Cine suntem noi?

Direcţia Generală pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (DGCTI) este unitatea centrală de specialitate a Ministerului Afacerilor Interne care asigură organizarea, coordonarea şi controlul activităţii ministerului în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, respectiv dezvoltarea integrată a serviciilor electronice furnizate la nivelul tuturor structurilor MAI.

Ce este hub.mai.gov.ro?

HUB-ul de servicii la nivelul MAI reprezintă nucleul digitalizării serviciilor publice la nivelul MAI. Acest proiect a apărut ca urmare a nevoilor de digitalizare a structurilor MAI, de asigurare a disponibilității serviciilor IT&C furnizate de structurile MAI și, cel mai important, de îmbunătățire a interacțiunii dintre cetățeni și structurile MAI.

Proiectul este finanțat prin fonduri europene, iar la finalul implementării acestuia, cetățenii și mediul public/privat vor beneficia de mai multe servicii publice digitalizate, livrate dintr-o platformă de tip cloud.

Acest portal, în forma sa actuală, este o versiune pilot, dezvoltată intern de către specialiștii DGCTI, care își propune următoarele:

  • să ofere informații relevante despre toate serviciile publice furnizate de către structurile MAI
  • să pună la dispoziția cetățenilor diferite servicii publice electronice dezvoltate atât în cadrul acestui proiect, cât și la nivelul altor proiecte și structuri ale MAI
  • să colecteze propunerile de îmbunătățire a modului în care se livrează serviciile publice la nivelul MAI, precum și așteptările cetățenilor în ceea ce privește funcționalitățile portalului

Denumire proiect

HUB de servicii (Centrul de Furnizare Servicii Electronice) la nivelul MAI

Beneficiar

Ministerul Afacerilor Interne prin DGCTI, în parteneriat cu DEPABD (Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date), DGP (Direcţia Generală de Paşapoarte), DRPCIV (Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor), Poliţia Română, DGRIP (Direcția Generală pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului), DGMRU (Direcţia Generală Management Resurse Umane), DGL (Direcţia Generală Logistică).

Finanțare

Proiectul „HUB de servicii (Centrul de Furnizare Servicii Electronice) la nivelul MAI” este finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Componenta 1 - Secțiunea e-guvernare și interoperabilitate, Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, cod proiect 122632.

Obiectiv general

Obiectivul principal al proiectului este simplificarea accesului cetățenilor și mediului privat la serviciile furnizate de către MAI, în vederea facilitării interacțiunii online a beneficiarilor cu prestatorii de servicii publice, inclusiv prin optimizarea suportului TIC necesar.

Obiective specifice

1. Amenajarea clădirii Centrului de Date pe baza unui proiect de modernizare și echipare a unei clădiri existente (în implementare tehnică);

2. Dotarea Centrului de Date cu echipamentele de IT, produse software și comunicații necesare asigurării suportului necesar dezvoltării și accesării serviciilor electronice (în implementare tehnică);

3. Asigurarea suportului pentru accesarea consolidată a unui număr de minimum 5 servicii electronice bazate pe evenimente de viață (în implementare tehnică).


Perioada de implementare

48 de luni, începând cu data de 11.07.2019.

Perioada inițială de implementare de 36 de luni, a fost prelungită cu 12 luni, prin Actul adițional nr. 1 din 08.09.2020 la Contractul de finanțare.


Baza legală

Conform art. 8 alin. (3) din OMAI 136/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică şi a semnăturii electronice în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne şi în relaţia acestora cu terţii:

„Pentru a asigura coerenţa şi caracterul unitar al regulilor aplicabile serviciilor disponibile online, la nivelul MAI se constituie un catalog de servicii.

Catalogul cuprinde, fără a se limita la acestea, informaţii referitoare la serviciile prestate, furnizori, înscrisurile în formă electronică şi semnătura electronică acceptate pentru prestarea fiecărui serviciu, precum şi informaţii privind modalitatea de primire a înscrisurilor în formă electronică.

Catalogul se întocmeşte şi este administrat de către Direcţia Generală pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din MAI, care asigură şi disponibilitatea acestuia pe pagina de internet a MAI.

Fiecare furnizor are obligaţia de a comunica Direcţiei Generale pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din MAI, din oficiu, informaţiile necesare constituirii şi menţinerii caracterului actualizat al catalogului de servicii al MAI."


imagine_header