Postat la data de: 19.03.2024, ora 19:45

Concurs ocupare 15 posturi de subofițer vacante - specializarea conductor caine serviciu

Inspectoratul General al Jandarmeriei organizează:
| concurs - încadrare directă || concurs - rechemare în activitate (cadre militare) |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Cadru militar
 • Subofițer

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 1. poz. 1919 - subofițer operativ principal (și conductor câine) prevăzut cu gradul de Plutonier adjutant sef - arma: Jandarmeria Romana, unitatea: IGJ-Dir.Gen.Jd.Mun.Bucuresti - Batalionul 6 Jandarmi, jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI, Domeniu de activitate: Ordine publică
 2. poz. 607 - subofițer operativ principal prevăzut cu gradul de Plutonier adjutant sef - arma: Jandarmeria Romana, unitatea: IGJ-Bg.Sp.Interv.Jd. - Batalionul 2 Jandarmi, jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI, Domeniu de activitate: Ordine publică
 3. poz. 374 - subofițer operativ principal prevăzut cu gradul de Plutonier adjutant sef - arma: Jandarmeria Romana, unitatea: IGJ- Gp.J.Mb. Bacau - Detașamentul 4 Jandarmi, jud. BC, MUNICIPIUL BACAU, Domeniu de activitate: Ordine publică
 4. poz. 330 - subofițer operativ principal (C.C.S.) prevăzut cu gradul de Plutonier adjutant sef - arma: Jandarmeria Romana, unitatea: IGJ- Gp.J.Mb. Brasov - Detașamentul 4 Jandarmi, jud. BV, MUNICIPIUL BRASOV, Domeniu de activitate: Ordine publică
 5. poz. 337 - subofițer operativ principal prevăzut cu gradul de Plutonier adjutant sef - arma: Jandarmeria Romana, unitatea: IGJ- Gp.J.Mb. Cluj-Napoca - Deșamentul 4 Jandarmi, jud. CJ, MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, Domeniu de activitate: Ordine publică
 6. poz. 413 - subofițer operativ principal prevăzut cu gradul de Plutonier adjutant sef - arma: Jandarmeria Romana, unitatea: IGJ- Gp.J.Mb. Constanta - Detașamentul 5 Jandarmi, jud. CT, MUNICIPIUL CONSTANTA, Domeniu de activitate: Ordine publică
 7. poz. 408 - subofițer operativ principal / Conductor C.S. prevăzut cu gradul de Plutonier adjutant sef - arma: Jandarmeria Romana, unitatea: IGJ- Gp.J.Mb. Craiova - Detașamentul 5 Jandarmi, jud. DJ, MUNICIPIUL CRAIOVA, Domeniu de activitate: Ordine publică
 8. poz. 328 - subofițer operativ principal prevăzut cu gradul de Plutonier adjutant sef - arma: Jandarmeria Romana, unitatea: IGJ- Gp.J.Mb. Ploiesti - Detașamentul 4 Jandarmi, jud. PH, MUNICIPIUL PLOIESTI, Domeniu de activitate: Ordine publică
 9. poz. 330 - subofițer operativ principal prevăzut cu gradul de Plutonier adjutant sef - arma: Jandarmeria Romana, unitatea: IGJ- Gp.J.Mb. Timisoara - Detașamentul 4 Jandarmi, jud. TM, MUNICIPIUL TIMISOARA, Domeniu de activitate: Ordine publică
 10. poz. 362 - subofițer operativ principal prevăzut cu gradul de Plutonier adjutant sef - arma: Jandarmeria Romana, unitatea: IGJ- Gp.J.Mb. Tg.Mures - Detașamentul 4 Jandarmi, jud. MS, MUNICIPIUL TARGU MURES, Domeniu de activitate: Ordine publică
 11. poz. 174 - subofițer operativ principal prevăzut cu gradul de Plutonier adjutant sef - arma: Jandarmeria Romana, unitatea: Insp.Jd.Jud. Cluj - Detașamentul 1 Jandarmi, jud. CJ, MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, Domeniu de activitate: Ordine publică
 12. poz. 169 - subofițer operativ principal (și conductor câine serviciu) prevăzut cu gradul de Plutonier adjutant sef - arma: Jandarmeria Romana, unitatea: Insp.Jd.Jud. Iasi - Detașamentul 1 Jandarmi, jud. IS, MUNICIPIUL IASI, Domeniu de activitate: Ordine publică
 13. poz. 221 - subofițer operativ principal prevăzut cu gradul de Plutonier adjutant sef - arma: Jandarmeria Romana, unitatea: Insp.Jd.Jud. Prahova - Detașamentul 1 Jandarmi, jud. PH, MUNICIPIUL PLOIESTI, Domeniu de activitate: Ordine publică
 14. poz. 155 - subofițer operativ principal prevăzut cu gradul de Plutonier adjutant sef - arma: Jandarmeria Romana, unitatea: Insp.Jd.Jud. Sibiu - Detașamentul 1 Jandarmi, jud. SB, MUNICIPIUL SIBIU, Domeniu de activitate: Ordine publică
 15. poz. 170 - subofițer operativ principal - Conductor câini serviciu prevăzut cu gradul de Plutonier adjutant sef - arma: Jandarmeria Romana, unitatea: Insp.Jd.Jud. Valcea - Detașamentul 1 Jandarmi, jud. VL, MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA, Domeniu de activitate: Ordine publică
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pentru mai multe posturi distincte (la alegerea candidatului)
Condiții generale și criterii specifice:

