Postat la data de: 19.04.2024, ora 17:14

Admitere 2024 la Școlile postliceale ale M.A.I., sesiunea aprilie-iulie 2024

Unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne organizează:
Concurs de admitere - agenți de poliție, subofițeri și maiștri militari
În conformitate cu:
 1. Dispoziția directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/1620/2015 privind unele proceduri și formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne cu modificările și completările ulterioare
 2. Dispoziţia-cadru nr. II/17953/2019 a Directorului General al D.G.M.R.U. privind recrutarea candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I., cu modificările și completările ulterioare
 3. HG anual privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior
 4. Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările și completările ulterioare
 5. Legea nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului Statului Român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat cu modificările și completările ulterioare
 6. Legea nr. 198/2023 privind învăţământul preuniversitar
 7. Legea nr. 360/2002 privind statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare
 8. O.m.a.i. nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI precum și la concursuri de încadrare MAI cu modificările și completările ulterioare
 9. O.m.a.i. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat cu modificările și completările ulterioare;
 10. O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne cu modificările și completările ulterioare
 11. O.m.a.i. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne modificările și completările ulterioare
 12. O.m.a.i. nr. 179/2022 pentru aprobarea baremului medical privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi chemați/rechemați/încadrați/reîncadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/polițiștilor de penitenciare
 13. O.m.a.i. nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne cu modificările și completările ulterioare
 14. O.m.a.i. nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi cu modificările și completările ulterioare
 15. O.m.a.i. nr. 48/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a Legii nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat cu modificările și completările ulterioare
 16. Dispoziția DGMRU nr. II/11816 din 19.04.2024 privind organizarea și desfășurarea, în sesiunea aprilie – iulie 2024, a concursurilor de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne
Cifre de școlarizare:
 1. Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră Avram Iancu Oradea
  1. - Programul de studii/ specializarea/ domeniul/ arma/ specialitatea: - Agent de poliţie de frontieră- Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență (1 an), Beneficiari: 240 IGPF, TOTAL LOCURI: 240

 2. Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni
  1. - Programul de studii/ specializarea/ domeniul/ arma/ specialitatea: - Subofiţer de jandarmi- Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență (1 an), Beneficiari: 350 IGJR, TOTAL LOCURI: 350

 3. Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani
  1. - Programul de studii/ specializarea/ domeniul/ arma/ specialitatea: - Subofiţer de jandarmi- Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență (1 an), Beneficiari: 350 IGJR, TOTAL LOCURI: 350

 4. Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina
  1. - Programul de studii/ specializarea/ domeniul/ arma/ specialitatea: - Agent de poliţie- Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență (1 an), Beneficiari: 1340 IGPR, TOTAL LOCURI: 1340

 5. Școala de Agenți de Poliție "Septimiu Mureșan" Cluj-Napoca
  1. - Programul de studii/ specializarea/ domeniul/ arma/ specialitatea: - Agent de poliţie- Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență (1 an), Beneficiari: 300 IGPR, TOTAL LOCURI: 300

 6. Şcoala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă "Pavel Zăgănescu" Boldești
  1. - Programul de studii/ specializarea/ domeniul/ arma/ specialitatea: - Subofiţer de pompieri şi protecţie civilă- Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență (1 an), Beneficiari: 275 IGSU, TOTAL LOCURI: 275
  2. - Programul de studii/ specializarea/ domeniul/ arma/ specialitatea: - Subofițer administrativ- Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență (1 an), Beneficiari: 25 IGSU, TOTAL LOCURI: 25

