Eliberarea paşapoartelor simple electronice/ simple temporare cetățenilor români

Furnizat de: Direcţia Generală de Paşapoarte


Procent digitalizare (include fluxurile interne)

75 %

Beneficiari

Cetățeni
Mediul de afaceri
Instituții publice
Angajații MAI
Cetățeni români
Cetățeni străini
Fără limită de vârstă

Taxe

Se percep taxe

Scurtă descriere

În scopul garantării dreptului fundamental la libera circulație în străinătate, cetățenii români cu domiciliul în România sau cu domiciliul în străinătate, care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, pot solicita autorităților competente eliberarea pașapoartelor simple electronice și simple temporare.
Cererea se poate depune la orice serviciu public comunitar de pașapoarte din țară, indiferent de județul de domiciliu al solicitantului.
În străinătate, cererea se depune la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.

Pașii procedurali

- programare online (portal disponibil la adresa https://hub.mai.gov.ro/epasapoarte, prin intermediul căruia cetăţenii îşi pot alege data, ora şi serviciul public comunitar de paşapoarte la care doresc depunerea cererii cu cel mult 3 luni înainte de efectuarea propriu-zisă a acestui demers. Prin intermediul acestui portal se pot obţine informaţii relevante din domeniul de competenţă, inclusiv posibilitatea achitării contravalorii paşaportului prin mijloace electronice de plată.
- Achitarea contravalorii pașaportului
- înregistrarea cererii la orice serviciu public comunitar de pașapoarte din țară, iar în străinătate la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României (Cererea se completează în sistem informatic de către lucrătorul de pașapoarte, cu datele furnizate de titular). La înregistrarea cererii de eliberare a pașaportului, lucrătorul de pașapoarte controlează conformitatea documentelor prezentate potrivit tipului de solicitare, preia datele/(datele biometrice în cazul pașaportului simplu electronic - imaginea facială și impresiunile digitale) şi semnătura solicitantului, după caz. După etapa de înregistrare, cererea se listează în vederea verificării corectitudinii datelor introduse şi semnării de către solicitant (în cazul minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani şi a persoanelor puse sub interdicţie cererea se semnează de către părinţi/reprezentant legal/persoană împuternicită, după caz). La înregistrarea cererii de eliberare a pașaportului simplu electronic sunt exceptați de la preluarea impresiunilor digitale minorii cu vârsta mai mică de 12 ani și persoanele care prezintă documente medicale avizate de autorități medicale care atestă imposibilitatea temporară de preluare a amprentelor.
- Titularul pașaportului/ reprezentantul legal (un părinte în cazul minorilor sub 12 ani) poate ridica personal documentul de călătorie solicitat, de la nivelul serviciului public comunitar de pașapoarte, ocazie cu care prezintă actul de identitate în original, aflat în termen de valabilitate, sau poate împuternici, printr-o procură notarială, o terță persoană în vederea ridicării acestuia. Sau prin curier la domiciliul/reședința titularului cererii de eliberare a pașaportului simplu electronic (pentru cetățenii români cu domiciliul în România), în funcție de solicitare.

Taxe

Valoare Descriere Plată online Platformă plată online Act normativ
258,00 RON Contravaloarea pașaportului simplu electronic pentru persoanele cu vârsta mai mare de 12 ani Da ghiseul.ro Potrivit art. 151 alin. (1) și art. 171 alin. (6) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, actualizată, paşapoartele simple electronice și pașapoartele simple temporare se eliberează titularului după achitarea contravalorii acestora.
Potrivit art. 5 alin. (2) din H.G. nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se eliberează pașapoarte simple electronice, pecum și a formei și conținutului acestora, acte normative actualizate, stabilirea şi actualizarea contravalorii paşapoartelor electronice se fac de către Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A., conform indicatorilor stabiliţi prin bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de Guvernul României.
234,00 RON Contravaloarea pașaportului simplu electronic pentru persoanele cu vârsta mai mică de 12 ani Da ghiseul.ro Potrivit art. 151 alin. (1) și art. 171 alin. (6) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, actualizată, paşapoartele simple electronice și pașapoartele simple temporare se eliberează titularului după achitarea contravalorii acestora.
Potrivit art. 5 alin. (2) din H.G. nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se eliberează pașapoarte simple electronice, pecum și a formei și conținutului acestora, acte normative actualizate, stabilirea şi actualizarea contravalorii paşapoartelor electronice se fac de către Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A., conform indicatorilor stabiliţi prin bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de Guvernul României.
96,00 RON Contravaloarea pașaportului simplu temporar Da ghiseul.ro Potrivit art. 151 alin. (1) și art. 171 alin. (6) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, actualizată, paşapoartele simple electronice și pașapoartele simple temporare se eliberează titularului după achitarea contravalorii acestora.
Potrivit art. 3 alin. (3) din H.G. nr. 556/2006 privind stabilirea datei de la care se eliberează pașapoarte simple temporare, pecum și a formei și conținutului acestora, acte normative actualizate, stabilirea şi actualizarea contravalorii paşapoartelor electronice și pașapoartelor simple temporare se fac de către Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A., conform indicatorilor stabiliţi prin bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de Guvernul României.

