Avize D.G.L.

Documentațiile în vederea obținerii avizului M.A.I. se depun exclusiv electronic prin intermediul prezentei platforme.

NU SE PERCEP TAXE ÎN VEDEREA ELIBERĂRII AVIZULUI M.A.I.

Direcția Generală Logistică a Ministerului Afacerilor Interne eliberează avizul M.A.I. solicitat prin certificatele de urbanism pentru documentații de urbanism, de amenajare a teritoriului, precum și documentații tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, după cum urmează:
  • Aviz M.A.I. – pentru obținerea autorizației de construire/desființare (A.C./A.D.)
  • Aviz M.A.I. – pentru aprobarea planurilor urbanistice zonale (P.U.Z.) sau a planurilor urbanistice de detaliu (P.U.D.)
  • Aviz M.A.I. – pentru aprobarea planurilor urbanistice generale (P.U.G.) sau a planurilor de amenajare a teritoriului (P.A.T.Z./P.A.T.J./P.A.T.N.)
img
avize_diagrama