Postat la data de: 01.07.2024, ora 21:12

ANUNȚ CONCURS TCO - 7 POSTURI DE OFIȚER DE POLIȚIE - ÎNMATRICULARE ȘI EVIDENȚA VEHICULELOR RUTIERE

Directia Generala Permise de Conducere si Inmatriculari organizează:
| concurs - trecere în corpul ofițerilor |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Prevederile art. 9 alin. (2) si art. 27^34 lit. c) din Legea nr. 360 /2002 privind Statutul polițistului.
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Ofițer de poliție

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 1. poz. 68 - ofițer specialist I prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție - arma: Evidenta auto, unitatea: Dir.Gen.P.C.-Inmatriculari - Serviciul Înmatriculare și Evidența Vehiculelor Rutiere, jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI, Domeniu de activitate: Înmatriculare și evidența vehiculelor rutiere
 2. poz. 69 - ofițer specialist II prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție - arma: Evidenta auto, unitatea: Dir.Gen.P.C.-Inmatriculari - Serviciul Înmatriculare și Evidența Vehiculelor Rutiere, jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI, Domeniu de activitate: Înmatriculare și evidența vehiculelor rutiere
 3. poz. 17 - ofițer specialist II prevăzut cu gradul de Comisar de poliție - arma: Evidenta auto, unitatea: Inst.Pref.Jud.Brasov - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor , jud. BV, MUNICIPIUL BRASOV, Domeniu de activitate: Înmatriculare și evidența vehiculelor rutiere
 4. poz. 7 - ofițer specialist I prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție - arma: Evidenta auto, unitatea: Inst.Pref.Jud.Calarasi - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor , jud. CL, MUNICIPIUL CALARASI, Domeniu de activitate: Înmatriculare și evidența vehiculelor rutiere
 5. poz. 7 - ofițer specialist I prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție - arma: Evidenta auto, unitatea: Inst.Pref.Jud.Covasna - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor , jud. CV, MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, Domeniu de activitate: Înmatriculare și evidența vehiculelor rutiere
 6. poz. 7 - ofițer specialist I prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție - arma: Evidenta auto, unitatea: Inst.Pref.Jud.Giurgiu - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor , jud. GR, MUNICIPIUL GIURGIU, Domeniu de activitate: Înmatriculare și evidența vehiculelor rutiere
 7. poz. 20 - ofițer specialist I prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție - arma: Evidenta auto, unitatea: Inst.Pref.Jud.Timis - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor , jud. TM, MUNICIPIUL TIMISOARA, Domeniu de activitate: Înmatriculare și evidența vehiculelor rutiere
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

Agentul de poliție poate participa la concurs dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; (*)
b) nu este sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h);
d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
e) a absolvit studii superioare și îndeplinește condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului.


(*) Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: subinspector de poliție
 • trăsături psihice şi de personalitate: Apt psihologic pentru funcția de ofițer de poliție.
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: Apt medical pentru funcția de ofițer de poliție.
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: Pentru funcțiile de ofițer specialist I și ofițer specialist II la Serviciul Înmatriculare și Evidența Vehiculelor Rutiere din cadrul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări prevăzute la poziţiile 68 și 69 din statul de organizare al direcției generale: autorizatie de acces la informatii clasificate nivelul ,,secret de serviciu" (poate fi obținută ulterior).

  Pentru funcția de ofițer specialist II la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor al județului Brașov – Compartimentul înmatriculare și evidența vehiculelor rutiere din cadrul Instituției Prefectului județului Brașov prevăzută la poziţia 17 din statul de organizare al unității:
  - are acces la informații clasificate pană la nivelul << STRICT SECRET >> (autorizatia poate fi obtinută si ulterior);
  -deține permis de conducere minim categoria B de cel putin 3 ani;
  -opțional atestat de examinator (poate fi obtinut si ulterior).

  Pentru funcția de ofițer specialist I la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor al județului Călărași – Compartimentul înmatriculare și evidența vehiculelor rutiere din cadrul Instituției Prefectului județului Călărași prevăzută la poziţia 7 din statul de organizare al unității;
  -autorizatie de acces la informații clasificate nivelul "SECRET": (poate fi obținută ulterior);
  -permis de conducere minim categoria B, valabil.

