Serviciul pentru furnizarea informațiilor referitoare la accidentele de muncă suferite de personalul MAI

Furnizat de: Direcţia Generală Management Resurse Umane

imagine_header

Acesta este un serviciu digitalizat! Informații referitoare la accidentele de muncă suferite de personalul MAI pot fi obținute online doar de către utilizatorii care au un cont de utilizator validat. Încă nu ai cont în HUB? Creează-ți unul chiar acum!


Grad de sofisticare

Apasă aici să vezi ce înseamnă
4
Tranzacție

Procent digitalizare (include fluxurile interne)

0 %

Beneficiari

Cetățeni
Mediul de afaceri
Instituții publice
Angajații MAI
Cetățeni români
Cetățeni străini
Vârsta minimă: 18 ani

Taxe

Gratuit

Serviciu public înființat în anul

2006

Scurtă descriere

Furnizarea informațiilor referitoare la statistica accidentelor de muncă și furnizarea informațiilor referitoare la stadiul cercetării evenimentelor privind securitatea și sănătatea în muncă.

Pașii procedurali

1. Pentru aflarea informațiilor referitoare la stadiul cercetării unui eveniment, persoana accidentată sau familia acesteia se autentifică în portal, iar pe baza CNP-ului victimei va obține date despre stadiul cercetării.

2. Statistici privind accidentele de muncă în care sunt implicați angajați ai MAI se vor genera/actualiza permanent și pot fi vizualizate în cadrul serviciului fără autentificare.

3. Pentru înmatricularea în instituțiile de învățământ ale MAI a copiilor aflați în întreținerea polițistului decedat sau rănit ca urmare a unui accident de muncă cercetat și înregistrat conform legislației în vigoare sau a copiilor personalului militar clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar de către comisiile de expertiză medico-militară ori, după caz, decedat, în timpul și în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, aceștia au posibilitatea de a completa în serviciul furnizat un model de cerere adresată ministrului afacerilor interne, cerere ce va fi însoțită de documentele prevăzute în legislația în vigoare.

Statistici (estimări anuale)

500

lucrări, cereri, tranzacții incidente serviciului

Baza legală

  • Directiva Consiliului nr. 89/391/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă;
    Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
    HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;
    Omai nr. 32/2014 privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţilor de inspecţie a muncii, de prevenire a riscurilor profesionale şi de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă în Ministerul Afacerilor Interne;
    Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

Documente electronice

Nu se gestionează (primesc/transmit) documente în format electronic în cadrul acestui serviciu public.

Alte instituții implicate

Nu sunt implicate alte instituții în furnizarea acestui serviciu public.

Timpii de livrare

Timp mediu de livrare Timp maxim de livrare Descriere
30 Zile lucrătoare 6 Luni după caz, în funcție de soluționarea unor cauze penale, între 6 luni și 2 ani

Contact


Piața Revoluției nr. 1A, sector 1, București