Eliberarea cărţii de identitate (Anexa nr. 2 din H.G. nr. 295/2021)

Furnizat de: Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor


Procent digitalizare (include fluxurile interne)

50 %

Beneficiari

Cetățeni
Mediul de afaceri
Instituții publice
Angajații MAI
Cetățeni români
Cetățeni străini
Vârsta minimă: 14 ani

Taxe

Se percep taxe

Serviciu public înființat în anul

1996

Scurtă descriere

Actul de identitate cu care cetăţeanul român face dovada identităţii, a cetăţeniei şi a adresei de domiciliu.
Cartea de identitate se eliberează de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă a persoanei fizice, iar pentru soluţionarea unor cazuri deosebite de serviciile publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor ori Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

Cartea de identitate se eliberează în următoarele situații:
1. la împlinirea vârstei de 14 ani
2. eliberarea primei cărţi de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani
3. la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
4. dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul naşterii, iar în cazul titularului unei cărţi electronice de identitate, şi prenumele părinţilor;
5. în cazul schimbării domiciliului;
6. în cazul schimbării denumirii sau rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
7. în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
8. în cazul deteriorării actului de identitate;
9. în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
10. când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
11. în cazul schimbării sexului;
12. în cazul anulării;
13. pentru preschimbarea, la cerere, a actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile;
14. la dobândirea cetățeniei române;
15. la schimbarea domiciliului din străinătate în România.

Pașii procedurali

1. Cetăţeanul se prezintă la ghişeul de lucru cu publicul unde depune cererea şi documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate. Documentele sunt prezentate în copie xerox şi original, iar după ce sunt verificate de funcţionarul de evidenţă actele în original se restituie titularului
2 Verificarea cererii şi documentelor
3 Preluarea imaginii
4. Analiza cererii şi documentelor
5. Procesarea cererii
6. Emiterea cărţii de identitate
7. Înmânarea cărţii de identitate


Cetăţenii români cu domiciliul în România care locuiesc temporar în străinătate pot depune cererea, prin împuternicit, pe bază de procură specială autentificată la misiunile diplomatice sau oficiul consular al României din ţara respectivă.

Eliberarea primului act de identitate nu se poate realiza pe bază de procură specială. În aceste situaţii minorul depune cererea şi documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate la misiunile diplomatice sau oficiul consular al României din ţara respectivă, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament.

Începând cu 2 August 2021, a fost demarat proiectul pilot pentru emiterea cărții electronice de identitate la nivelul municipiului Cluj-Napoca, iar cererile pot fi depuse, opțional, doar de către cetățeniii care domiciliază pe raza municipiului Cluj-Napoca. Cererea pentru obținerea cărții electronice de identitate se realizează în baza unei programări prealabile care se efectuează pe site-ul primăriei municipiului Cluj-Napoca.

Taxe

Valoare Descriere Plată online Platformă plată online Act normativ
7,00 RON contravaloare carte de identitate Da Fiecare primărie stabilește modalitatea de încasare a contravalorii (prin POS, online sau numerar) Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 295/2021, prin care au fost aprobate Normele Metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutul actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil

Statistici (estimări anuale)

Încă nu au fost adăugate taxele pentru acest serviciu public.

Baza legală

  • - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, modificările şi completările ulterioare
    - Normele Metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutul actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil, aprobate prin H.G. nr. 295/2021

Documente electronice

Nu se gestionează (primesc/transmit) documente în format electronic în cadrul acestui serviciu public.

Alte instituții implicate

Nu sunt implicate alte instituții în furnizarea acestui serviciu public.

Timpii de livrare

Timp mediu de livrare Timp maxim de livrare Descriere
5 Zile calendaristice 30 Zile calendaristice Activităţi prentru eliberarea cărţii de identitate (Anexa nr. 2 din H.G. nr. 295/2021)

Contact


Obcina Mare nr. 2 Sector 6 Bucureşti