Încadrare directă:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.
g) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
h să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, pentru încadrarea în funcţii de cadre militare prin încadrare directă;
l) nu au tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; Verificarea cerinţei se realizează cu ocazia examinării medicale. Criteriul specific nu se aplică pentru încadrarea directă în cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sau în cadrul unităţilor subordonate acestuia;
m) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.

ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de cadru militar nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Rechemare în activitate:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv;
g) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
h) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, pentru încadrarea în funcţii de cadre militare prin rechemare în activitate;
l) nu au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. a), d), i), j), n) sau ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare; (**)
m) nu au tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; criteriul specific nu se aplică pentru rechemarea în activitate în cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sau în cadrul unităţilor subordonate acestuia; Verificarea criteriului specific se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul;
n) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.
Persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului militar, participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării şi nu au avut calitatea de cadru militar în activitate/poliţist nu fac obiectul recrutării în vederea rechemării în activitate pe timp de pace.
(**) art. 85 – (1) Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate pot fi trecuţi în rezervă sau direct în retragere, după caz, în următoarele situaţii:
a) la împlinirea vârstei standard de pensionare pentru limită de vârstă;
d) au împlinit limita de vârstă în grad;
i) când manifestă dezinteres în îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu sau în perfecţionarea pregătirii lor militare şi de specialitate;
j) când comit abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziţii legale;
k) când, pentru o infracţiune săvârşită din culpă, li s-a aplicat prin hotărâre judecătorească suspendarea executării pedepsei sub supraveghere ori a amenzii, precum şi în cazurile când au beneficiat de amnistie sau graţiere înainte de începerea executării pedepsei;
art. 87 – (1) Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate condamnaţi prin hotărâre judecătorească la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia, precum şi cei condamnaţi pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie la pedeapsa închisorii cu suspendarea executării ori cu amenda se trec în rezervă sau direct în retragere.
(2) Cadrele militare în activitate condamnate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia se trec în rezervă sau direct în retragere din oficiu.
(3) Cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale condamnate pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie la pedeapsa amenzii penale sau cu închisoare, cu suspendarea executării ori graţiate înainte de începerea executării pedepsei pot fi trecute în rezervă sau direct în retragere ori pot fi menţinute în activitate, pe baza propunerilor înaintate ierarhic, prin ordin al comandanţilor/şefilor care au competenţe în acest sens, stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, dispoziţiile art. 43 aplicându-se în mod corespunzător.

ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de cadru militar nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Cerințele postului:
 • gradul militar: sergent major

  (Se trece limita minimă a gradului militar necesar pentru ocuparea postului în conformitate cu prevederilor pct. 2 la INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE A FIŞEI POSTULUI din cadrul Anexei nr. 14 la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare)
 • pregătire de bază: Școală militară de subofițeri sau studii medii cu diplomă de bacalaureat
 • pregătire de specialitate: Obținute după ocuparea postului, după caz, astfel:
  - Cursuri pentru obținerea specializării necesare ocupării postului ;
  - Curs tehnician de intevenție profesională (TIP);
  - Curs tehnician de trecere operațională (TTO);
  - Curs conductor câine serviciu / Programe de formare profesională de conductor câine de serviciu.

  (Conform specificațiilor din fișa postului pentru fiecare poziție în parte)
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: Obţinută după numirea pe funcţie:
  - autorizaţie de acces la informaţii clasificate, clasa „Secret de serviciu” (Neacordarea accesului la documente clasificate de nivelul solicitat atrage eliberarea din funcţie de drept!);
  - trăgător la diferite categorii de armament special – „Atestat pentru folosirea pulverizatorului cu capacitate mărită” obținut după dotare (doar pentru posturile prevăzute la punctul 5, respectiv punctul 7 din prezentul anunț).
 • limbi străine:citit/scris/vorbit: nu este cazul
 • vechime în muncă/din care în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: nu este cazul
 • vechime în armă: nu este cazul
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: nu este cazul
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: nu este cazul
 • vechime în exercitarea profesiei sau ocupaţiei: nu este cazul
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 3-6 luni, după caz
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: Apt medical, astfel încât să-și poată îndeplini în bune condiții sarcinile specifice postului.
 • trăsături psihice şi de personalitate: Aviz psihologic de „APT” pentru funcția de execuție.
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
03.04.2024, ora 16:00
Dosar recrutare

  Dosar cadre militare si SGP - incadrare + rechemare + transfer
 1. Adeverință eliberată de unitatea de unde a trecut în rezervă (document obligatoriu doar pentru cadrele militare în rezervă)
  în care să fie menționate:
  - gradul militar în rezervă deținut;
  - perioadele de activitate și funcțiile îndeplinite;
  - motivul și temeiul legal al trecerii în rezervă;
  - arma și specialitatea militară pe care a dobândit-o.
 2. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 3. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 4. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 5. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 6. Copia carnetului de muncă / certificatului de stagiu de cotizare și/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă
 7. Copia livretului militar
  (dacă este cazul)
 8. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 9. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 10. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 11. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 12. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 13. *Autobiografie
  (scrisă olograf (de mână) de către candidat, conform modelului anexat)
 14. *Tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului
  (candidatul trebuie să completeze documentul potrivit notei de subsol a modelului anexat;)
 15. Extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar/ consimțământ obținere certificat
  (Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar depus de candidat, aflat în termen de valabilitate, respectiv 6 luni de la data eliberării.)
 16. *Fotografie color 9x12
  (fotografie clară tip portret al candidatului)
 17. *Adeverință medicală eliberată de medicul de familie în condițiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum și la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției
  (conform modelului anexat)
 18. *Consimțământ informat
  (conform modelului anexat)
 19. *Aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii
 20. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 21. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 3. Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/examenelor medicale.

 4. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate de către medicul de unitate al structurii organizatoare / de recrutare.

Evaluare psihologică
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Probă practică (eliminatorie)
Perioada de desfășurare a probei: 16.04.2024 - 19.04.2024
 1. Rezultatele la probă se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru testarea practică a candidaților se vor folosi următoarele metode, materiale și condiții:
  - un lot format din 20 de exemplare canine care au însușiri comportamentale comune și totodată corespunzătoare testelor aplicate (plus 5 exemplare de rezervă) care se vor afla în două remize a câte 10 boxe fiecare. Numerotarea boxelor se va face de la stânga la dreapta. La intrarea în fiecare boxă se va amplasa numărul astfel încât acesta să fie vizibil candidaților;
  - candidații vor fi împărțiți în serii de câte 10 persoane, în ordinea alfabetică a numelui;
  - fiecare serie va extrage câte un bilet cu numere de la 1 la 10. Numărul extras va reprezenta numărul boxei unde se va afla exemplarul canin cu care va susține proba;
  - timpul maxim de parcurgere a întregului traseu, respectiv al celor 7 teste este de 7 minute.

