Postat la data de: 14.03.2024, ora 17:42

Anunț ocupare 10 posturi agenți de poliție reținere și arestare preventivă IPJ Constanța

Poliția Română, aparat central organizează:
| concurs - încadrare directă |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Art. 9 alin. 2 ind. 2 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Agent de poliție

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 1. poz. 248 - agent I prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Constanta - Centrul de reținere și arestare preventivă, jud. CT, MUNICIPIUL CONSTANTA, Domeniu de activitate: Reținere și arestare preventivă
 2. poz. 249 - agent I prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Constanta - Centrul de reținere și arestare preventivă, jud. CT, MUNICIPIUL CONSTANTA, Domeniu de activitate: Reținere și arestare preventivă
 3. poz. 250 - agent II prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Constanta - Centrul de reținere și arestare preventivă, jud. CT, MUNICIPIUL CONSTANTA, Domeniu de activitate: Reținere și arestare preventivă
 4. poz. 251 - agent II prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Constanta - Centrul de reținere și arestare preventivă, jud. CT, MUNICIPIUL CONSTANTA, Domeniu de activitate: Reținere și arestare preventivă
 5. poz. 262 - agent I prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Constanta - Centrul de reținere și arestare preventivă, jud. CT, MUNICIPIUL CONSTANTA, Domeniu de activitate: Reținere și arestare preventivă
 6. poz. 263 - agent I prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Constanta - Centrul de reținere și arestare preventivă, jud. CT, MUNICIPIUL CONSTANTA, Domeniu de activitate: Reținere și arestare preventivă
 7. poz. 265 - agent II prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Constanta - Centrul de reținere și arestare preventivă, jud. CT, MUNICIPIUL CONSTANTA, Domeniu de activitate: Reținere și arestare preventivă
 8. poz. 266 - agent II prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Constanta - Centrul de reținere și arestare preventivă, jud. CT, MUNICIPIUL CONSTANTA, Domeniu de activitate: Reținere și arestare preventivă
 9. poz. 267 - agent II prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Constanta - Centrul de reținere și arestare preventivă, jud. CT, MUNICIPIUL CONSTANTA, Domeniu de activitate: Reținere și arestare preventivă
 10. poz. 268 - agent II prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Constanta - Centrul de reținere și arestare preventivă, jud. CT, MUNICIPIUL CONSTANTA, Domeniu de activitate: Reținere și arestare preventivă
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pentru toate posturile obligatoriu
Concursul ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

Pentru a participa la concursul cu recrutare prin încadrare directă, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;(*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)
m) prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă.

(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***)Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.

ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de polițist nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Pentru a participa la acest concurs, polițistul căruia i-au încetat raporturile de serviciu trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)
m) dacă prin reîncadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă;
n) nu le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), g)-i), k), l) şi n) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. (****)

(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***) Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.

(****) „a) la împlinirea vârstei şi a celorlalte condiţii necesare pensionării în sistemul public de pensii pentru instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
c) la împlinirea limitei de vârstă în grad profesional;
g) la destituirea din poliţie;
h) la acordarea calificativului nesatisfăcător, de două ori;
i) când este condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepţia cazurilor în care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau amenzii penale pentru infracţiuni săvârşite din culpă, pe baza aprobării persoanelor care au acordat gradele profesionale prevăzute la art. 15;
k) când nu promovează examenul de definitivare prevăzut la art. 21 alin. (5);
l) când s-a stabilit că a fost încadrat în mod fraudulos în poliţie, chiar dacă aceasta situaţie a fost depistată ulterior;
n) când poliţistul nu a susţinut, din motive imputabile, evaluarea psihologică în termen de 3 luni de la data suspendării raportului de serviciu în condiţiile art. 27^25 lit. h).”
(n.n. „art. 27^25 – (1) Raportul de serviciu al poliţistului se suspendă de drept în următoarele situaţii: (…) h) nu susţine evaluarea psihologică care se efectuează periodic, la reluarea activităţii, la solicitarea comisiilor de expertiză/evaluare a capacităţii de muncă sau când este dispusă ca urmare a constatării motivate a existenţei unor indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice;”)


ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de polițist nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Pentru a participa la acest concurs, în vederea transferului din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)