Unitatea de învăţământ Specialitatea/ calificarea Nr. locuri
Total Din care
RomiAlte minorități
Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră Avram Iancu - Oradea Agent de poliţie de frontieră Total: 240 240 IGPF 22
Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș” - Fălticeni Subofiţer de jandarmi Total: 350 350 IGJR 33
Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” - Drăgășani Subofiţer de jandarmi Total: 350 350 IGJR 33
Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" - Câmpina Agent de poliţie Total: 1340 1340 IGPR 2010
Școala de Agenți de Poliție "Septimiu Mureșan" - Cluj-Napoca Agent de poliţie Total: 300 300 IGPR 22
Şcoala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă "Pavel Zăgănescu" - Boldești Subofiţer de pompieri şi protecţie civilă Total: 275 275 IGSU 2-
Subofițer administrativ Total: 25 25 IGSU --
Total locuri – Învăţământ postliceal 2880 3220
Condiții generale și criterii specifice:
  Recrutarea se realizează în raport de domiciliul/reşedinţa candidatului înscris/ă în cartea de identitate, potrivit organizării administrativ - teritoriale şi specialităţii pentru care optează, conform ofertei educaţionale.

  Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:
  a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
  b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
  c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
  d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (*);
  e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
  f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
  g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist sau, după caz, cerințelor de conduită admise și practicate în societate;
  h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
  i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
  j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
  k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
  l) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniți în anul participării la admitere, pentru candidații la concursuri de admitere la școlile postliceale pentru formarea inițială a cadrelor militare (**);
  m) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară. Acest criteriu nu se aplică pentru candidații pe locurile repartizate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (***);
  n) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
  o) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
  p) să deţină sau să obţină până la absolvire permis de conducere categoria B, acest criteriu nu se aplică pentru candidații pe locurile repartizate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

  Candidații care au fost declarați ADMIS la concursul de admitere în instituțiile de învățământ, nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic.


  (*) Îndeplinirea condiției se constată de structurile de specialitate ale M.A.I. printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu.

  (**) Se aplică pentru Școala Boldești, Drăgășani și Fălticeni.