  Pentru funcția de ofițer specialist I la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor al județului Covasna – Compartimentul înmatriculare și evidența vehiculelor rutiere din cadrul Instituției Prefectului județului Covasna prevăzută la poziţia 7 din statul de organizare al unității:
  -autorizație de acces la informaţii clasificate nivelul "strict secret" (poate fi obținută ulterior);
  -permis de conducere minim categoria B, valabil;

  Pentru funcția de ofițer specialist I la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor al județului Giurgiu – Compartimentul înmatriculare și evidența vehiculelor rutiere din cadrul Instituției Prefectului județului Giurgiu prevăzută la poziţia 7 din statul de organizare al unității:
  - autorizatie de acces la informații clasificate din clasa secrete de stat - nivelul secret (poate fi obținută ulterior):
  - permis de conducere minim categoria B, valabil;
  - permis de conducere categoriile A, C, CE, D, DE (poate fi obținut ulterior);
  - să detină calitatea de examinator la proba practică a examenului pentru obtinerea permisului de conducere (poate fi obtinută ulterior).

  Pentru funcția de ofițer specialist I la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor al județului Timiș – Compartimentul înmatriculare și evidența vehiculelor rutiere din cadrul Instituției Prefectului județului Timiș prevăzută la poziţia 20 din statul de organizare al unității:
  - autorizație de acces la informaţii clasificate nivelul "Secret de serviciu" (poate fi obținută ulterior);
  - permis de conducere minim categoria B, valabil.
 • pregătire de specialitate: Pentru funcția de ofițer specialist II la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor al județului Brașov – Compartimentul înmatriculare și evidența vehiculelor rutiere din cadrul Instituției Prefectului județului Brașov prevăzută la poziţia 17 din statul de organizare al unității: POATE deține studii postuniversitare, de masterat, doctorat în specialitatea activităților necesare exercitării funcției sau în domeniul managementului sau să fie posesor al unei diplome de absolvire sau de licentă a învațământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării legii nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare.
 • pregătire de bază: Pentru funcțiile de ofițer specialist I și ofițer specialist II la Serviciul Înmatriculare și Evidența Vehiculelor Rutiere din cadrul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări prevăzute la poziţiile 68 și 69 din statul de organizare al direcției generale: studii universitare de lungă durată (S) în domeniile: Ştiinte sociale (domeniile de licentă - Drept; Stiințe administrative; Relații internaționale şi studii europene; Științe militare, informații şi ordine publică; Administrarea Afacerilor; Cibernetică, statistică şi informatică economică; Management; Economie şi afaceri internaționale) sau Științe inginereşti (domeniile de licență - ingineria autovehiculelor, ingineria transporturilor);
  sau
  studii superioare de licentă, ciclul I de studii universitare, în domeniile: Ştiinte sociale (domeniile de licentă - Drept; Științe administrative; Relații internaționale şi studii europene; Ştiințe militare, informații şi ordine publică; Administrarea Afacerilor; Cibernetică, statistică şi informatică economică; Management; Economie şi afaceri internationale) sau Științe inginereşti (domeniile de licență - ingineria autovehiculelor, ingineria transporturilor);

  Pentru funcția de ofițer specialist II la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor al județului Brașov – Compartimentul înmatriculare și evidența vehiculelor rutiere din cadrul Instituției Prefectului județului Brașov prevăzută la poziţia 17 din statul de organizare al unității: studii universitare de lunga durată (S), cu diploma de licență. în domeniile juridic, economic, știinţe inginereşti, administraţie publică, informatică, automatizări sau studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare în domeniile ştiinte juridice, economic, ştiinte inginereşti, administrație publică, informatică, Automatizari;

  Pentru funcția de ofițer specialist I la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor al județului Călărași – Compartimentul înmatriculare și evidența vehiculelor rutiere din cadrul Instituției Prefectului județului Călărași prevăzută la poziţia 7 din statul de organizare al unității: studii universitare de lungă durată (S) în domeniul fundamental ştiinte inginereşti, ştiinte sociale (ramura de ştiință - ştiințe juridice, ştiințe administrative, ştiințe militare, informații şi ordine publică, stiințe economice), sau matematică şi ştiințe ale naturii (domeniul de licență - informatică); studii superioare de licență ciclul I de studii superioare universitare în domeniul fundamental științe inginereşti, ştiințe sociale (ramura de ştiintă - stiințe juridice, ştiințe administrative, științe militare, informații şi ordine publică, ştiinte economice), sau matematică şi știinte ale naturii (domeniul de licență informatică).