(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***) Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: minim agent de poliție
 • pregătire de bază: studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: - să dețină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate clasa secret de serviciu;
  - să dețină permis de conducere autovehicule categoria B
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
27.03.2024, ora 16:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - incadrare directa + reincadrare + transfer
 1. *Permis de conducere categoria B
  copia permisului de conducere
 2. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 3. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 4. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 5. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 6. Copia carnetului de muncă / certificatului de stagiu de cotizare și/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă
 7. Copia livretului militar
  (dacă este cazul)
 8. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 9. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 10. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 11. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 12. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 13. *Autobiografie
  (scrisă olograf (de mână) de către candidat, conform modelului anexat)
 14. *Tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului
  (candidatul trebuie să completeze documentul potrivit notei de subsol a modelului anexat;)
 15. Extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar/ consimțământ obținere certificat
  (Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar depus de candidat, aflat în termen de valabilitate, respectiv 6 luni de la data eliberării.)
 16. *Fotografie color 9x12
  (fotografie clară tip portret al candidatului)
 17. *Adeverință medicală eliberată de medicul de familie în condițiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum și la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției
  (conform modelului anexat)
 18. *Consimțământ informat
  (conform modelului anexat)
 19. *Aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii
 20. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 21. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 3. Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/examenelor medicale.

 4. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate de către medicul de unitate al structurii organizatoare / de recrutare.

Evaluare psihologică
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Probă - Evaluarea performanței fizice (eliminatorie)
Perioada de desfășurare a probei: 05.04.2024 - 15.04.2024
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Proba de evaluare a performanței fizice se apreciază și se notează potrivit normelor și baremelor specifice prevăzute în anexă la anunț.

 3. Rezultatele la probă se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 4. Evaluarea performanței fizice are caracter eliminatoriu și se face potrivit probei, normelor şi baremelor specifice prevăzute în anexa nr. 3^1 la Ordinul OMAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare.

 5. Evaluarea performanței fizice a candidaților constă în parcurgerea în întregime a traseului practic-aplicativ şi a elementelor care îl compun şi abordarea obligatorie a tuturor obstacolelor, în ordinea stabilită, conform documentului anexat în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 6. Proba se desfășoară numai în săli de sport.

 7. Este declarat „PROMOVAT" candidatul care îndeplinește baremul minim de 3'10". Rezultatele obținute se aduc la cunoștința candidaților, la finalul probei, pe bază de semnătură.

 8. Eventualele contestații se pot depune electronic, la adresa de e-mail mi@politiaromana.ro
  În cazul admiterii contestației, candidații vor fi anunțați printr-un anunț postat în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu privire la ziua, ora şi locul reexaminării.
  Rezultatele reexaminării, precum şi rezultatele finale la proba de evaluare a performanței fizice vor fi comunicate printr-un anunț postat în secțiunea fișiere a acestui anunț.
  Candidații declarați „NEPROMOVAT” la proba de evaluare a performanțelor fizice nu vor fi planificați la proba scrisă.

 9. Data, ora şi locul unde se va desfășura proba de evaluare a performanței fizice se vor stabili, în funcție de numărul candidaților şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunț în secțiunea de fișiere a acestui anunț.
  Candidații care nu se prezintă la data, ora şi locul indicate pentru susținerea probei de evaluare a performanței fizice, vor fi declarați „NEPREZENTAT” şi vor fi eliminați din concurs.

 10. La proba de evaluare a performanței fizice candidaţii se vor prezenta în ţinută adecvată (trening și pantofi sport, etc.) şi vor prezenta actul de identitate.

Probă - test scris
Perioada de desfășurare a probei: 20.04.2024
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele la proba „test scris” se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Proba scrisă va consta într-un test scris, de tip grilă, elaborat de către Comisia de concurs din cadrul I.G.P.R. din tematica și bibliografia recomandate, având ca scop verificarea cunoștințelor de specialitate pe care le au candidații.

 6. Numărul de subiecte va fi stabilit de Comisia de concurs.

 7. Durata de rezolvare a testului este de 3 ore.

 8. Candidații nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate și pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicționare, notițe, însemnări, precum și cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ștergerea și rescrierea. Fraudele, precum și tentativa de săvârșire a acestora se sancționează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaților în cauză.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se depun pe adresa de e-mail mi@politiaromana.ro

 4. Nota acordată după soluționarea contestației la proba scrisă este definitivă.

 5. Admiterea/respingerea contestației se va comunica prin postarea unui anunț în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 6. Contestațiile se soluționează de către comisia constituită în acest scop în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Departajare:
 1. Nota finală reprezintă nota obținută la proba scrisă.

