Autorizare persoană fizică pentru deţinerea detectoarelor de metale

Furnizat de: Poliţia Română


Grad de sofisticare

Apasă aici să vezi ce înseamnă
2
Interacțiune unilaterală

Procent digitalizare (include fluxurile interne)

0 %

Beneficiari

Cetățeni
Mediul de afaceri
Instituții publice
Angajații MAI
Cetățeni români
Cetățeni străini
Vârsta minimă: 18 ani

Taxe

Se percep taxe

Serviciu public înființat în anul

2004

Scurtă descriere

Cererea persoanei fizice pentru obţinerea autorizaţiei de deţinere a detectoarelor de metale (Anexa 1) este prevăzută la art. 2 lit. a din O.M.A.I. 251/31.05.2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale.
Cererea se soluţionează de către unitatea de poliţie pe raza căreia domiciliază sau îşi are reşedinţa solicitantul, în termen de 10 zile de la depunerea documentaţiei complete, respectiv:
a. cerere-tip, completată conform modelului prevăzut mai sus;
b. buletinul sau cartea de identitate (xerocopie şi original);
c. actul cu care se dovedeşte că solicitantul este proprietarul detectorului de metale (xerocopie şi original);
d. chitanţa emisă de unităţile C.E.C., din care să reiasă că a fost achitată suma de 10 lei reprezentând taxa pentru autorizaţie;
e. certificat de cazier judiciar.

Pașii procedurali

1. Cererea însoțită de documentele aferente se depun la sediu de către solicitanți
2. Cererea este înregistrată
3. În cazul respingerii cererii, solicitantul este informat prin adresă de motivele care au stat la baza respingerii
4. În cazul aprobării, se emite autorizația de către conducătorul unității și solicitantul este contactat telefonic în vederea ridicării autorizației

Taxe

Valoare Descriere Plată online Platformă plată online Act normativ
10,00 RON Taxă emitere autorizație deţinere detectoare de metale - persoane fizice Nu - Ordin nr. 251 din 31 mai 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deținerea și comercializarea detectoarelor de metale

Statistici (estimări anuale)

Nu există statistici pentru acest serviciu public.

Baza legală

  • Ordin nr. 251 din 31 mai 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deținerea și comercializarea detectoarelor de metale

Documente electronice

Nu se gestionează (primesc/transmit) documente în format electronic în cadrul acestui serviciu public.

Alte instituții implicate

Nu sunt implicate alte instituții în furnizarea acestui serviciu public.

Timpii de livrare

Nu au fost adăugați timpii de livrare pentru acest serviciu.

Contact


Serviciile de Investigații Criminale din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București si al fiecărui Inspectorat Județean de Poliție Datele de contact se regăsesc la adresa https://www.politiaromana.ro/ro/contact