Postat la data de: 13.05.2024, ora 16:11

ANUNȚ DE OCUPARE A 15 POSTURI DE AGENT DE POLIȚIE LA NIVELUL S.P.C.R.P.C.I.V. JUDEȚENE

Directia Generala Permise de Conducere si Inmatriculari organizează:
| concurs - încadrare directă |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Prevederile art. 9 alin. (2^2) şi alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările și completările ulterioare.
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Agent de poliție

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 1. poz. 76 - agent principal prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Evidenta auto, unitatea: Inst.Pref.Mun.București - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor , jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI, Domeniu de activitate: Înmatriculare și evidența vehiculelor rutiere
 2. poz. 133 - agent principal prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Evidenta auto, unitatea: Inst.Pref.Mun.București - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor , jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI, Domeniu de activitate: Înmatriculare și evidența vehiculelor rutiere
 3. poz. 23/a - agent principal prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Evidenta auto, unitatea: Inst.Pref.Jud.Brasov - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor , jud. BV, MUNICIPIUL BRASOV, Domeniu de activitate: Înmatriculare și evidența vehiculelor rutiere
 4. poz. 10 - agent I prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Evidenta auto, unitatea: Inst.Pref.Jud.Calarasi - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor , jud. CL, MUNICIPIUL CALARASI, Domeniu de activitate: Înmatriculare și evidența vehiculelor rutiere
 5. poz. 10/a - agent principal prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Evidenta auto, unitatea: Inst.Pref.Jud.Covasna - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor , jud. CV, MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, Domeniu de activitate: Înmatriculare și evidența vehiculelor rutiere
 6. poz. 14/a - agent principal prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Evidenta auto, unitatea: Inst.Pref.Jud.Dambovita - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor , jud. DB, MUNICIPIUL TARGOVISTE, Domeniu de activitate: Înmatriculare și evidența vehiculelor rutiere
 7. poz. 8/a - agent principal prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Evidenta auto, unitatea: Inst.Pref.Jud.Giurgiu - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor , jud. GR, MUNICIPIUL GIURGIU, Domeniu de activitate: Înmatriculare și evidența vehiculelor rutiere
 8. poz. 10/a - agent principal prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Evidenta auto, unitatea: Inst.Pref.Jud.Harghita - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor , jud. HR, MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC, Domeniu de activitate: Înmatriculare și evidența vehiculelor rutiere
 9. poz. 9/b - agent principal prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Evidenta auto, unitatea: Inst.Pref.Jud.Ialomita - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor , jud. IL, MUNICIPIUL SLOBOZIA, Domeniu de activitate: Înmatriculare și evidența vehiculelor rutiere
 10. poz. 18 - agent principal prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Evidenta auto, unitatea: Inst.Pref.Jud.Maramures - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor , jud. MM, MUNICIPIUL BAIA MARE, Domeniu de activitate: Înmatriculare și evidența vehiculelor rutiere
 11. poz. 16/a - agent principal prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Evidenta auto, unitatea: Inst.Pref.Jud.Neamt - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor , jud. NT, MUNICIPIUL PIATRA NEAMT, Domeniu de activitate: Înmatriculare și evidența vehiculelor rutiere
 12. poz. 20 - agent principal prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Evidenta auto, unitatea: Inst.Pref.Jud.Prahova - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor , jud. PH, MUNICIPIUL PLOIESTI, Domeniu de activitate: Înmatriculare și evidența vehiculelor rutiere
 13. poz. 14 - agent principal prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Evidenta auto, unitatea: Inst.Pref.Jud.Teleorman - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor , jud. TR, MUNICIPIUL ALEXANDRIA, Domeniu de activitate: Înmatriculare și evidența vehiculelor rutiere
 14. poz. 29/d - agent principal prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Evidenta auto, unitatea: Inst.Pref.Jud.Timis - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor , jud. TM, MUNICIPIUL TIMISOARA, Domeniu de activitate: Înmatriculare și evidența vehiculelor rutiere
 15. poz. 15/a - agent principal prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Evidenta auto, unitatea: Inst.Pref.Jud.Vrancea - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor , jud. VN, MUNICIPIUL FOCSANI, Domeniu de activitate: Înmatriculare și evidența vehiculelor rutiere
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

Pentru a participa la concursul cu recrutare prin încadrare directă, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;(*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)
m) prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă.

(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***)Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.

ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de polițist nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Pentru a participa la acest concurs, polițistul căruia i-au încetat raporturile de serviciu trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)
m) dacă prin reîncadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă;
n) nu le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), g)-i), k), l) şi n) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. (****)

(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***) Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.