  Pentru funcția de ofițer specialist I la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor al județului Covasna – Compartimentul înmatriculare și evidența vehiculelor rutiere din cadrul Instituției Prefectului județului Covasna prevăzută la poziţia 7 din statul de organizare al unității: studii universitare de lungă durată (S) în domeniul fundamental ştiințe ingineresti, științe sociale (ramura de știință – ștințe juridice, ştiințe administrative; ştiințe militare, informații şi ordine publică; științe economice), sau matematică și ştiințe ale naturii (domeniul de licență - informatică); studii superioare de licență ciclul I de studii universitare in domeniul fundamental ştiințe inginereşti, ştiinte sociale (ramura de știință – științe juridice; ştiințe administrative, științe militare, informații și ordine publică; știinte economice), sau matematică și ştiințe ale naturii (domeniul de licentă - informatică).

  Pentru funcția de ofițer specialist I la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor al județului Giurgiu – Compartimentul înmatriculare și evidența vehiculelor rutiere din cadrul Instituției Prefectului județului Giurgiu prevăzută la poziţia 7 din statul de organizare al unității: studii universitare de lungă durată (S), în domeniul fundamental științe inginerești, științe sociale (ramura de știință: științe juridice, științe economice, ştiințe administrative, științe militare, informații şi ordine publica) sau matematică şi științe ale naturii (domeniul de licentă informatică) sau studii superioare de licentă ciclul I de studii universitare în domeniul fundamental ştiințe inginereşti, ştiinte sociale (ramura de ştiință: științe juridice, științe economice, ştiințe administrative, stiințe militare, informații şi ordine publică) sau matematică şi știinte ale naturii (domeniul de licență informatică).

  Pentru funcția de ofițer specialist I la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor al județului Timiș – Compartimentul înmatriculare și evidența vehiculelor rutiere din cadrul Instituției Prefectului județului Timiș prevăzută la poziţia 20 din statul de organizare al unității: studii universitare de lungă durată (S), cu diplomă de licență, în domeniile juridic, economic, științe inginereşti, administraţie publică, informatică, automatizări sau studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare în domeniile științe juridice, economic, științe inginerești, administraţie publică, informatică, automatizări.
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
08.07.2024, ora 12:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - agent
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 6. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 7. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 8. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 9. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 10. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 11. *Adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat
  (din adeverință trebuie să reiasă următoarele:
  - candidatul nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  - candidatul nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
  - calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )
 12. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
 13. *Declarație
  privind acordul înregistrării audio-video
 14. *Declarație
  din care să rezute dacă în ultimele 6 luni au fost evaluați psihologic pentru același scop (conform modelului anexat).
 15. Permis de conducere
  - aflat în perioada de valabilitate
  Depunerea documentului nu este necesară în cazul candidaților care participă la concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor de ofițer specialist I și ofițer specialist II prevăzute la pozițiile 68 și 69 la Serviciul Înmatriculare și Evidența Vehiculelor Rutiere din cadrul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări.

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

 5. Rezultatele la testarea psihologică vor fi publicate în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 6. Agenții de poliție pentru care s-a emis un aviz psihologic(APT/INAPT), aflat la momentul înscrierii în perioada de valabilitate de 6 luni, ca urmare a evaluării psihologice pe care au susținut-o pentru același scop, respectiv în cadrul altor proceduri de concurs, prin modalitatea trecerii în corpul ofițerilor de poliție a agenților care îndeplinesc condițiile legale, vor completa, în acest sens o declarație pe proprie răspundere (model ce se regăsește în secțiunea de fișiere a acestui anunț).

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Probă - test scris
Perioada de desfășurare a probei: 27.07.2024
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele la proba „test scris” se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Proba scrisă va consta într-un test scris, de tip grilă, elaborat de către Comisia de concurs din tematica şi bibliografia recomandate, având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii.

