Postat la data de: 25.06.2024, ora 21:56

15 posturi de ofiter de politie - analiza și prevenirea criminalitatii la nivelul Politiei Romane

Poliția Română, aparat central organizează:
| concurs - încadrare directă |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Prevederile art. 9 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Ofițer de poliție

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 1. poz. 1084 - Ofiter specialist I (sociolog) prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Dir. Gen. de Poliție a Mun.Buc. - Compartiment Analiza si Prognoza Criminalitatii, jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI, Domeniu de activitate: Altele
 2. poz. 172 - Ofiter specialist II (sociolog) prevăzut cu gradul de Comisar de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Poliție Jud.Alba - Compartiment Analiza si Prevenirea Criminalitatii, jud. AB, MUNICIPIUL ALBA IULIA, Domeniu de activitate: Altele
 3. poz. 202 - Ofiter specialist III prevăzut cu gradul de Comisar de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Arad - Compartiment Analiza si Prevenirea Criminalitatii, jud. AR, MUNICIPIUL ARAD, Domeniu de activitate: Altele
 4. poz. 180 - Ofiter specialist III (sociolog) prevăzut cu gradul de Comisar de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Braila - Compartiment Analiza si Prevenirea Criminalitatii, jud. BR, MUNICIPIUL BRAILA, Domeniu de activitate: Altele
 5. poz. 148 - Ofițer specialist II prevăzut cu gradul de Comisar de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Caras-Sev. - Compartiment Analiza si Prevenirea Criminalitatii, jud. CS, MUNICIPIUL RESITA, Domeniu de activitate: Altele
 6. poz. 149 - Ofițer specialist II (sociolog) prevăzut cu gradul de Comisar de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Caras-Sev. - Compartiment Analiza si Prevenirea Criminalitatii, jud. CS, MUNICIPIUL RESITA, Domeniu de activitate: Altele
 7. poz. 186 - Ofiter specialist I (sociolog) prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Covasna - Biroul de Analiza si Prevenirea Criminalitatii, jud. CV, MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, Domeniu de activitate: Altele
 8. poz. 195 - Ofiter specialist II (sociolog) prevăzut cu gradul de Comisar de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Giurgiu - Biroul de Analiza si Prevenirea Criminalitatii, jud. GR, MUNICIPIUL GIURGIU, Domeniu de activitate: Altele
 9. poz. 189 - Ofițer specialist II (sociolog) prevăzut cu gradul de Comisar de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Harghita - Compartiment Analiza si Prevenirea Criminalitatii, jud. HR, MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC, Domeniu de activitate: Altele
 10. poz. 211 - Ofițer specialist II (sociolog) prevăzut cu gradul de Comisar de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Hunedoara - Compartiment Analiza si Prevenirea Criminalitatii, jud. HD, MUNICIPIUL DEVA, Domeniu de activitate: Altele
 11. poz. 162 - Ofiter specialist III (sociolog) prevăzut cu gradul de Comisar de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Mehedinti - Compartiment Analiza si Prevenirea Criminalitatii, jud. MH, MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN, Domeniu de activitate: Altele
 12. poz. 163 - Ofiter specialist III (sociolog) prevăzut cu gradul de Comisar de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Neamt - Compartiment Analiza si Prevenirea Criminalitatii, jud. NT, MUNICIPIUL PIATRA NEAMT, Domeniu de activitate: Altele
 13. poz. 237 - Ofiter specialist I (sociolog) prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Olt - Compartiment Analiza si Prevenirea Criminalitatii, jud. OT, MUNICIPIUL SLATINA, Domeniu de activitate: Altele
 14. poz. 149 - Ofiter specialist III (sociolog) prevăzut cu gradul de Comisar de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Tulcea - Compartiment Analiza si Prevenirea Criminalitatii, jud. TL, MUNICIPIUL TULCEA, Domeniu de activitate: Altele
 15. poz. 198 - Ofiter specialist III (sociolog) prevăzut cu gradul de Comisar de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Vrancea - Compartiment Analiza si Prevenirea Criminalitatii, jud. VN, MUNICIPIUL FOCSANI, Domeniu de activitate: Altele
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pentru o parte dintre posturi (grupate pe unitate) – poate alege câte unități dorește
Concursul ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

Pentru a participa la concursul cu recrutare prin încadrare directă, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;(*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)
m) prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă.

