Activităţi de informare şi instruire anticorupţie a personalului M.A.I.

Furnizat de: Direcţia Generală Anticorupţie


Grad de sofisticare

Apasă aici să vezi ce înseamnă
1
Informare

Procent digitalizare (include fluxurile interne)

30 %

Beneficiari

Cetățeni
Mediul de afaceri
Instituții publice
Angajații MAI
Cetățeni români
Cetățeni străini
Vârsta minimă: 18 ani

Taxe

Gratuit

Serviciu public înființat în anul

2013

Scurtă descriere

Activităţile de informare şi de instruire anticorupţie se realizează de către personalul specializat din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie. Activităţile de informare anticorupţie se desfăşoară în scopul prezentării riscurilor de corupţie specifice unui domeniu de activitate, a informaţiilor de noutate privind activitatea de prevenire şi combatere a corupţiei, a legislaţiei, a studiilor şi cercetărilor ce privesc acest domeniu. Activităţile de informare anticorupţie se realizează din iniţiativa D.G.A. sau la solicitarea structurilor M.A.I. şi se desfăşoară pe o durată de cel puţin 30 de minute.
Activităţile de instruire anticorupţie se desfăşoară în vederea dezvoltării capacităţii personalului M.A.I de a utiliza şi combina cunoştinţe teoretice, deprinderi practice şi atitudini specifice în domeniul prevenirii corupţiei. Acestea se realizează din iniţiativa D.G.A. sau la solicitarea structurilor M.A.I. şi au în vedere, cu prioritate, personalul nou-încadrat în M.A.I., cel care activează în domenii expuse în mod deosebit riscurilor de corupţie, precum şi personalul cu funcţii de conducere. Activităţile se desfăşoară cu un număr maxim de 30 de participanţi, pe o durată de cel puţin două ore.

Notă: Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 62 din 13 iunie 2018 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei şi de educaţie pentru promovarea integrităţii în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Pașii procedurali

Activitățile se desfășoară la solicitarea beneficiarilor sau la inițiativa D.G.A.
Solicitarea beneficiarilor se face, de regulă, în scris, fiind transmisă în atenția conducerii D.G.A. sau a conducerii structurilor subordonate.
Solicitarea este analizată și se dispune cu privire la oportunitatea desfășurării activității solicitate.
După finalizarea activităților, se implementează, într-un sistem informatic, activitățile de informare și instruire anticorupție desfășurate și listele personalului M.A.I. participant la activități.

Statistici (estimări anuale)

1115

activități de informare anticorupție (2020)

15938

participanți la activitățile de informare anticorupție (2020)

823

activități de instruire anticorupție (2020)

10033

participanți la activitățile de instruire anticorupție (2020)

2093

activități de informare anticorupție (2021)

25987

participanți la activitățile de informare anticorupție (2021)

2340

activități de instruire anticorupție (2021)

26639

participanți la activitățile de instruire anticorupție (2021)

1897

activități de informare anticorupție (2022)

30430

participanți la activitățile de informare anticorupție (2022)

2790

activități de instruire anticorupție (2022)

35844

participanți la activitățile de instruire anticorupție (2022)

1724

activități de informare anticorupție (2023)

28651

participanți la activitățile de informare anticorupție (2023)

3376

activități de instruire anticorupție (2023)

45779

participanți la activitățile de instruire anticorupție (2023)

Baza legală

  • Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 62 din 13 iunie 2018 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei şi de educaţie pentru promovarea integrităţii în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Documente electronice

Tip document Se poate transmite prin Tip semnătură Observații
Solicitare pentru desfășurarea activității E-mail
Nu necesită semnătură electronică
Sunt necesare datele de contact ale solicitantului.

Alte instituții implicate

Nu sunt implicate alte instituții în furnizarea acestui serviciu public.

Timpii de livrare

Timp mediu de livrare Timp maxim de livrare Descriere
15 Zile calendaristice 30 Zile calendaristice Timpul de răspuns la solicitare. Planificarea activității se face de comun acord cu beneficiarul.

Contact


Șoseaua Olteniței nr. 390A, sector 4, București, cod poștal 041337