 6. Numărul de subiecte, precum și durata de rezolvare a testului vor fi stabilite de Comisia de concurs.

 7. Candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză.

 8. Candidații vor prezenta actul de identitate (aflat în perioada de valabilitate).


Contestații:
 1. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 2. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 3. Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

 4. Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postarea unui anunț în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 5. Contestaţiile se depun pe adresa de e-mail tco.dgpci.ievr@mai.gov.ro.

 6. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la testul scris poate formula contestație, o singură dată in termen de 24 de ore de la afișare.

Departajare:
 1. Nota finală reprezintă nota obţinută la proba scrisă.

 2. Sunt declarați „admis” candidații care au obţinut nota finală cea mai mare, în ordine descrescătoare, dintre candidații înscriși, în limita locurilor scoase la concurs .

 3. În situaţia în care între doi sau mai mulţi candidaţi există egalitate la proba scrisă, departajarea candidaților în vederea declarării ,,admis” sau ,,respins” la concurs se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, elaborate din tematica şi bibliografia recomandate.

 4. În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 5. Candidaţii declaraţi "respins" , în urma interviului de departajare, la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

 6. Interviul de departajare se suține în vederea departajării candidaților, astfel că va fi declarat admis, candidatul care a obținut nota cea mai mare, indiferent de aceasta.

 7. Interviul care se susține în procedura de departajare a candidaților, conform art. 41 alin. (3) din O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne se poate contesta.Termenul de depunere a contestațiilor este de 24 de ore de la afișarea rezultatului interviului, iar termenul pentru soluționarea contestațiilor este de 2 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de depunere.

 8. Contestaţiile se depun pe adresa de e-mail tco.dgpci.ievr@mai.gov.ro.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. Prin înscrierea la acest concurs, candidații își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile şi modul de organizare şi desfășurare a concursului.

 9. Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea, depunerea dosarului în volum complet şi susținerea probei de concurs.

Informații suplimentare:
 1. Înscrierea se realizează în perioada 01.07-08.07.2024 (inclusiv în zilele nelucrătoare, iar data de 08.07.2024 doar până la orele 12:00), online la adresa de e-mail tco.dgpci.ievr@mai.gov.ro.
  Cererile de înscriere și documentația solicitată transmise după data de 08.07.2024, orele 12:00, nu vor fi luate în considerare.

 2. Înscrierea candidaților se va realiza pe post, menţionând unitatea în care se regăsește postul, precum și poziția din statul de organizare, pentru care candidează.

 3. În ceea ce privește posturile de ofițer de poliție prevăzute la pozițiile 68 și 69 din statul de organizare al Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări, având în vedere faptul că cerințele pentru ocuparea celor două posturi sunt identice, iar posturile se află în cadrul aceleiași structuri, candidații pot indica ambele poziții în cererea de înscriere, la rubrica „prevăzut la poziţia ___________ din statul de organizare al serviciului respectiv”.
  Ocuparea posturilor se va efectua în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute conform procedurii de la rubrica „DEPARTAJARE” din cuprinsul anunțului.

 4. Proba scrisă a concursului va avea loc la aceeași dată pentru toate posturile scoase la concurs, astfel candidatul va putea susține această probă doar pentru ocuparea unui singur post (dacă înscrierea este pe post) / mai multor posturi (dacă înscrierea s-a realizat pe mai multe posturi din aceeași structură).

 5. Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii:
  - documentele care necesită a fi completate vor fi imprimate de către candidat, completate, datate și semnate olograf (cu excepția CV-ului), iar ulterior scanate exclusiv în format .pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail indicată mai sus (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);
  - toate documentele vor fi scanate și salvate într-un singur fișier .pdf, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Popescu Ioan - dosar recrutare inmatriculari);
  - e-mailul transmis de către candidat va avea același subiect (titlu) ca și fișierul atașat și nu trebuie să depășească 25 MB;
  - toate documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral (corespunde cu documentul original Ex: diploma de bacalaureat este scanată față verso) și este lizibil;
  - Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare incomplete, incorect întocmite sau depuse ulterior termenului de înscriere.

 6. În cel mult cinci zile lucrătoare, ulterioare depunerii cererii de înscriere însoțită de documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii de la aceeași adresă, respectiv tco.dgpci.ievr@mai.gov.ro, precizându-se codul atribuit candidatului.