  Candidații vor fi eliminați din concurs pentru:
  - depășirea timpului regulamentar;
  - neefectuarea numărului de repetări minim ale exercițiilor fizice (abdomene, genuflexiuni și alergare);
  - refuzul parcurgerii unei probe;
  - abandonul concurentului sau accidentarea exemplarului canin;
  - nerespectarea indicațiilor comisiei referitoare la parcurgerea celor 7 teste;
  - traumatizarea fizică a exemplarului canin.
  La prezentarea pentru proba practică se va face un instructaj pe linia de Sănătate și Securitate în Muncă (SSM) ce va fi semnat de către fiecare candidat și o declarație pe propria răspundere privind conștientizarea și asumarea riscurilor ce survin în activitatea cu câinii de serviciu.
  Proba practică se va desfășura la sediul Centrului Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu pe baza unui plan stabilit de comisia de examen/concurs, având ca scop testarea interacțiunii cu exemplare canine și va include următoarele teste de evaluare pentru candidat:

  1. Testul apropierii și al contactului fizic cu un exemplar canin
  Prin utilizarea acestui test, se va putea evalua obiectiv contactul fizic al candidaților cu un exemplar canin, urmărind dacă interacțiunea lor este confortabilă pentru ambele părți implicate și totodată dacă aceștia își pot demonstra comunicarea, cooperarea și încrederea în interacțiunea cu exemplarul canin. Candidații vor primi piesele de harnașament necesare parcurgerii probei.
  În cadrul acestui test vor fi verificate și capacitățile candidaților de a face față stresului fizic și să se determine nivelul lor de rezistență și performanță în astfel de situații.
  Aplicarea practică a testului:
  - efectuarea unui număr de 25 abdomene;
  - candidatul va trebui să intre în boxa exemplarului canin și să ia contact fizic cu acesta;
  - apropierea se face prin stabilirea unui contact fizic, gradual, lent, ușor acceptabil de către exemplarul canin;
  - apropierea se va face comunicând cu exemplarul canin.

  2. Testul îndemânării fixării pieselor de harnașament la un exemplar canin – lesă și zgardă
  Acest test urmărește evaluarea abilităților candidaților de a pune zgarda și lesa unui exemplar canin, urmărind ca acest lucru sa fie făcut într-un mod sigur și natural.
  Aplicarea practică a testului:
  - comunică cu exemplarul canin înainte și pe timpul aplicării harnașamentului;
  - candidatul va pune lesa si zgarda exemplarului canin;
  - aplică zgarda corect și ajustează corespunzător lungimea acesteia;
  - după punerea zgărzii, aplică lesa fără probleme.

  3. Testul deplasării cu exemplarul canin în lesă
  Acest test va urmări abilitatea candidaților de a controla exemplarul canin în condiții de efort fizic.
  Aplicarea practică a testului:
  - deplasarea cu exemplarul canin în lesă, pe un traseu stabilit;

  4. Testul abilităților de cooperare cu un exemplar canin
  Acest test urmărește evaluarea abilităților de cooperare a candidaților cu câinii și determinarea nivelului lor de înțelegere și de interacțiune. Testul va include și o componentă în care se va solicita candidaților să îndeplinească activități fizice.
  Aplicarea practică a testului:
  - candidatul se va deplasa cu exemplarul canin în lesă într-un țarc special, delimitat cu gard. Sarcina încredințată este de a determina ca exemplarul canin să aducă obiectul de joaca aruncat de către candidat. Se pot efectua mai multe încercări până când exemplarul canin înapoiază o dată obiectul de joacă;
  - cadidatul va efectua 25 de genuflexiuni.
  5. Testul de îngrijire a blănii
  Prin acest test se urmărește evaluarea îngrijirii exemplarului canin prin periere și determinarea nivelului de abilitate al candidaților în acest domeniu, inclusiv atitudinea lor față de această activitate.
  Aplicarea practică a testului:
  - candidatului i se va încredința sarcina de a peria blana exemplarului canin și de a îndepărta părul reținut în perie.