(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***)Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.

ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de polițist nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Pentru a participa la acest concurs, polițistul căruia i-au încetat raporturile de serviciu trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)
m) dacă prin reîncadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă;
n) nu le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), g)-i), k), l) şi n) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. (****)

(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***) Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.

(****) „a) la împlinirea vârstei şi a celorlalte condiţii necesare pensionării în sistemul public de pensii pentru instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
c) la împlinirea limitei de vârstă în grad profesional;
g) la destituirea din poliţie;
h) la acordarea calificativului nesatisfăcător, de două ori;
i) când este condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepţia cazurilor în care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau amenzii penale pentru infracţiuni săvârşite din culpă, pe baza aprobării persoanelor care au acordat gradele profesionale prevăzute la art. 15;
k) când nu promovează examenul de definitivare prevăzut la art. 21 alin. (5);
l) când s-a stabilit că a fost încadrat în mod fraudulos în poliţie, chiar dacă aceasta situaţie a fost depistată ulterior;
n) când poliţistul nu a susţinut, din motive imputabile, evaluarea psihologică în termen de 3 luni de la data suspendării raportului de serviciu în condiţiile art. 27^25 lit. h).”
(n.n. „art. 27^25 – (1) Raportul de serviciu al poliţistului se suspendă de drept în următoarele situaţii: (…) h) nu susţine evaluarea psihologică care se efectuează periodic, la reluarea activităţii, la solicitarea comisiilor de expertiză/evaluare a capacităţii de muncă sau când este dispusă ca urmare a constatării motivate a existenţei unor indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice;”)


ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de polițist nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Pentru a participa la acest concurs, în vederea transferului din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)


(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***) Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.


Agentul de poliție poate participa la concurs dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; (*)
b) nu este sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h);
d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
e) a absolvit studii superioare și îndeplinește condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului.


(*) Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.


Cerințele postului:
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: - să dețină/să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate, conform fișei postului
 • pregătire de bază: studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din următoarele domenii fundamentale /domenii/domenii de studii universitare de licență / profile/ specializări/programe de studii/specialități: sociopsihopedagogie, sociologie, sociologie-psihologie /psihologie-sociologie, filosofie-sociologie, psihosociologie- informații sau sociologie-etnologie
  sau
  - studii superioare de licență ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) absolvite cu diplomă de licență, în unul din următoarele domenii de licență/domenii de studii universitare de licență: sociologie, asistență socială sau sociologie și asistență socială.
 • gradul profesional: minim subinspector de politie
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
07.07.2024, ora 23:59
Dosar recrutare

  Dosar politisti - incadrare directa + reincadrare + transfer
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. Copia carnetului de muncă / certificatului de stagiu de cotizare și/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă
 6. Copia livretului militar
  (dacă este cazul, obligatoriu pentru cadrele militare în rezervă)
 7. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 8. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 9. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 10. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 11. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 12. *Autobiografie
  (scrisă olograf (de mână) de către candidat, conform modelului anexat)
 13. *Tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului
  (candidatul trebuie să completeze documentul potrivit notei de subsol a modelului anexat;)
 14. *Extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar/ consimțământ obținere certificat
  (-Candidatul poate să opteze pentru una dintre variante.
  -Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar depus de candidat, aflat în termen de valabilitate, respectiv 6 luni de la data eliberării.
  )
 15. *Fotografie color 9x12
  (fotografie clară tip portret al candidatului)
 16. *Adeverință medicală eliberată de medicul de familie în condițiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum și la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției
  (conform modelului anexat)
 17. *Consimțământ informat examinare medicală
  (conform modelului anexat)
 18. *Aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii
 19. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 20. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului

 21. Dosar politisti - agent
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 6. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 7. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 8. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 9. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 10. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 11. *Adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat
  (din adeverință trebuie să reiasă următoarele:
  - candidatul nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  - candidatul nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
  - calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )
 12. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 3. Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/examenelor medicale.