 7. În situația în care candidatul nu primește confirmarea în termenul prevăzut mai sus, acesta se poate adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări la numărul de telefon 0213019573 sau interior 14304, iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări din şos. Pipera nr. 49, sector 2, Bucureşti, în vederea clarificării.

 8. Fișele posturilor scoase la concurs pot fi consultate de către candidați, în urma unei solicitări scrise, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate la sediul Serviciului Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări/ la sediul structurii de care aparține postul.

 9. Candidaților declarați „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale de încadrare, li se vor acorda gradele profesionale prin raportare la prevederile legale în vigoare și vor fi încadrați în funcțiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, dar nu mai mare decât funcția pentru care au candidat, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

 10. „Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii”, potrivit art. 57 ind. 1 alin. (6) din Anexa nr. 3 la OMAI 140/2016.”

 11. După finalizarea concursului, candidatul declarat"admis" va depune toate documentele, transmise electronic, din dosarul de recrutare, în original.Documentele care rămân, în copie, la dosarul de recrutare se vor certifica pentru conformitate cu originalul și se vor semna de către persoana desemnată și de către candidat.Originalul documentelor se restituie candidatului, după certificarea copiilor.Documentele menționate pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care activitățile de certificare nu se mai realizează.

 12. După finalizarea concursului, candidatul declarat"admis" va depune toate documentele, transmise electronic, din dosarul de recrutare, în original.Documentele care rămân, în copie, la dosarul de recrutare se vor certifica pentru conformitate cu originalul și se vor semna de către persoana desemnată și de către candidat.Originalul documentelor se restituie candidatului, după certificarea copiilor.Documentele menționate pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care activitățile de certificare nu se mai realizează.

 13. În situația în care candidatul declarat "admis" nu depune toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.Dacă nu există un alt candidat care să fi obținut nota necesară pentru a fi declarat "admis" la concurs, se poate organiza un nou concurs, potrivit actelor normative incidente.

 14. În situația invalidării concursului deoarece candidatul declarat "admis" nu îndeplinește condițiile de participare la concurs ori dosarul său de recrutare este incomplet, precum și în celelalte situații în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care țin exclusiv de persoana candidatului declarat "admis", oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.Dacă nu există un alt candidat care să fi obținut nota necesară pentru a fi declarat "admis" la concurs, se poate organiza un nou concurs, potrivit dispozițiilor Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Date de contact:
 1. Relaţii suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare între orele 09:00 – 14:00 de la secretarul comisiei de concurs din cadrul Serviciului Resurse Umane al Direcţiei Generale Permise Conducere şi Înmatriculări la numărul de telefon 021 301 95 73 sau interior 14304.

Grafic concurs:
 1. GRAFIC calendar concursuri 20.07.2024.pdf - Adăugat la: 01.07.2024, ora 13:19
Fișiere anunț:
 1. TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE TCO IEVR .pdf - Adăugat la: 01.07.2024, ora 16:20
 2. Model - 1 - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 01.07.2024, ora 21:01
 3. Model - 2 - CV.docx - Adăugat la: 01.07.2024, ora 21:01
 4. Model - 3 - Declaratie acord inregistrare audio video.docx - Adăugat la: 01.07.2024, ora 21:01
 5. Model - 4 - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 01.07.2024, ora 21:01
 6. Model - 5 - Declaratie psihologic.docx - Adăugat la: 01.07.2024, ora 21:02
 7. Anunț - 3741-ANUNȚ CONCURS TCO - 7 POSTURI DE OFIȚER DE POLIȚIE - ÎNMATRICULARE ȘI EVIDENȚA VEHICULELOR RUTIERE - ANUNȚ CONCURS TCO - 7 POSTURI DE OFIȚER DE POLIȚIE - ÎNMATRICULARE ȘI EVIDENȚA VEHICULELOR RUTIERE .pdf - Adăugat la: 01.07.2024, ora 21:12
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Erată - ANUNȚ - erata modificare anunturi TCO 27.07.2024.pdf - Adăugat la: 05.07.2024, ora 9:58
 2. Alte informări pentru candidați - PROGRAMARE TESTARE PSIHOLOGICĂ - anunt programare testare psihologică - agenti de poliție - TCO IEVR 2024.pdf - Adăugat la: 12.07.2024, ora 14:55