  6. Testul deplasării (alergare) în ritm alert pe o distanță de 200 metri
  Prin acest test se urmărește modul prin care concurentul determină exemplarul canin să îl urmărească într-o activitate fizică, precum și modul de sincronizare al deplasării cu acesta.
  Aplicarea practică a testului:
  - candidatului i se va solicita deplasarea (alergare) în ritm alert pe o distanță de 200 metri cu exemplarul canin alături, în lesă.

  7. Testul unei situații de urgență – recuperarea unui exemplar canin rănit
  Acest test va determina nivelul de abilitate al candidaților în acordarea primului ajutor în caz de urgență pentru un exemplar canin și totodată a abilităților fizice ale candidatului necesare pentru recuperarea acestuia.
  Aplicarea practică a testului:
  - candidatul va avea sarcina de a ridica exemplarul canin, deplasarea cu acesta pe o distanță de 5 metri și poziționarea câinelui pe o masă.

Probă - test scris
Perioada de desfășurare a probei: 20.04.2024
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele la proba „test scris” se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Proba scrisă va consta într-un test scris, de tip grilă, elaborat de către Comisia de concurs din cadrul I.G.J.R. din tematica şi bibliografia recomandate, având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii.

 6. Numărul de subiecte va fi stabilit de Comisia de concurs.

 7. Durata de rezolvare a testului este de 3 ore.

 8. Candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba eliminatorie (practică) sau la proba scrisă, poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare. Admiterea contestaţiei la proba practică determină replanificarea candidatului şi susţinerea din nou a probei.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere de către comisia constituită în acest scop.

 4. Contestaţiile se depun pe adresa de e-mail id.igjr@jandarmeriaromana.ro

 5. Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

 6. Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postarea unui anunț în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină

Departajare:
 1. Nota finală reprezintă nota obţinută la proba scrisă.

 2. Sunt declarați „admis” candidații care au obţinut nota finală cea mai mare, în ordine descrescătoare, dintre candidații înscriși, în limita locurilor scoase la concurs.

 3. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală la proba scrisă va fi declarat „admis”, candidatul care a obţinut nota mai mare la proba practică. În caz de egalitate și după aplicarea acestui criteriu de departajare, se va organiza interviu pe subiecte profesionale, elaborate din tematica și bibliografia recomandate.

 4. În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 5. Interviul de departajare se susține în vederea departajării candidaților, astfel că va fi declarat admis candidatul care a obținut nota cea mai mare, indiferent de aceasta.

 6. Candidaţii declaraţi "respins", în urma interviului de departajare, la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în alte unităţi.

 7. Interviul prevăzut la alin. (3) nu se contestă

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Informații suplimentare:
 1. Recrutarea în vederea încadrării posturilor vacante prin rechemare în activitate are drept scop identificarea şi atragerea persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă, care corespund condiţiilor legale şi criteriilor specifice pentru ocuparea posturilor vacante.
  În acest sens, candidații vor transmite în mod obligatoriu livretul militar și adeverința prevăzută la punctul 21 de la secțiunea ,, dosar cadre militare”.

 2. Recrutarea în vederea încadrării posturilor vacante prin încadrare directă are drept scop identificarea şi atragerea persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist.

 3. NOTĂ: Cadrele militare, respectiv polițiștii, în activitate nu pot participa la concurs.

 4. Concursul se organizează în sistem centralizat la nivelul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, iar la nivelul unităților în al căror state de organizare se regăsesc posturile vacante pentru care se organizează prezentul concurs, se constituie comisii de recrutare.

 5. Proba scrisă a concursului va avea loc la aceeași dată pentru toate posturile scoase la concurs, la nivel național, în acest sens candidatul va putea susține proba în cauză DOAR PENTRU OCUPAREA UNUI SINGUR POST DINTRE CELE SCOASE LA CONCURS, INDIFERENT DE MODALITATEA REALIZĂRII ÎNSCRIERII PE POSTURI.

 6. Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în alte unităţi.