 4. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate de către medicul de unitate al structurii organizatoare / de recrutare.

Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Probă - test scris
Perioada de desfășurare a probei: 27.07.2024
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele la proba „test scris” se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Proba scrisa va consta într-un test scris, de tip grilă, elaborat de către Comisia de concurs din cadrul I.G.P.R. din tematica și bibliografia recomandate, având ca scop verificarea cunoștințelor de specialitate pe care le au candidații.

 6. Numărul de subiecte va fi stabilit de Comisia de concurs

 7. Durata de rezolvare a testului este de 3 ore

 8. Candidații nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate și pix /stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicționare, notițe însemnări, precum și cu oricealte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ștergerea și rescrierea. Fraudele, precum și tentativa de săvârșire a acestora se sancționează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaților în cauză.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la testul scris, poate formula contestație in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Contestațiile se depun pe adresa de e-mail: ca@politiaromana.ro.

 5. Nota acordată după soluționarea contestației la proba scrisă este definitivă.

 6. Admiterea/respingerea contestației se va comunica prin postarea unui anunț în secțiunea „Fișiere anunț” din această pagină.

Departajare:
 1. Nota finală reprezintă nota obținută la proba scrisă.

 2. Sunt declarați „admis” candidații care au obținut nota finală cea mai mare, în ordine descrescătoare, dintre candidații înscriși, în limita locurilor scoase la concurs.

 3. În situația în care mai mulți candidați au aceeași notă la testul scris, departajarea acestora se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale pe baza tematicii și bibliografiei anexate, stabilită pentru proba scrisă, fiind declarați "admis" candidații care au obținut nota cea mai mare la acesta, în limita numărului de posturi scoase la concurs. Interviul nu se contestă.

 4. În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obținute se va afișa în secțiunea „Fișiere anunț” din această pagină.

 5. Candidații declarați „respins” în urma interviului de departajare la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obținute la respectivul concurs alte posturi vacante în aceeași unitate sau în alte unități.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Informații suplimentare:
 1. Concursul se organizează în sistem centralizat la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române, iar la nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și ale inspectoratelor de poliţie judeţene Alba, Arad, Brăila, Caraș-Severin, Covasna, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Mehedinți, Neamț, Olt, Tulcea și Vrancea în ale căror state de organizare sunt prevăzute posturile vacante pentru care se organizează concurs, se constituie comisii de recrutare.

 2. „Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii”, potrivit art. 57 ind. 1 alin. (6) din Anexa nr. 3 la OMAI 140/2016.

 3. Înscrierea candidaților se va realiza pe structură, menţionând unitatea în care se regăsește/regăsesc postul/posturile, precum și poziția/pozițiile din statul de organizare, pentru care candidează.
  (Exemplu: Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române pentru ocuparea posturilor de ofițer specialist II (analiza și prevenirea criminalității), prevăzute la pozițiile 148 și 149 din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin sau Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române pentru ocuparea postului de ofițer specialist II (analiza și prevenirea criminalității), prevăzut la poziția 172 din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba).

 4. Adresele de e-mail destinate înscrierilor sunt următoarele:
  • pentru postul din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București: prevenireconcurs@b.politiaromana.ro
  • pentru postul din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba: ramona.balgradean@ab.politiaromana.ro
  • pentru postul din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Arad: sergiu.morari@ar.politiaromana.ro
  • pentru postul din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brăila: resurseumane@br.politiaromana.ro
  • pentru posturile din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin: sursaexterna@cs.politiaromana.ro
  • pentru postul din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Covasna: resurse.umane@cv.politiaromana.ro
  • pentru postul din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu: resurseumane@gr.politiaromana.ro
  • pentru postul din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Harghita: resurseumane@hr.politiaromana.ro
  • pentru postul din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara: sursaexterna@hd.politiaromana.ro
  • pentru postul din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți: resurse_umane@mh.politiaromana.ro
  • pentru postul din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț: sursaexterna@nt.politiaromana.ro
  • pentru postul din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt: sursaexterna@ot.politiaromana.ro
  • pentru postul din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea: resurseumane@tl.politiaromana.ro
  • pentru postul din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea: sursaexterna@vn.politiaromana.ro

 5. Proba scrisă a concursului va avea loc la aceeași dată pentru toate posturile scoase la concurs, la nivel național, astfel candidatul va putea susține această probă doar pentru ocuparea unui singur post (dacă înscrierea este pe post) / mai multor posturi (dacă înscrierea s-a realizat pe mai multe posturi din aceeași structură).