 2. Sunt declarați „ADMIS” candidații care au obținut nota cea mai mare, în ordine descrescătoare dintre candidații înscriși pe structură în limita locurilor scoase la concurs.

 3. În situaţia în care între doi sau mai mulţi candidaţi există egalitate la proba scrisă, departajarea candidaților în vederea declarării ,,admis” sau ,,respins” la concurs se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, elaborate din tematica şi bibliografia recomandate

 4. În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obținute se va afișa în secțiunea de fișiere a acestui anunț. Interviul de departajare se susține în vederea departajării candidaților, astfel că va fi declarat admis candidatul care a obținut nota cea mai mare, indiferent de aceasta.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Informații suplimentare:
 1. Concursul se organizează în sistem centralizat la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române, iar la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, în al cărui stat de organizare sunt prevăzute posturile vacante pentru care se organizează concurs, se constituie comisii de recrutare.

 2. Înscrierea se realizează în perioada 14.03-27.03.2024 (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 27.03.2024 doar până la orele 16:00), online la adresa de e-mail retinere.incadrare@ct.politiaromana.ro
  Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de 27.03.204, orele 16:00, nu vor fi luate în considerare.

 3. Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii:
  - documentele care necesită a fi completate (Ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail indicată mai sus (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);
  - fiecare document va fi scanat și salvat într-un fișier pdf separat, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Popescu Ioan-act identitate, Popescu Ioan-cerere înscriere, etc.);
  - toate documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral (corespunde cu documentul original Ex: diploma de bacalaureat/licență este scanată față verso) și este lizibil;
  - toate documentele menționate mai sus vor fi transmise în format electronic printr-un singur e-mail (ca atașamente la e-mail), mărimea totală a tuturor documentelor transmise de către candidat (fișierele pdf atașate e-mailului) pentru înscriere la concurs nu trebuie să depășească 50 MB;
  - e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume, prenume candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (Ex: Popescu Ioan-Dosar de recrutare concurs reținere și arestare preventivă ).

 4. În următoarele două zile lucrătoare, ulterioare depunerii cererii de înscriere însoțită de documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii de la aceeași adresa, precizându-se codul atribuit candidatului.

 5. În situația în care candidatul nu primește confirmarea în termenul prevăzut mai sus, acesta se poate adresa Serviciului Resurse Umane din Inspectoratul de Poliție Județean Constanța la nr. de telefon 0241/611364, 0241/502115 int. 20115. Iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la Serviciul Resurse Umane din cadrul I.P.J. Constanța din Bvd. Mamaia nr. 106 Constanța, în vederea clarificării

 6. Comisia de recrutare constituită la nivelul Inspectoratului de Poliție județean Constanța va analiza candidaturile până la data de 28.03.2024, urmând a se pronunța la validarea/invalidarea acestora, întocmind în acest sens un proces-verbal care va fi înaintat până la data de 29.03.2024 comisiei de concurs, împreună cu lista candidaților a căror candidatură a fost validată, precum și lista candidaților a căror candidatură a fost invalidată, cu menționarea motivului invalidării.

 7. Listele candidaturilor validate/invalidate vor fi publicate, la data de 01.04.2024 prin afișare în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 8. Candidaților declarați „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale de încadrare în Poliţia Română, li se vor acorda gradele profesionale prin raportare la prevederile legale în vigoare și vor fi încadrați în funcțiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

 9. Candidaților declarați „admis” nu li se vor putea modifica raporturile de serviciu prin delegare, detașare, mutare sau transfer timp de cel puțin 2 ani de la numirea în prima funcție, cu excepția situației în care intervine reorganizarea unității. (pentru posturile vacante de agent de poliție prin încadrare ca deficit - potrivit art. 9 alin. 2 ind. 2 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare).

 10. După postarea tabelului cu rezultatele finale, candidatul declarat „admis” la concursul pentru ocuparea postului vacant prin încadrare directă susţine examinarea medicală şi evaluarea psihologică. În situaţia constatării inaptitudinii medicale sau psihologice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57 ind. 1 alin. (5) din O.m.a.i. nr. 140/2016, respectiv în cazul neîndeplinirii uneia dintre aceste condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notei obținute .

