Autorizare persoană juridică pentru comercializare de detectoarelor de metale

Furnizat de: Poliţia Română


Grad de sofisticare

Apasă aici să vezi ce înseamnă
2
Interacțiune unilaterală

Procent digitalizare (include fluxurile interne)

0 %

Beneficiari

Cetățeni
Mediul de afaceri
Instituții publice
Angajații MAI
Cetățeni români
Cetățeni străini
Vârsta minimă: 18 ani

Taxe

Se percep taxe

Serviciu public înființat în anul

2004

Scurtă descriere

Model cerere persoană juridică obţinere autorizaţie de comercializare a detectoarelor de metale (Anexa 3) prevăzută la art. 6 lit. a din O.M.A.I. 251/31.05.2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale.
Cererea se soluţionează de către unitatea de poliţie pe raza căreia îşi are sediul social persoana juridică solicitantă, în termen de 10 zile de la depunerea documentaţiei complete, respectiv:
a. cerere-tip, completată conform prevăzut mai sus;
b. actul de înregistrare a societăţii, împreună cu statutul (copie şi original), din care să rezulte că are ca obiect de activitate comercializarea detectoarelor de metale;
c. actul de identitate al administratorului societăţii, precum şi ale tuturor persoanelor angajate ca vânzători de detectoare de metale (copie şi original);
d. chitanţă din care să reiasă că a fost plătită la C.E.C. suma de 30 lei reprezentând taxa pentru autorizaţie;
e. certificatele de cazier judiciar ale persoanelor prevăzute la lit. c).
Menţionăm că agentul comercial solicitant trebuie să îndeplinească şi condiţiile prevăzute la art. 5 şi art. 7 din O.M.A.I. 251/31.05.2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale, respectiv: să aibă prevăzut în obiectul de activitate al societăţii comercializarea detectoarelor de metale şi spaţiul destinat comercializării detectoarelor de metale trebuie să aibă un afişaj stradal cu denumirea agentului economic şi a obiectului de activitate şi totodată să fie prevăzut cu sistem de alarmă ori să se încheie contract de prestări de servicii cu o societate de pază şi securitate sau să aibă pază proprie permanent.

Pașii procedurali

1. Cererea însoțită de documentele aferente se depun la sediu de către solicitanți
2. Cererea este înregistrată
3. În cazul respingerii cererii, solicitantul este informat prin adresă de motivele care au stat la baza respingerii
4. În cazul aprobării, se emite autorizația de către conducătorul unității și solicitantul este contactat telefonic în vederea ridicării autorizației

Taxe

Valoare Descriere Plată online Platformă plată online Act normativ
30,00 RON Taxă emitere autorizație comercializare detectoare de metale - persoane juridice Nu - Ordin nr. 251 din 31 mai 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deținerea și comercializarea detectoarelor de metale

Statistici (estimări anuale)

Nu există statistici pentru acest serviciu public.

Baza legală

  • Ordin nr. 251 din 31 mai 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deținerea și comercializarea detectoarelor de metale

Documente electronice

Nu se gestionează (primesc/transmit) documente în format electronic în cadrul acestui serviciu public.

Alte instituții implicate

Nu sunt implicate alte instituții în furnizarea acestui serviciu public.

Timpii de livrare

Nu au fost adăugați timpii de livrare pentru acest serviciu.

Contact


Serviciile de Investigații Criminale din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București si al fiecărui Inspectorat Județean de Poliție Datele de contact se regăsesc la adresa https://www.politiaromana.ro/ro/contact