Autorizarea persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor

Furnizat de: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă


Grad de sofisticare

Apasă aici să vezi ce înseamnă
1
Informare

Procent digitalizare (include fluxurile interne)

25 %

Beneficiari

Cetățeni
Mediul de afaceri
Instituții publice
Angajații MAI
Cetățeni români
Cetățeni străini
Vârsta minimă: 18 ani

Taxe

Se percep taxe

Serviciu public înființat în anul

2004

Scurtă descriere

Persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale pot solicita, la CNSIPC, autorizarea efectuării de lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor. Solicitările pot fi transmise în format fizic (prin poștă/curier, depunere la sediul unității).
Fac obiectul autorizării următoarele lucrări:
a) proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu;
b) instalarea şi întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu;
c) proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor;
d) instalarea şi întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră;
e) termoprotecţie cu vopsele termospumante;
f) termoprotecţie cu produse de torcretare;
g) ignifugarea materialelor combustibile;
h) întreţinerea instalaţiilor speciale din compunerea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor;
i) verificarea, reîncărcarea şi repararea stingătoarelor de incendiu, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră.
j) proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi, cu excepţia celor de tip natural-organizat;
k) instalarea şi întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi.

Pașii procedurali

1. Solicitantul depune cererea în format fizic.
2. Cererile se înregistrează în ordinea primirii lor.
3. În termen de 5 zile de la înregistrarea cererii de autorizare, solicitantului i se trimite o confirmare de primire, însoțită de tipizatul contractului și de alte solicitări de completare.
3.1. Documentele solicitate suplimentar trebuie să fie depuse în cel mult 45 de zile de la data notificării, în caz contrar cererea se respinge.
4. Cererea de autorizare se soluționează la nivelul Centrului Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă.
5. În cazul în care cererea este aprobată, înștiințarea privind emiterea autorizației se transmite prin poșta electronică, iar autorizația în format fizic se ridică de la sediul Centrului Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă.
6. În cazul în care cererea se respinge, solicitantul este informat printr-o adresă cu privire la decizia de respingere, cu precizarea motivelor care au stat la baza luării acestei măsuri. Adresa se transmite prin poșta electronică, în majoritatea cazurilor.

Taxe

Valoare Descriere Plată online Platformă plată online Act normativ
995,88 RON Tarif prestari servicii in vederea analizarii dosarului depus Da Prin virament bancar către contul de Trezorerie Sector 2 al CNSIPC Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 87 din 06.04.2010, cu modificările și completările ulterioare
497,94 RON Tarif de preschimbare (schimbare denumire, sediu social/profesional, forma juridică de organizare) Da Prin virament bancar către contul de Trezorerie Sector 2 al CNSIPC Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 87 din 06.04.2010, cu modificările și completările ulterioare

Statistici (estimări anuale)

1000

Autorizații pentru efectuarea lucrărilor în domeniul apărării împotriva incendiilor

Baza legală

  • Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 87 din 06.04.2010, cu modificările și completările ulterioare

Documente electronice

Nu se gestionează (primesc/transmit) documente în format electronic în cadrul acestui serviciu public.

Alte instituții implicate

Nu sunt implicate alte instituții în furnizarea acestui serviciu public.

Timpii de livrare

Timp mediu de livrare Timp maxim de livrare Descriere
20 Zile calendaristice 45 Zile calendaristice Analiza documentatie de autorizare, remediere neconformitati, autorizare

Contact


Bucuresti, Bd. Ferdinand I, nr 139, sector 2