Dată ultima actualizare: 12.07.2024, ora 16:02

Serviciul pentru recrutare în vederea ocupării unor funcţii vacante în Ministerul Afacerilor Interne

Furnizat de: Direcţia Generală Management Resurse Umane


Grad de sofisticare

Apasă aici să vezi ce înseamnă
3
Interacțiune bidirecțională

Procent digitalizare (include fluxurile interne)

10 %

Beneficiari

Cetățeni
Mediul de afaceri
Instituții publice
Angajații MAI
Cetățeni români
Cetățeni străini
Vârsta minimă: 18 ani

Taxe

Gratuit

Scurtă descriere

Recrutarea și selecția candidaților în vederea ocupării unor posturi vacante de execuție și de conducere, cu recrutare din sursă internă sau externă presupune identificarea persoanelor care dețin studiile corespunzătoare cerințelor posturilor și care îndeplinesc condițiile legale pentru a participa la concursurile organizate.

Pașii procedurali

1. Consultarea de către candidați a anunțurilor depuse pe paginile de internet ale structurilor M.A.I.
2. Depunerea online a cererilor de înscriere și a celorlalte documente solicitate.
3. Comunicarea ulterioară a datelor, programărilor la evaluare psihologică de către structurile M.A.I. pe paginile de Internet.

Statistici (estimări anuale)

5000

posturi scoase la concurs

Baza legală

  • Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
    Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
    Ordinul m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare;
    Ordinul m.a.i. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare;

Documente electronice

Tip document Se poate transmite prin Tip semnătură Observații
cerere de înscriere a candidatului

Alte instituții implicate

Nume Schimb de date
Centrul de psihosociologie Doar în format letric
Direcția Medicală (inclusiv structuri subordonate) Atât letric, cât și electronic

Timpii de livrare

Timp mediu de livrare Timp maxim de livrare Descriere
60 Zile calendaristice 90 Zile calendaristice termenele stabilite potrivit graficul de desfășurare a concursului și cele necesare emiterii actului administrativ
30 Zile calendaristice 60 Zile calendaristice Perioadă de la afișarea de anunțului de concurs până la afișarea rezultatelor finale

Contact


Piața Revoluției nr. 1A, sector 1, București