Aviz M.A.I. – pentru aprobarea planurilor urbanistice generale (PUG) sau planurilor de amenajare a teritoriului

Furnizat de: Direcţia Generală Logistică


Grad de sofisticare

Apasă aici să vezi ce înseamnă
4
Tranzacție

Procent digitalizare (include fluxurile interne)

90 %

Beneficiari

Cetățeni
Mediul de afaceri
Instituții publice
Angajații MAI
Cetățeni români
Cetățeni străini
Vârsta minimă: 18 ani

Taxe

Gratuit

Serviciu public înființat în anul

1995

Scurtă descriere

Scopul procedurii: eliberarea avizului M.A.I. necesar în vederea aprobării documentațiilor de urbanism de tip Plan Urbanistic General sau a documentațiilor de amenajare a teritoriului.
Solicitantul avizului este persoana fizică sau juridică interesată.
Procedura de emitere a avizului M.A.I. reprezintă totalitatea operațiunilor de analiză, verificare și exprimare a punctului de vedere al M.A.I., cu privire la soluțiile funcționale prezentate prin documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism sau prin documentația tehnică de obținere a autorizației de construire/desființare.
Avizarea se concretizează printr-un act (aviz favorabil, aviz favorabil condiționat sau neacordarea avizului) care are caracter tehnic de obligativitate, în conformitate cu Legea nr. 50/1991, Anexa nr. 2.
Solicitantul avizului este persoana fizică sau juridică interesată să obțină avizul Ministerului Afacerilor Interne pentru constituirea documentației necesare aprobării planurilor urbanistice generale sau planurilor de amenajarea teritoriului. (L 350/2001).

Pașii procedurali

• avizul poate fi solicitat prin intermediul portalului HUB de servicii la nivelul M.A.I. sau prin transmiterea la sediul D.G.L. a cererii tip (completată electronic și apoi imprimată), însoțită de un CD cu fișierele ce alcătuiesc documentația, semnate și ștampilate de proiectantul autorizat.
• cererea tip poate fi descărcată accesând următorul link: https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2022/06/Anexa-2.pdf
• solicitarea transmisă la sediul D.G.L., este înregistrată și apoi verificată. În cazul în care documentația este incompletă, se va transmite acest lucru solicitantului (în scris, prin poșta electronică sau prin adresă oficială).
• lansarea unei solicitări prin intermediul portalului HUB de servicii la nivelul M.A.I. presupune înregistrarea unui cont personal de utilizator.
După înregistrarea contului de utilizator, în partea de sus a paginii principale se selectează categoria „Servicii” și se accesează butonul „Avize M.A.I. – D.G.L.”.
În partea stângă a paginii încărcate, în cadrul categoriei „Adrese corespondență” se introduce adresa la care va fi expediat avizul M.A.I. În cazul în care solicitantul reprezintă o firmă de proiectare, sau mai multe societăți, se pot introduce adresele de corespondență pentru fiecare dintre acestea.
Pentru încărcarea unei documentații se accesează butonul „Lansează Solicitare”, se selectează tipul de documentație (P.U.G., P.A.T.Z., P.A.T.J., P.A.T.N.), se completează toate câmpurile cu informațiile solicitate referitoare la documentație și se atașează fișierele ce alcătuiesc documentația.
Pentru depunerea documentațiilor în format electronic nu este necesară anexarea unei cereri tip, fiind suficiente informațiile completate în categoria „Adresă de corespondență” și informațiile despre documentație.
Ofițerul specialist din cadrul S.P.I.P.M. va prelua solicitarea, o va verifica și îi va aloca un număr de înregistrare.
În cazul în care documentația este incompletă, operatorii D.G.L. solicită prin intermediul HUB completarea cu documentele lipsă.
Solicitantul este notificat prin intermediul SMS/e-mail cu privire la înregistrarea cererii, necesitatea completării documentației și în momentul soluționării avizului.
Rezultatul final (avizul favorabil, condiționat sau refuzul motivat de a acorda avizul) este comunicat solicitantului prin intermediul HUB (scanat), dar și prin poștă (avizul în original).

Statistici (estimări anuale)

78%

Solicitări exclusiv on-line 2022

155

Solicitări eliberare avize 2022

Baza legală

  • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare
  • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare
  • Ordinul comun al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului – nr. 34/N/1995, Ministerului Apărării Naționale – M.30/2/1995, Serviciului Român de Informații – nr. 4221/1995 și Ministerului Afacerilor Interne - nr. 3422/1995

Documente electronice

Tip document Se poate transmite prin Tip semnătură Observații
părțile scrise și părțile desenate ce alcătuiesc documentația Portal intern
CD / DVD / flash drive
Calificată
semnătură olografă (și ștampilă/parafă profesională) sau electronică calificată, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 140/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism

Alte instituții implicate

Nume Schimb de date
Diecția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației și alte structuri din cadrul M.A.I. Atât letric, cât și electronic

Timpii de livrare

Timp mediu de livrare Timp maxim de livrare Descriere
15 Zile lucrătoare 30 Zile lucrătoare Termenul legal de eliberare prevăzut de lege 15 zile lucrătoare

Contact


MINISTERUL AFACERILOR INTERNE—DIRECȚIA GENERALĂ LOGISTICĂ, Municipiul București, str. Eforie, nr. 3-5, sector 5