Date de contact:
 1. 1. Inspectoratul de Poliție Județean Constanța:
  0241/611364
  0241/502115
  Inspectoratul General al Poliției Române:
  021/2082525
  int. 26428

Grafic concurs:
 1. GRAFICUL DE DESFASURARE sursa externa retinere si arest preventiv.pdf - Adăugat la: 14.03.2024, ora 15:48
Fișiere anunț:
 1. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 13.03.2024, ora 11:37
 2. Model - CV.docx - Adăugat la: 13.03.2024, ora 11:37
 3. Model - Îndrumar autobiografie.docx - Adăugat la: 13.03.2024, ora 11:37
 4. Model - Tabel nominal cu rudele.docx - Adăugat la: 13.03.2024, ora 11:37
 5. Model - Consimțământ extras cazier judiciar.docx - Adăugat la: 13.03.2024, ora 11:37
 6. Model - Adeverință medicală.docx - Adăugat la: 13.03.2024, ora 11:37
 7. Model - Consimțământ informat examinare medicală.docx - Adăugat la: 13.03.2024, ora 11:37
 8. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 13.03.2024, ora 11:37
 9. Alte informări pentru candidați - Traseu practic-aplicativ-probă elimintorie - Baremul probei de evaluare a performantei fizice - Copy.pdf - Adăugat la: 14.03.2024, ora 15:46
 10. Tematica și bibliografie încadrare directă 2024 pt pdf.pdf - Adăugat la: 14.03.2024, ora 15:47
 11. Anunț - 1185-Anunț ocupare 10 posturi agenți de poliție reținere și arestare preventivă IPJ Constanța - Anunț ocupare 10 posturi agenți de poliție reținere și arestare preventivă IPJ Constanța.pdf - Adăugat la: 29.04.2024, ora 15:37
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Erată - Anunt prelungire perioada de inscriere - ERATA - prelungire perioada înscriere anunt 10 posturi vacante agenți retinere si arestare preventivă IPJ CT.pdf - Adăugat la: 25.03.2024, ora 16:06
 2. Anunț - Anunț validare retinere si arestare preventiva 10 posturi agenti de politie IPJ Constanta - ANUNT VALIDARE 10 posturi agenti retinere si arestare preventiva IPJ CT.pdf - Adăugat la: 10.04.2024, ora 16:39
 3. Erată - Erată anunț validare retinere si arestare preventiva agenti politie IPJ Constanța - erata anunt validare CRAP IPJ CT.pdf - Adăugat la: 11.04.2024, ora 16:22
 4. Anunț - Anunț privind repartizarea pe zile și ore în vederea susținerii probei de evaluare a performanței fizice - Anunt_PREZENTARE_SPORT_.pdf - Adăugat la: 12.04.2024, ora 16:17
 5. Anunț - Anunt privind rezultatele evaluarii performantelor fizice agenti de politie CRAP IPJ Constanta - Anunt proba SPORTIVA .pdf - Adăugat la: 16.04.2024, ora 16:19
 6. Anunț - Anunt privind planificarea la proba scrisa - Anunt PLANIFICARE proba scrisa 20.04.2024 CRAP .pdf - Adăugat la: 18.04.2024, ora 14:46
 7. Anunț - Anunt privind rezultatele la proba scrisa agenti de politie retinere si arestare preventiva IPJ Constanta - ANUNT proba scrisa SCRAP IPJ Constanta.pdf - Adăugat la: 20.04.2024, ora 14:34
 8. Anunț - Anunt rezultate finale proba scrisă SCRAP agenti de politie IPJ Constanta - ANUNT rezultate finale proba scrisa SCRAP IPJ Constanța .pdf - Adăugat la: 22.04.2024, ora 15:38
 9. Anunț - Anunt programare evaluare psihologica - Anunt programare evaluare psihologică agenti de politie CRAP IPJ CT, incadrare directa.pdf - Adăugat la: 25.04.2024, ora 16:00
 10. Anunț - Anunt rezultate evaluare psihologica - Anunt rezultate evaluare psihologică SCRAP agenti de politie IPJ Constanța.pdf - Adăugat la: 29.04.2024, ora 13:42
 11. Anunț - Anunt programare evaluare medicala - Anunt evaluare medicala SCRAP agenti de politie IPJ CT.pdf - Adăugat la: 29.04.2024, ora 15:37