(****) „a) la împlinirea vârstei şi a celorlalte condiţii necesare pensionării în sistemul public de pensii pentru instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
c) la împlinirea limitei de vârstă în grad profesional;
g) la destituirea din poliţie;
h) la acordarea calificativului nesatisfăcător, de două ori;
i) când este condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepţia cazurilor în care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau amenzii penale pentru infracţiuni săvârşite din culpă, pe baza aprobării persoanelor care au acordat gradele profesionale prevăzute la art. 15;
k) când nu promovează examenul de definitivare prevăzut la art. 21 alin. (5);
l) când s-a stabilit că a fost încadrat în mod fraudulos în poliţie, chiar dacă aceasta situaţie a fost depistată ulterior;
n) când poliţistul nu a susţinut, din motive imputabile, evaluarea psihologică în termen de 3 luni de la data suspendării raportului de serviciu în condiţiile art. 27^25 lit. h).”
(n.n. „art. 27^25 – (1) Raportul de serviciu al poliţistului se suspendă de drept în următoarele situaţii: (…) h) nu susţine evaluarea psihologică care se efectuează periodic, la reluarea activităţii, la solicitarea comisiilor de expertiză/evaluare a capacităţii de muncă sau când este dispusă ca urmare a constatării motivate a existenţei unor indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice;”)


ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de polițist nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Pentru a participa la acest concurs, în vederea transferului din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)


(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***) Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: agent de poliție
 • pregătire de bază: studii medii (M) cu diplomă de bacalaureat
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizație de acces la informații clasificate, nivel secret de serviciu (poate fi obținută ulterior);
  - posesori ai permisului de conducere cel puțin categoria B valabil, pentru toate județele, cu excepția județului TIMIȘ
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
31.05.2024, ora 12:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - incadrare directa + reincadrare + transfer
 1. *Permis de conducere
  - aflat în perioada de valabilitate.
  (Depunerea documentului nu este necesară în cazul candidaților care participă la concursul organizat în vederea ocupării funcției de agent principal la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor al județului Timiș)
 2. *Permis de conducere
  - aflat în perioada de valabilitate.
  (Depunerea documentului nu este necesară în cazul candidaților care participă la concursul organizat în vederea ocupării funcției de agent principal la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor al județului Timiș)
 3. *Declarație acord înregistrare audio-video
 4. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 5. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 6. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 7. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 8. Copia carnetului de muncă / certificatului de stagiu de cotizare și/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă
 9. Copia livretului militar
  (dacă este cazul)
 10. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 11. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 12. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 13. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 14. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 15. *Autobiografie
  (scrisă olograf (de mână) de către candidat, conform modelului anexat)
 16. *Tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului
  (candidatul trebuie să completeze documentul potrivit notei de subsol a modelului anexat;)
 17. Extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar/ consimțământ obținere certificat
  (Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar depus de candidat, aflat în termen de valabilitate, respectiv 6 luni de la data eliberării.)
 18. *Fotografie color 9x12
  (fotografie clară tip portret al candidatului)
 19. *Adeverință medicală eliberată de medicul de familie în condițiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum și la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției
  (conform modelului anexat)
 20. *Consimțământ informat
  (conform modelului anexat)
 21. *Aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii
 22. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 23. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 3. Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/examenelor medicale.

 4. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate de către medicul de unitate al structurii organizatoare / de recrutare.

Evaluare psihologică
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Probă - test scris
Perioada de desfășurare a probei: 06.07.2024
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele la proba „test scris” se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Proba scrisă va consta într-un test scris, de tip grilă, elaborat de către Comisia de concurs din tematica şi bibliografia recomandate, având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii

 6. Numărul de subiecte, precum și durata de rezolvare a testului vor fi stabilite de Comisia de concurs

 7. Candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba scrisă, poate formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere de către comisia constituită în acest scop.

 4. Contestaţiile se depun pe adresa de e-mail concurs.inmatriculari@mai.gov.ro

 5. Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

 6. Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postarea unui anunț în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

Departajare:
 1. Nota finală reprezintă nota obţinută la proba scrisă.

 2. Sunt declarați „admis” candidații care au obţinut nota finală cea mai mare, în ordine descrescătoare, dintre candidații înscriși, în limita locurilor scoase la concurs

 3. În situaţia în care între doi sau mai mulţi candidaţi există egalitate la proba scrisă, departajarea candidaților în vederea declarării ,,admis” sau ,,respins” la concurs se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, elaborate din tematica şi bibliografia recomandate

 4. În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 5. Candidaţii declaraţi "respins" , în urma interviului de departajare, la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

 6. Interviul de departajare se suține în vederea departajării candidaților, astfel că va fi declarat admis, candidatul care a obținut nota cea mai mare, indiferent de aceasta.

 7. Interviul care se susține în procedura de departajare a candidaților, conform art. 41 alin. (3) din O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne se poate contesta.Termenul de depunere a contestațiilor este de 24 de ore de la afișarea rezultatului interviului, iar termenul pentru soluționarea contestațiilor este de 2 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de depunere.