  (***) Verificarea acestui criteriu specific se realizează cu ocazia examinării medicale;Dată Început Înscriere:
Dată începere depunere cerere înscriere:
24.04.2024, ora 0:00
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
16.05.2024, ora 23:59
Dată limită depunere dosar: 
24.05.2024, ora 23:59
Dosar de înscriere
  Dosar școli postliceale
 1. *Cerere de înscriere (completată conform modelului anexat)
  Model - MODEL_CERERE_INSCRIERE_SCOLI_POSTLICEALE_MAI.pdf Descarcă model
 2. *Copie act identitate (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 3. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 4. **Copie certificat de naștere al soțului/soției (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 5. **Copie certificate de naștere ale copiilor (obligatorie pentru candidații care au copii)
 6. **Copie certificat de căsătorie (obligatorie  pentru candidații căsătoriți)
 7. **Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 8. *Adeverință medicală eliberată de medicul de familie în condițiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum și la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției (completată conform modelului anexat)
  Model - ANEXA_3_Adeverinta-medicala-si-consimtamant-informat.pdf Descarcă model
 9. *Extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar/ consimțământ obținere certificat (Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar depus de candidat, aflat în termen de valabilitate, respectiv 6 luni de la data eliberării.)
  Model - ANEXA_6_Consimtamant-solicitare-extras-de-pe-cazierul-judiciar.pdf Descarcă model
 10. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de înscriere (completată conform modelului anexat)
  Model - MODEL_DECLARATIE_CONFIRMARE_CUNOASTERE_CONDIII_RECRUTARE.pdf Descarcă model
 11. *Aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii
 12. *Curriculum Vitae, modelul comun european (completat conform modelului anexat)
  Model - CV.docx Descarcă model
 13. *Copie diplomă de bacalaureat (Excepţie de la prezentarea la recrutare a actului de studii fac candidaţii promoţiei din anul curent, care nu pot intra în posesia diplomei de bacalaureat până la finalizarea dosarului de recrutare, sens în care trebuie să depună adeverință care atestă că au susținut/vor susține examenul de bacalaureat în sesiunea din anul curent)
 14. *Copie foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (Foaia matricolă poate fi eliberată la cerere înainte de susținerea examenului de bacalaureat)
 15. *Autobiografie (scrisă olograf (de mână) de către candidat, conform modelului anexat)
  Model - Îndrumar autobiografie.docx Descarcă model
 16. *Tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului (candidatul trebuie să completeze documentul potrivit notei de subsol a modelului anexat;)
  Model - Tabel nominal cu rudele.docx Descarcă model
 17. Copia carnetului de muncă / certificatului de stagiu de cotizare și/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă
 18. **Declarația pe propria răspundere privind apartenența la etnia/minoritatea națională (completată conform modelului anexat)
  Model - Declarație locuri romi și minorități.docx Descarcă model
 19. **Adeverința privind privind apartenența la etnia/minoritatea națională (eliberată de o asociație legal constituită)
 20. **Aprobarea pentru locurile rezervate copiilor personalului cu accidente de muncă și deces ca urmare a unui accident de muncă - măsurile de sprijin acordate poliţiştilor și militarilor – Ordinul m.a.i. 35/2014 și Ordinul m.a.i. nr. 108/2014
 21. **Comunicarea aprobării ministrului afacerilor interne privind înmatricularea într-o instituție de învățământ a MAI - Pentru candidații beneficiari ai prevederilor O.m.a.i. nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi (O.m.a.i. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, respectiv ai O.m.a.i. nr. 482021 privind aprobarea Normelor de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, toate cu modificările și completările ulterioare, se vor depune și următoarele documente:
  a) Comunicarea aprobării ministrului afacerilor interne privind înmatricularea într-o instituție de învățământ a MAI
  b) FIAM sau, după caz, procesul-verbal de cercetare a evenimentului
  c) decizia medicală avizată sau certificatul-decizie medicală, emisă/emis pe numele poliţistului rănit sau al poliţistului decedat
  d) certificatul de deces al poliţistului decedat, dacă este cazul
  )
 22. **FIAM sau, după caz, procesul-verbal de cercetare a evenimentului
 23. **Decizia medicală avizată sau certificatul-decizie medicală, emisă/emis pe numele poliţistului rănit sau al poliţistului decedat
 24. **Certificatul de deces al poliţistului decedat, dacă este cazul
 25. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)
 26. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
  Documentele marcate cu (**) sunt obligatorii pentru următorii candidați:
  - cei care sunt/au fost căsătoriți sau au copii;
  - cei care optează pentru locurile destinate romilor sau altor minorități;
  - pentru candidații care beneficiază de ordinele 35/2014 sau 108/2014;
Verificare Aptitudini / Probe Concurs
Evaluare psihologică
Perioada de desfășurare 24.04.2024 - 24.05.2024
Examinare medicala inițială
Perioada de desfășurare 24.04.2024 - 24.05.2024
Evaluare fizică
Perioada de desfășurare 28.05.2024 - 31.05.2024
Probă Scrisă
Perioada de desfășurare 15.06.2024, ora 10:00
Examinare medicală finală
Perioada de desfășurare 19.06.2024 - 12.07.2024
Validare Dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de înscriere, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț.
