Obținerea certificatului de cazier judiciar - persoane fizice

Furnizat de: Poliţia Română

imagine_header

În această versiune a portalului, certificatul de cazier judiciar se poate descărca online doar pentru persoanele fizice, cetățeni români. Dacă te afli în altă situație, trebuie să te prezinți la ghișeu și să urmezi procedura clasică pentru obținerea documentului.
Certificatul de cazier judiciar poate fi obținut online doar de către utilizatorii care au un cont de utilizator validat. Încă nu ai cont în HUB? Creează-ți unul chiar acum!


Grad de sofisticare

Apasă aici să vezi ce înseamnă
4
Tranzacție

Procent digitalizare (include fluxurile interne)

30 %

Beneficiari

Cetățeni
Mediul de afaceri
Instituții publice
Angajații MAI
Cetățeni români
Cetățeni străini
Fără limită de vârstă

Taxe

Gratuit

Serviciu public înființat în anul

1972

Scurtă descriere

Certificatul de cazier judiciar pentru persoanele fizice se obține de la orice subunitate de poliție în care funcționează ghișeu pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar. Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc sau în cel mult 3 zile lucrătoare.

Pașii procedurali

Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar din România, persoana fizică cu vârsta minimă de 14 ani poate depune personal o cerere-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, la orice subunitate de poliție în care funcționează ghișeu pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar. Totodată, persoanele care se prezintă la ghișeu vor putea solicita ca cerea să fie tipărită din sistemul informatic, situație în care le revine doar sarcina semnării acesteia.
Când solicitanul se prezintă personal la ghișeu, acesta va prezenta un act de identitate original, aflat în termenul de valabilitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie sau certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă etc.).
În cazul persoanelor fizice de până la 14 ani, certificatul de cazier judiciar se poate obține de către părinte sau tutore, în baza cererii tip motivate, completate cu datele de stare civilă ale minorului.
Dacă solicitantul este părintele, acesta va prezenta în original actul său de identitate și certificatul de naștere al minorului.
Dacă solicitantul este tutorele minorului, acesta va prezenta în original actul său de identitate, certificatul de naștere al minorului și decizia de instituire a tutelei.
Persoanele fizice aflate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.
De asemenea, la cererea motivată a persoanelor aflate în străinătate, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României pot elibera, după efectuarea verificărilor necesare în bazele de date, adeverinţe în care consemnează rezultatele verificărilor. Aceste adeverințe au valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar și se utilizează exclusiv în străinătate.
Pentru identificarea misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare ale României, precum și pentru obținerea de informații privind procedurile specifice de lucru, se poate accesa pagina de internet www.mae.ro.
Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita şi prin împuterniciţii acestora, conform procedurilor legale în vigoare, după cum urmează:
- în ţară, de către avocatul persoanei fizice în baza împuternicirii avocațiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și funcționarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din Romănia nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, de alt împuternicit, pe baza unei procuri autentificate de către notarul public;
- în străinătate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerinţelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961 este suficient să fie aplicată apostila.
Conţinutul procurii, respectiv al împuternicirii avocațiale trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana sau, după caz, avocatul care a fost mandatat, scopul şi durata mandatului.
În situaţia în care cererea se depune prin împuternicit, acesta va prezenta un act de identitate original, aflat în termenul de valabilitate, iar cererea va fi însoţită de copia actului de identitate al solicitantului, copia actului de identitate al împuternicitului şi de procura autentificată în condiţiile legii/ împuternicirea avocațială.

Statistici (estimări anuale)

2.052.577

Certificate de cazier judiciar emise în 2020

Baza legală

  • Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Documente electronice

Nu se gestionează (primesc/transmit) documente în format electronic în cadrul acestui serviciu public.

Alte instituții implicate

Nume Schimb de date
Instanțele de judecată Doar în format letric

Timpii de livrare

Timp mediu de livrare Timp maxim de livrare Descriere
10 Minute 3 Zile lucrătoare Eliberarea certificatului de cazier judiciar pentru persoane fizice

Contact


Structurile de cazier judiciar desemnate, potrivit legii, să elibereze certificate de cazier judiciar https://www.politiaromana.ro/ro/contact