 8. Contestaţiile se depun pe adresa de e-mail concurs.inmatriculari@mai.gov.ro.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Informații suplimentare:
 1. Înscrierea se realizează, în perioada 13.05-31.05.2024 (inclusiv în zilele nelucrătoare, iar data de 31.05.2024 doar până la orele 12:00), online la adresa de e-mail concurs.inmatriculari@mai.gov.ro.
  Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de 31.05.2024, orele 12:00, nu vor fi luate în considerare

 2. Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii:
  - documentele care necesită a fi completate vor fi imprimate de către candidat, completate, datate și semnate olograf (cu excepția CV-ului), iar ulterior scanate exclusiv în format .pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail indicată mai sus (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);
  - toate documentele vor fi scanate și salvate într-un singur fișier .pdf, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Popescu Ioan - dosar recrutare inmatriculari);
  - e-mailul transmis de către candidat va avea același subiect (titlu) ca și fișierul atașat și nu trebuie să depășească 25 MB;
  - toate documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral (corespunde cu documentul original Ex: diploma de bacalaureat este scanată față verso) și este lizibil;
  - Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare incomplete, incorect întocmite sau depuse ulterior termenului de înscriere.

 3. În cel mult cinci zile lucrătoare, ulterioare depunerii cererii de înscriere însoțită de documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii de la aceeași adresă, respectiv concurs.inmatriculari@mai.gov.ro, precizându-se codul atribuit candidatului.

 4. În situația în care candidatul nu primește confirmarea în termenul prevăzut mai sus, acesta se poate adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări la numărul de telefon 0213019573 sau interior 14304, iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări din şos. Pipera nr. 49, sector 2, Bucureşti, în vederea clarificării.

 5. Candidaților declarați „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale de încadrare li se vor acorda gradele profesionale prin raportare la prevederile legale în vigoare și vor fi încadrați în funcțiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, dar nu mai mare decât funcția pentru care au candidat, pe o perioadă de probă de 6 luni, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

 6. Fișele posturilor scoase la concurs pot fi consultate de către candidați, în urma unei solicitări scrise, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate la sediul Serviciului Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări/ la sediul structurii de care aparține postul.

 7. Candidaților declarați „admis” nu li se vor putea modifica raporturile de serviciu prin delegare, detașare, mutare sau transfer timp de cel puțin 2 ani de la numirea în prima funcție, cu excepția situației în care intervine reorganizarea unității. (pentru posturile vacante de agent de poliție prin încadrare ca deficit - potrivit art. 9 alin. 2 ind. 2 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare).

 8. După postarea tabelului cu rezultatele finale, candidatul declarat „admis” la concursul pentru ocuparea postului vacant prin încadrare directă susţine examinarea medicală şi evaluarea psihologică. În situaţia constatării inaptitudinii medicale sau psihologice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57 ind. 1 alin. (5) din O.m.a.i. nr. 140/2016, respectiv în cazul neîndeplinirii uneia dintre aceste condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notei obținute.

 9. „Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii”, potrivit art. 57 ind. 1 alin. (6) din Anexa nr. 3 la OMAI 140/2016.

Date de contact:
 1. Relaţii suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare între orele 09:00 – 14:00 de la secretarul comisiei de concurs din cadrul Serviciului Resurse Umane al Direcţiei Generale Permise Conducere şi Înmatriculări la numărul de telefon 021 301 95 73 sau interior 14304.

Grafic concurs:
 1. GRAFIC .pdf - Adăugat la: 10.05.2024, ora 18:19
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 10.05.2024, ora 15:32
 2. Model - Îndrumar autobiografie.docx - Adăugat la: 10.05.2024, ora 15:32
 3. Model - Tabel nominal cu rudele.docx - Adăugat la: 10.05.2024, ora 15:32
 4. Model - Consimțământ extras cazier judiciar.docx - Adăugat la: 10.05.2024, ora 15:32
 5. Model - Adeverință medicală.docx - Adăugat la: 10.05.2024, ora 15:32
 6. Model - Consimțământ informat examinare medicală.docx - Adăugat la: 10.05.2024, ora 15:32
 7. Model - Declarație cunoastere și acceptare conditii recrutare - Înmatriculări 2.docx - Adăugat la: 10.05.2024, ora 18:08
 8. Model - Declaratie acord inregistrare audio video - Înmatriculări 3.docx - Adăugat la: 10.05.2024, ora 18:09
 9. Model - Cerere înscriere - Înmatriculări - 1.docx - Adăugat la: 13.05.2024, ora 10:53
 10. TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE.pdf - Adăugat la: 13.05.2024, ora 12:14
 11. Anunț - 2033-ANUNȚ DE OCUPARE A 15 POSTURI DE AGENT DE POLIȚIE LA NIVELUL S.P.C.R.P.C.I.V. JUDEȚENE - ANUNȚ DE OCUPARE A 15 POSTURI DE AGENT DE POLIȚIE LA NIVELUL S.P.C.R.P.C.I.V. JUDEȚENE.pdf - Adăugat la: 13.05.2024, ora 16:11
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
Nu a fost încărcat niciun fișier, însă pot fi încărcate ulterior.