 15:32
 3. Model - Tabel nominal cu rudele.docx - Adăugat la: 10.05.2024, ora 15:32
 4. Model - Adeverință medicală.docx - Adăugat la: 10.05.2024, ora 15:32
 5. Model - Consimțământ informat examinare medicală.docx - Adăugat la: 10.05.2024, ora 15:32
 6. Model - Declarație cunoaștere și acceptare condiții recrutare - Permise 2.docx - Adăugat la: 10.05.2024, ora 18:09
 7. Model - Consimțământ pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar și a istoricului de sancțiuni la regimul circulației rutiere - Permise 3.docx - Adăugat la: 10.05.2024, ora 18:11
 8. Model - Declaratie acord inregistrare audio video - Permise 4.docx - Adăugat la: 10.05.2024, ora 18:12
 9. Proba practică în poligon - Anexa 1 - Proba practică în poligon .pdf - Adăugat la: 13.05.2024, ora 10:24
 10. Proba practică în poligon - Anexa 1A - Proba practică în poligon 1A.pdf - Adăugat la: 13.05.2024, ora 10:45
 11. Proba practică în poligon - Anexa 1B - Proba practică în poligon 1B.pdf - Adăugat la: 13.05.2024, ora 10:46
 12. Proba practică în poligon - Anexa 1C - Proba practică în poligon 1C.pdf - Adăugat la: 13.05.2024, ora 10:46
 13. Model - Cerere - Permise 1.docx - Adăugat la: 13.05.2024, ora 11:00
 14. Tematică și bibliografie .pdf - Adăugat la: 13.05.2024, ora 16:45
 15. Anunț - 2032-Anunț ocupare 20 posturi agent de poliție la nivelul S.P.C.R.P.C.I.V. județene - Anunț ocupare 20 posturi agent de poliție la nivelul S.P.C.R.P.C.I.V. județene.pdf - Adăugat la: 22.05.2024, ora 16:46
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Erată - Anunț 1 - Concurs.pdf - Adăugat la: 22.05.2024, ora 16:45
 2. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - Candidați permise și examinări - Lista_candidați_respinsi_evaluare_dosare_agenți_permise 06.07.2024.pdf - Adăugat la: 11.06.2024, ora 15:49
 3. Erată - Concurs - ANEXA 1.PDF - Adăugat la: 12.06.2024, ora 11:48
 4. Erată - Candidat - CT-RPCE-4566920.pdf - Adăugat la: 12.06.2024, ora 16:48
 5. Alte informări pentru candidați - Locație - Susținere proba practică 2024.pdf - Adăugat la: 12.06.2024, ora 17:48
 6. Rezultate probă - Probă - Practică - poligon -.pdf - Adăugat la: 18.06.2024, ora 13:07
 7. Erată - Modificare - Nota proba.pdf - Adăugat la: 19.06.2024, ora 17:04
 8. Rezultat soluționare contestații probă - Listă - Contestații proba practică - poligon.pdf - Adăugat la: 21.06.2024, ora 13:53
 9. Rezultate probă - Lista - Rezultate finale obținute la proba practică - poligon.pdf - Adăugat la: 21.06.2024, ora 14:07
 10. Erată - Admitere - Contestații Direcția Medicală.pdf - Adăugat la: 25.06.2024, ora 13:23
 11. Alte informări pentru candidați - Susținere - Informare susținere proba practica.pdf - Adăugat la: 25.06.2024, ora 13:36
 12. Rezultate probă - Lista - Rezultate obținute la proba practică - poligon.pdf - Adăugat la: 26.06.2024, ora 17:00
 13. Alte informări pentru candidați - Informare - Susținere probă scrisă și repartizare săli.pdf - Adăugat la: 03.07.2024, ora 12:55
 14. Rezultate probă - Examen scris - Permise și examinări .pdf - Adăugat la: 06.07.2024, ora 19:09
 15. Alte informări pentru candidați - Soluționare - Contestații proba scrisă.pdf - Adăugat la: 09.07.2024, ora 16:00
 16. Tabel cu rezultatele finale obținute la concurs - Proba scrisă - Specializarea Permise de conducere și Examinări.pdf - Adăugat la: 09.07.2024, ora 18:06
 17. Anunț - Programare testare psihologică - - Agenti de poliție - Încadrare directa RPCE 2024.pdf - Adăugat la: 12.07.2024, ora 14:52