Atestatul de colecţionar (persoane fizice)

Furnizat de: Poliţia Română


Grad de sofisticare

Apasă aici să vezi ce înseamnă
2
Interacțiune unilaterală

Procent digitalizare (include fluxurile interne)

5 %

Beneficiari

Cetățeni
Mediul de afaceri
Instituții publice
Angajații MAI
Cetățeni români
Cetățeni străini
Vârsta minimă: 18 ani

Taxe

Se percep taxe

Serviciu public înființat în anul

2005

Scurtă descriere

Persoanele fizice care doresc să deţină arme de colecţie pot solicita organelor de poliţie competente acordarea atestatului de colecţionar, dacă îndeplinesc următoarele condiţii:
- au împlinit vârsta de 18 ani;
- nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa detențiunii pe viață sau pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu executare, pentru infracțiuni comise cu intenție;
- nu sunt inculpate în cauze penale pentru fapte săvârșite cu intenție;
- sunt apte din punct de vedere psihologic și medical pentru a deține și folosi arme, componente esențiale și muniții;
- nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranța națională, viața și integritatea corporală a persoanelor;
- au absolvit un curs de instruire teoretică și practică, organizat de o persoană juridică autorizată pentru această activitate, în condițiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi;
- nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare, deținere sau, după caz, port și folosire a armelor letale ori a armelor neletale supuse autorizării, cu excepția situațiilor în care măsura anulării s-a dispus ca urmare a pierderii calității prevăzute la art. 13 alin. (2) - (5);
- nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale sau arme neletale supuse autorizării, din motive imputabile lor, procurate în condițiile prezentei legi.
precum şi una dintre următoarele condiţii:
a) sunt titulare ale dreptului de deţinere sau de port şi folosire a minim 5 arme letale sau neletale supuse autorizării;
b) deţin calitatea de membri ai unei asociaţii de colecţionari, legal constituită în România şi au o vechime în cadrul acestei asociaţii de cel puţin 6 luni;
c) deţin calitatea de moştenitor sau donatar al unei arme letale sau neletale supuse autorizării ori notificării.

Pașii procedurali

1. Cererea însoțită de documentele aferente se depun la sediu de către solicitanți
2. Cererea este înregistrată
3. În cazul respingerii cererii, solicitantul este informat prin adresă de motivele care au stat la baza respingerii
4. În cazul aprobării, se emite atestatul de colecționar de către conducătorul unității și solicitantul este contactat telefonic în vederea ridicării atestatului

Taxe

Valoare Descriere Plată online Platformă plată online Act normativ
100,00 RON Eliberarea atestatului în regim normal / persoane fizice Nu - ORDONANŢA nr. 128 din 31 august 2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Afacerilor Interne
300,00 RON Eliberarea atestatului în regim de urgență (persoane fizice) Nu - ORDONANŢA nr. 128 din 31 august 2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Afacerilor Interne

Statistici (estimări anuale)

Nu există statistici pentru acest serviciu public.

Baza legală

  • Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 11/2018 – art. 36

Documente electronice

Nu se gestionează (primesc/transmit) documente în format electronic în cadrul acestui serviciu public.

Alte instituții implicate

Nu sunt implicate alte instituții în furnizarea acestui serviciu public.

Timpii de livrare

Timp mediu de livrare Timp maxim de livrare Descriere
25 Zile calendaristice 30 Zile calendaristice Analizarea solicitării și respingerea / aprobarea acesteia

Contact


Șos. Ștefan cel Mare, nr. 13-15, sector 2, București