Acordarea avizului pentru includerea în obiectul de activitate al societăţilor comerciale a operaţiunilor cu arme, piese şi componente esenţiale ale acestora, precum şi muniţii

Furnizat de: Poliţia Română


Grad de sofisticare

Apasă aici să vezi ce înseamnă
2
Interacțiune unilaterală

Procent digitalizare (include fluxurile interne)

5 %

Beneficiari

Cetățeni
Mediul de afaceri
Instituții publice
Angajații MAI
Cetățeni români
Cetățeni străini
Vârsta minimă: 18 ani

Taxe

Gratuit

Serviciu public înființat în anul

2005

Scurtă descriere

Persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate care doresc să includă în obiectul de activitate oricare dintre operaţiunile cu arme, piese şi componente esenţiale ale acestora, precum şi muniţii, prevăzute la art. 105 din Lege, trebuie să solicite în prealabil, cu ocazia constituirii sau, după caz, a modificării ori extinderii obiectului de activitate.
Pentru obținerea autorizației solicitantul depune o cerere însoțită de documentele necesare la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București sau la inspectoratul județean de poliție în a cărui rază teritorială își are sediul sau punctul de lucru.
În baza avizului obţinut, persoana juridică sau persoana fizică autorizată se constituie în armurier prin parcurgerea procedurilor legale privind înfiinţarea sau, după caz, a celor privind extinderea sau modificarea obiectului de activitate.

Pașii procedurali

1. Cererea însoțită de documentele aferente se depun la sediu de către solicitanți
2. Cererea este înregistrată
3. În cazul respingerii cererii, solicitantul este informat prin adresă de motivele care au stat la baza respingerii
4. În cazul aprobării, se emite avizul de către conducătorul unității și solicitantul este contactat telefonic în vederea ridicării documentului

Statistici (estimări anuale)

Nu există statistici pentru acest serviciu public.

Baza legală

  • Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 aprobate de H.G. nr. 11/2018 - art. 141, alin. (1)

Documente electronice

Nu se gestionează (primesc/transmit) documente în format electronic în cadrul acestui serviciu public.

Alte instituții implicate

Nu sunt implicate alte instituții în furnizarea acestui serviciu public.

Timpii de livrare

Timp mediu de livrare Timp maxim de livrare Descriere
12 Zile calendaristice 15 Zile calendaristice Analizarea solicitării și respingerea / aprobarea acesteia

Contact


Șos. Ștefan cel Mare, nr. 13-15, sector 2, București