 6. Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii:
  - documentele care necesită a fi completate (Ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic pe adresele de e-mail ale inspectoratelor de poliție județene / D.G.P.M.B. (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);
  - fiecare document va fi scanat și salvat într-un fișier pdf separat, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Popescu Ioan-act identitate, Popescu Ioan-cerere înscriere, etc.);
  - toate documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral (corespunde cu documentul original Ex: diploma de bacalaureat este scanată față verso) și este lizibil;
  - toate documentele menționate mai sus vor fi transmise în format electronic printr-un singur e-mail (ca atașamente la e-mail), mărimea totală a tuturor documentelor transmise de către candidat (fișierele pdf atașate e-mailului) pentru înscriere la concurs nu trebuie să depășească 50 MB;
  - e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume, prenume candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (Ex: Popescu Ioan-Dosar de recrutare concurs analiza și prevenirea criminalității IPJ Alba).

 7. În următoarele două zile lucrătoare, ulterioare depunerii cererii de înscriere însoțită de documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii de la aceeași adresă, precizându-se codul atribuit candidatului.

 8. În situația în care candidatul nu primește confirmarea în termenul prevăzut mai sus, acesta se poate adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul inspectoratelor de poliție județene / D.G.P.M.B., în vederea clarificării situației.

 9. Fișele posturilor scoase la concurs pot fi consultate de către candidați, în urma unei solicitări scrise, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate la sediul Serviciului Resurse Umane din cadrul inspectoratelor de poliție județene / D.G.P.M.B.

 10. Candidaților declarați „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale de încadrare în Poliţia Română, li se vor acorda gradele profesionale prin raportare la prevederile legale în vigoare și vor fi încadrați în funcțiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, dar nu mai mare decât funcția pentru care au candidat, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

 11. După postarea tabelului cu rezultatele finale, candidatul declarat „admis” la concursul pentru ocuparea postului vacant prin încadrare directă susţine examinarea medicală şi evaluarea psihologică. În situaţia constatării inaptitudinii medicale sau psihologice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57 ind. 1 alin. (5) din O.m.a.i. nr. 140/2016, respectiv în cazul neîndeplinirii uneia dintre aceste condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notei obținute.

Date de contact:
 1. Pentru informații suplimentare contactați structura de resurse umane a unității în cadrul căreia se regăsește postul / se regăsesc posturile pe care v-ați înscris.

