Activităţi de educaţie pentru promovarea integrităţii

Furnizat de: Direcţia Generală Anticorupţie


Grad de sofisticare

Apasă aici să vezi ce înseamnă
1
Informare

Procent digitalizare (include fluxurile interne)

10 %

Beneficiari

Cetățeni
Mediul de afaceri
Instituții publice
Angajații MAI
Cetățeni români
Cetățeni străini
Fără limită de vârstă

Taxe

Gratuit

Serviciu public înființat în anul

2018

Scurtă descriere

Activităţile de educaţie pentru promovarea integrităţii la nivelul M.A.I. se realizează prin:
o introducerea în curriculumul instituţiilor de formare iniţială şi al centrelor de pregătire aflate în subordinea M.A.I. a unor teme/discipline privind etica şi integritatea; personalul D.G.A. poate participa la susţinerea temelor sau la activităţile de formare în cadrul unor discipline privind etica şi integritatea;
o prezentarea de către reprezentanţii D.G.A. a unor teme privind etica şi integritatea în cadrul instituţiilor de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I., la solicitarea instituţiilor sau din iniţiativa D.G.A., cu acordul acestora;
o acordarea de către D.G.A. a sprijinului de specialitate în vederea pregătirii unor cadre didactice în domeniul prevenirii corupţiei, la solicitarea instituţiilor de formare iniţială şi a centrelor de pregătire aflate în subordinea M.A.I.;
o sesiuni de comunicări ştiinţifice pe teme incidente domeniului anticorupţie;
o cursuri, seminare şi ateliere de lucru pe teme anticorupţie.

Activităţile de educaţie pentru promovarea integrităţii adresate cetăţenilor sunt:
o activităţi organizate şi desfăşurate în cadrul unor entităţi din afara M.A.I. sau în parteneriat/colaborare cu acestea, din iniţiativa D.G.A. sau la solicitarea acestora;
o activităţi educativ-preventive realizate în parteneriat/colaborare cu societatea civilă/organizaţii neguvernamentale/asociaţii/fundaţii/mediul de afaceri, în vederea cooptării societăţii civile şi mediului de afaceri în activităţile concrete de implementare a măsurilor de prevenire a corupţiei;
o activităţi de promovare a atitudinii civice şi de informare cu privire la noţiunile incidente domeniului anticorupţie;
o participarea la evenimente organizate de M.A.I. cu caracter informativ-preventiv, educativ şi de reprezentare;
o activităţi organizate în cadrul unor programe educaţionale desfăşurate la nivel naţional sau în cadrul unor parteneriate cu inspectoratele şcolare, organizaţii neguvernamentale, asociaţii, fundaţii etc.;
o participarea în cadrul unor ateliere de lucru, informări, concursuri tematice, tabere organizate pe diverse subiecte anticorupţie pentru prezentarea, conştientizarea şi dezbaterea unor teme privind consecinţele şi cauzele corupţiei, precum şi metodele şi mijloacele de prevenire a acesteia;
o sesiuni de comunicări ştiinţifice, cursuri, seminare şi ateliere de lucru pe teme anticorupţie destinate cetăţenilor;
o alte activităţi organizate pentru sau împreună cu cetăţenii în scopul prevenirii faptelor de corupţie.

Notă: Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 62 din 13 iunie 2018 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei şi de educaţie pentru promovarea integrităţii în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Pașii procedurali

Activitățile se desfășoară la solicitarea beneficiarilor sau la inițiativa D.G.A.
Solicitarea beneficiarilor se face, de regulă, în scris, prin poștă sau e-mail, fiind transmisă în atenția conducerii D.G.A. sau a conducerii structurilor subordonate.
Solicitarea este analizată și se dispune cu privire la oportunitatea desfășurării activității solicitate.

Statistici (estimări anuale)

3214

număr de activități (2020)

28730

persoane participante (2020)

781

număr de activități (2021)

18979

persoane participante (2021)

Baza legală

  • Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 62 din 13 iunie 2018 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei şi de educaţie pentru promovarea integrităţii în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Documente electronice

Tip document Se poate transmite prin Tip semnătură Observații
Solicitare pentru desfășurarea activității E-mail
Nu necesită semnătură electronică
Sunt necesare datele de contact ale solicitantului.

Alte instituții implicate

Nu sunt implicate alte instituții în furnizarea acestui serviciu public.

Timpii de livrare

Timp mediu de livrare Timp maxim de livrare Descriere
15 Zile calendaristice 30 Zile calendaristice Timpul de răspuns la solicitare. Planificarea activității se face de comun acord cu beneficiarul.

Contact


Șoseaua Olteniței nr. 390A, sector 4, București, cod poștal 041337