Autorizarea operatorilor economici prestatori de servicii arhivistice

Furnizat de: Arhivele Naţionale


Grad de sofisticare

Apasă aici să vezi ce înseamnă
2
Interacțiune unilaterală

Procent digitalizare (include fluxurile interne)

15 %

Beneficiari

Cetățeni
Mediul de afaceri
Instituții publice
Angajații MAI
Cetățeni români
Cetățeni străini
Vârsta minimă: 18 ani

Taxe

Se percep taxe

Serviciu public înființat în anul

2013

Scurtă descriere

Arhivele Naţionale autorizează operatori economici în vederea prestării de servicii arhivistice pentru păstrare, conservare, restaurare, legătorie, prelucrare arhivistică şi utilizare a documentelor pe care le deţin, în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată.
I. Etapa informării
Cererea tip și documentele necesare autorizării sunt publicate pe site-ul Arhivelor Naționale. Se adaugă un acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
II. Etapa evaluării
Operatorii vor depune dosarul la structura județeană a Arhivelor Naționale unde își au sediul social.

Pașii procedurali

Operatorul economic transmite documentația la structura Arhivelor Naționale din județul în care are sediul social.
1. În 10 zile de la depunerea documentației, Arhivele Naționale vor comunica operatorului daca documentația este completă.
1.1. La solicitarea Arhivelor Naționale, operatorul are obligația de a completa documentația în 30 de zile, dacă este cazul.
2. În termen de 20 de zile de la înregistrarea dosarului sau completarea documentației, Arhivele Naționale vor efectua un control pentru verificarea condițiilor de autorizare, iar în funcție de constatările verificărilor efectuate, va fi emisă autorizația.
3. Operatorul poate depune contestație în 5 zile de la primirea înștiințării de la Arhivele Naționale cu motivele respingerii autorizării. În 10 zile, operatorul va fi înștiințat despre rezultatul contestației. Operatorii economici nemulțumiți se pot adresa instanței de contencios administrativ unde își are sediul social structura Arhivelor Naționale care a a efectuat controlul, în termenul legal prevăzut de lege.

Taxe

Valoare Descriere Plată online Platformă plată online Act normativ
1 119,00 RON eliberarea autorizaţiei de funcţionare/ serviciu arhivistic Da prin intermediul aplicaţiei bancare la care clientul are cont Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 republicată
1 119,00 RON reînnoirea autorizaţiei de funcţionare/serviciu arhivistic Da prin intermediul aplicaţiei bancare la care clientul are cont Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 republicată
107,00 RON eliberarea duplicatului autorizaţiei de funcţionare/serviciu arhivistic Da prin intermediul aplicaţiei bancare la care clientul are cont Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 republicată

Statistici (estimări anuale)

358

Autorizații eliberate în anul 2020

Baza legală

  • Legea nr. 16/1996 republicată

Documente electronice

Nu se gestionează (primesc/transmit) documente în format electronic în cadrul acestui serviciu public.

Alte instituții implicate

Nu sunt implicate alte instituții în furnizarea acestui serviciu public.

Timpii de livrare

Timp mediu de livrare Timp maxim de livrare Descriere
20 Zile lucrătoare 50 Zile calendaristice Analiza documentației transmise de operator, eventuale solicitări de informații suplimentare referitoare la documentația transmisă de operator, efectuarea unui control la sediul operatorului care solicită autorizarea, emiterea autorizației.

Contact


Sediul social: B-dul Regina Elisabeta, nr. 49, sector 5 Bucureşti Adresa de corespondenţă: str. Leaota, nr. 2A, sector 6 Bucureşti