Informații contestații:
 1. Depunerea contestațiilor
  (1) Comisia de concurs postează pe site-ul oficial al unităților de învățământ adresa de e-mail la care se transmit contestațiile.
  (2) În termen de 24 de ore de la postarea listei provizorii cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs, candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație cu privire la:
  a) erori ale grilei de corectare și/sau întrebări/subiecte aplicate din afara tematicii şi bibliografiei de concurs ori greşit formulate/care se repetă;
  b) rezultatul obținut la testul de evaluare a cunoștințelor, exclusiv pentru lucrarea proprie;
  c) înscrierea eronată a punctajelor/mediei obținute;
  d) locul ocupat eronat, pe lista provizorie cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs.
  (3) Candidații transmit contestația exclusiv la adresa de e-mail a unității de învățământ
 2. Soluționarea contestațiilor
  (1) Contestațiile se soluționează în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere.
  (2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este singura în măsură să se pronunţe cu privire la soluţionarea contestaţiilor, iar hotărârea acesteia este definitivă.
  (3) În situaţia în care, în urma analizei contestaţiei, se constată că grila de corectare conţine erori şi/sau au fost aplicate întrebări/subiecte din afara tematicii şi bibliografiei de concurs/greşit formulate/care se repetă ori a fost aplicat alt test decât cel extras, comisia de soluţionare a contestaţiilor anulează întrebarea/subiectul, precum şi răspunsurile formulate pentru respectiva/respectivul întrebare/subiect, admite contestația și transmite de îndată comisiei centrale hotărârea.
  (4) În activitatea de soluționare a contestațiilor privind erori ale grilei de corectare și/sau întrebări/subiecte aplicate din afara tematicii şi bibliografiei de concurs ori greşit formulate/care se repetă, comisiile de soluționare a contestațiilor pot solicita, prin intermediul unității de învățământ care a elaborat subiectele, punctul de vedere al unor specialiști, inclusiv al celor care au făcut parte din comisia de elaborare a subiectelor de concurs.
  (5) În cazul în care comisia de soluționare a contestațiilor constată temeinicia sesizărilor, admite contestația.
  (6) În urma analizării contestațiilor, comisia de soluționare a contestațiilor emite o hotărâre consemnată într-un proces-verbal, referitoare la aspectele constatate. O copie a procesului-verbal se transmite comisiei de concurs.
  (7) Rezultatele obținute după soluționarea contestațiilor, precum și lista provizorie cu rezultatele la proba de evaluare a cunoștințelor și ierarhizarea candidaților după soluționarea contestațiilor se postează pe site-ul unității de învățământ.
Departajare:
 1. Departajarea candidaţilor cu note finale egale se face aplicând, în ordine, următoarele criterii:
  a) media generală obținută la examenul național de bacalaureat;
  b) nota obţinută la proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul examenului național de bacalaureat;
  c) nota obţinută la proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat;
  d) nota obţinută la proba scrisă la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului național de bacalaureat;
  e) media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul studiilor liceale la prima limbă străină, potrivit foii matricole;
  f) media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul studiilor liceale la a doua limbă străină, potrivit foii matricole.
  În situația menținerii egalității candidaților după aplicarea criteriilor de departajare, comisia de concurs de la nivelul unității de învățământ realizează departajarea după un criteriu obiectiv, stabilit de aceasta.
  În cazul mediilor egale, candidații care nu au susținut examenul național de bacalaureat în sistemul de educație din România și dețin atestatul de recunoaștere a studiilor, nu participă la departajare, aceștia urmând să ocupe ultimul loc dintre cei cu medii egale.
  Departajarea prevăzută mai sus este aplicabilă și pe parcursul desfășurării examinării medicale pentru determinarea candidaților eligibili.
Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale și criteriile specifice de recrutare, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 3. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 4. Copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor. În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, este solicitat candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute/criteriilor de departajare. În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 5. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 6. Este interzis accesul candidaților la proba de evaluare a performanței fizice cu unghii lungi, false și/sau alte materiale, care pot prezenta pericol de accidentare și pot influența rezultatele obținute.

Date de contact:
 1. 11581, 11789, 11353
Tematică și bibliografie:
 1. Tematica si bibliografia admitere scoli postliceale sesiunea aprilie - iulie 2024.pdf
Fișiere anunț:
 1. Alte informări pentru candidați - Dispoziția privind organizarea și desfășurarea concursurilor de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale MAI - Dispozitie-DGMRU-sesiunea-aprilie-iulie-2024.pdf
 2. Anunț - Admitere 2024 la Școlile postliceale ale M.A.I., sesiunea aprilie-iulie 2024.pdf - Anunț 1.pdf
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 • Erată - Dispoziție nr. II/11915 - Dispozitia-nr.-II-11915-din-14.05.2024.pdf