Grafic concurs:
 1. GRAFICUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI (3).pdf - Adăugat la: 25.06.2024, ora 18:57
Fișiere anunț:
 1. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 20.06.2024, ora 15:32
 2. Model - CV.docx - Adăugat la: 20.06.2024, ora 15:32
 3. Model - Îndrumar autobiografie.docx - Adăugat la: 20.06.2024, ora 15:32
 4. Model - Tabel nominal cu rudele.docx - Adăugat la: 20.06.2024, ora 15:32
 5. Model - Consimțământ extras cazier judiciar.docx - Adăugat la: 20.06.2024, ora 15:32
 6. Model - Adeverință medicală.docx - Adăugat la: 20.06.2024, ora 15:32
 7. Model - Consimțământ informat examinare medicală.docx - Adăugat la: 20.06.2024, ora 15:32
 8. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 20.06.2024, ora 15:32
 9. Tematica si bibliografie 15 posturi prevenire.pdf - Adăugat la: 25.06.2024, ora 21:55
 10. Anunț - 2721-15 posturi de ofiter de politie - analiza și prevenirea criminalitatii la nivelul Politiei Romane - 15 posturi de ofiter de politie - analiza și prevenirea criminalitatii la nivelul Politiei Romane.pdf - Adăugat la: 04.07.2024, ora 10:42
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Erată - Erata - Erata grafic.pdf - Adăugat la: 27.06.2024, ora 16:26
 2. Erată - Erată - încadrare directă - Erată - ÎNCADRARE DIRECTĂ.pdf - Adăugat la: 05.07.2024, ora 19:24
 3. Anunț - programare testare psihologica - Anunt programare evaluare psihologică 08-09.07.2024.pdf - Adăugat la: 06.07.2024, ora 11:48
 4. Anunț - Programare testare psihologică 09.07.2024 I.P.J. Neamț prevenire - Anunt programare evaluare psihologică Agronomie - 09.07 IPJ Neamt prevenire.pdf - Adăugat la: 06.07.2024, ora 12:03
 5. Anunț - Anunt programare evaluare psihologică candidati recrutati de I.P.J. Olt - APC - 09.07.2024 - Anunt programare evaluare psihologică candidati recrutati de I.P.J. Olt - APC - 09.07.2024.pdf - Adăugat la: 06.07.2024, ora 12:37
 6. Anunț - Anunt programare evaluare psihologică candidati recrutati de I.P.J. Vrancea - 09.07.2024 - Anunt programare evaluare psihologică - candidati recrutati de IPJ VRANCEA 12 07 2024.pdf - Adăugat la: 10.07.2024, ora 12:50
 7. Anunț - privind programarea la testarea psihologică a candidaților înscriși pentru ocuparea funcției de ofițer specialist I în cadrul I.P.J. Covasna - Biroul de Analiză și Prevenirea Criminalității - Anunt programare evaluare psihologică.pdf - Adăugat la: 10.07.2024, ora 14:49
 8. Anunț - Programare evaluare psihologica DGPMB - CPC Anunt programare evaluare psihologică Agronomie - 12.07.pdf - Adăugat la: 10.07.2024, ora 19:27
 9. Anunț - Anunț programare evaluare psihologică 14.07.2024 I.P.J. Neamț - Anunt programare evaluare psihologică AIC IGPR 14.07.2024 CAPC.pdf - Adăugat la: 11.07.2024, ora 8:49
 10. Anunț - Anunt programare evaluare psihologică candidati recrutati de I.P.J. Olt - APC - 14.07.2024 - Anunt programare evaluare psihologică candidati recrutati de I.P.J. Olt - APC - 14.07.2024.pdf - Adăugat la: 11.07.2024, ora 9:30
 11. Anunț - Programare evaluare psihologica IPJ Alba - anunt programare evaluare psihologica IPJ Alba.pdf - Adăugat la: 11.07.2024, ora 11:54
 12. Anunț - Anunt programare evaluare psihologică candidati recrutati de I.P.J. Vrancea - Anunt programare evaluare psihologică VN 14.07.2024.pdf - Adăugat la: 11.07.2024, ora 12:54
 13. Anunț - IPJ MEHEDINȚI - ANUNȚ 1 PROGRAMARE TESTARE PSIHOLOGICĂ - ANUNȚ 1 PROGRAMARE TESTARE PSIHO_SOCIOLOG.pdf - Adăugat la: 11.07.2024, ora 12:56
 14. Anunț - Anunț rezultate testare psihologică 09.07.2024 CAPC IPJ Neamț - Anunț rezultate testare psihologică_09.07.2024 CAPC I.P.J. Neamț.pdf - Adăugat la: 12.07.2024, ora 8:29
 15. Anunț - IPJ Alba- rezultate testare psihologica - Anunt psihologic- rezultate Sociolog.pdf - Adăugat la: 12.07.2024, ora 11:45
 16. Anunț - Anunt rezultate evaluare psihologică_1 - APC recrutati de I.P.J. Olt - Anunt rezultate evaluare psihologică_1 - APC recrutati de I.P.J. Olt.pdf - Adăugat la: 12.07.2024, ora 12:27
 17. Anunț - Anunt programare evaluare psihologică candidati recrutati de I.P.J. Olt - APC - 15.07.2024 - Anunt programare evaluare psihologică candidati recrutati de I.P.J. Olt - APC - 15.07.2024.pdf - Adăugat la: 13.07.2024, ora 9:32