Statistici (estimări anuale)

745000

pasapoarte simple electronice

143000

pasapoarte simple temporare

Baza legală

  • Ordonanța Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de pașapoarte și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, actualizată
  • Legea 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare
  • H.G. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare
  • H.G. nr. 1693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare al serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, ambele cu modificările şi completările ulterioare, actualizată

Documente electronice

Nu se gestionează (primesc/transmit) documente în format electronic în cadrul acestui serviciu public.

Alte instituții implicate

Nume Schimb de date
DEPABD Doar în format electronic

Timpii de livrare

Timp mediu de livrare Timp maxim de livrare Descriere
2,5 Zile lucrătoare 5 Zile lucrătoare Pașapoartele se eliberează de către autoritățile competente în termene care curg de la data depunerii cererilor și care nu pot depăși 15 zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea pașapoartelor simple electronice depuse în țară. În situația în care solicitantul depune cererea privind eliberarea pașaportului simplu electronic în străinătate, dar optează pentru ridicarea acestuia de la unul dintre serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, termenul de eliberare este de maximum 15 zile lucrătoare. În situația în care solicitantul depune cererea privind eliberarea pașaportului simplu electronic în țară, dar optează pentru ridicarea acestuia de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, termenul de eliberare este de maximum 45 de zile lucrătoare în cazul misiunilor diplomatice și oficiile consulare ale României în statele membre UE sau maximum 60 de zile lucrătoare în cazul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României în statele terțe în raport cu UE. În prezent, în raport cu dinamica cererilor înregistrate la nivelul sistemului, termenele de eliberare a paşapoartelor simple electronice pentru care se solicită ridicarea de la unul dintre serviciile de paşapoarte din ţară, au fost reduse în mod substanţial, până la cel mult 5 zile lucrătoare.
3 Zile lucrătoare 15 Zile lucrătoare Pașapoartele se eliberează de către autoritățile competente în termene care curg de la data depunerii cererilor și care nu pot depăși: a) 3 zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea pașapoartelor simple temporare, înregistrate în următoarele situații: 1) în cazul în care titularul declară în scris că urmează să călătorească în state între care există stare de beligeranţă ori conflict diplomatic şi are aplicată în paşaportul simplu sau în paşaportul simplu electronic o ştampilă ori o viză eliberată de statul cu care ţara în care călătoreşte se află în conflict; 2) când titularul deţine paşaport simplu sau paşaport simplu electronic care conţine vize valabile, dar ca urmare a epuizării filelor destinate aplicării acestora călătoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilă; 3) când titularul a depus paşaportul simplu sau paşaportul simplu electronic pentru obţinerea unor vize şi declară că trebuie să călătorească de urgenţă în străinătate; 4) când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte; 5) pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate care nu mai posedă documente de călătorie valabile şi care declară că este necesar să îşi continue călătoria în străinătate sau să îşi reglementeze şederea pe teritoriul unui stat; 6) în situaţii obiective în care, din motive de sănătate, familiale sau profesionale, este necesară şi urgentă prezenţa persoanei pe teritoriul altui stat şi nu există timpul necesar pentru emiterea paşaportului simplu electronic. b) 15 zile lucrătoare în cazul cererilor de eliberare a pașaportului simplu temporar pentru persoanele care declară că nu doresc să li se elibereze un paşaport simplu electronic.

Contact


București, strada Nicolae Iorga, nr. 29, sector 1