 7. REGULI PRIVIND TRANSMITEREA DOCUMENTELOR CONSTITUTIVE ALE DOSARULUI DE RECRUTARE:

  - documentele care necesită a fi completate (ex.: cerea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf (de mână), datate și semnate, iar ulterior vor fi scanate (de preferință în format .pdf) și transmise în format electronic pe adresele de e-mail ale unităților în ale căror state de organizare se află posturile vacante pentru care doresc să participe la concurs prevăzute în anexa la prezentul anunț (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);
  - fiecare document va fi scanat separat (de preferință în format .pdf), denumirea fișierului find compusă din numele și prenumele complet al candidatului, precum și de continutul fișierului, fără a conține diacritice (ex. POPESCU Ion - cerere de inscriere);
  - candidații au obligația de a verifica dacă conținutul documentelor scanate, înainte de a fi transmise, sunt scanate în format integral (corespunde cu documentul original, ex.: adeverința medicală eliberată de medicul de familie este scanată față-verso), precum și dacă acestea sunt lizibile;

 8. După afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale, candidatul declarat „admis” la concursul pentru ocuparea postului vacant prin rechemarea în activitate sau încadrare directă susține examinarea medicală și evaluarea psihologică. În situația constatării inaptitudinii medicale sau psihologice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, oferta de ocupare a postului se face candidatului aflat pe locul următor, în ordinea descrescătoare a notei obținute.

 9. Potrivit art. 57^1 alin. (6) din Anexa nr. 3 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016: „Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar dacă acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, cadrul militar este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de art. 85 alin. (1) lit. m) din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare”

 10. În conformitate cu prevederile art. 5^1 din Anexa nr. 3 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016, numirea în funcție nu se realizează în situația în care determină raporturi ierarhice nemijlocite între soți sau rude de gradul I. Prin raport ierarhic nemijlocit se înțelege raportul dintre soț/soție sau ruda de gradul I și șeful care îndeplinește atribuțiile funcției de comandă a compartimentului în care acesta este încadrat.

 11. În următoarele două zile lucrătoare, ulterioare depunerii cererii de înscriere însoțită de documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii de la aceeași adresă, precizându-se codul unic de identificare atribuit candidatului.

 12. În situația în care candidatul nu primește confirmarea în termenul prevăzut mai sus, acesta se poate adresa structurii de Resurse Umane a unității, unde este prevăzut postul vacant scos la concurs pentru care a optat, în vederea clarificării situației.

Date de contact:
 1. Datele de contact privind transmiterea documentelor constitutive ale dosarului de recrutare, pecum și pentru remedierea eventualele situații tehnice privind transmiterea documentelor anterior menționate/recepționarea codului unic de identificare al candidatului, se regăsesc în anexa „Date de contact ale unităților de recrutare” la prezenta.

Grafic concurs:
 1. Grafic Concurs .pdf - Adăugat la: 19.03.2024, ora 16:12
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 18.03.2024, ora 21:14
 2. Model - Îndrumar autobiografie.docx - Adăugat la: 18.03.2024, ora 21:14
 3. Model - Tabel nominal cu rudele.docx - Adăugat la: 18.03.2024, ora 21:14
 4. Model - Consimțământ extras cazier judiciar.docx - Adăugat la: 18.03.2024, ora 21:14
 5. Model - Adeverință medicală.docx - Adăugat la: 18.03.2024, ora 21:14
 6. Model - Consimțământ informat examinare medicală.docx - Adăugat la: 18.03.2024, ora 21:14
 7. Model - Cerere participare concurs - Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 19.03.2024, ora 0:21
 8. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare - Model - Declaratie confirmare cunoastere conditii recrutare.docx - Adăugat la: 19.03.2024, ora 0:22
 9. Alte informări pentru candidați - Date de contact ale unităților de recrutare - Date de contact ale unităților de recrutare .pdf - Adăugat la: 19.03.2024, ora 16:19
 10. Tematică și bibliografie.pdf - Adăugat la: 19.03.2024, ora 16:34
 11. Alte informări pentru candidați - Bibliografie de specialitate - SMAI_-_O_nr_8057-compressed.pdf - Adăugat la: 19.03.2024, ora 16:35
 12. Alte informări pentru candidați - Bibliografie de specialitate - SMAI_8050-2013-compressed.pdf - Adăugat la: 19.03.2024, ora 16:35
 13. Alte informări pentru candidați - Bibliografie de specialitate - Instructiunile M.A.I 636 2005.pdf - Adăugat la: 19.03.2024, ora 16:35
 14. Alte informări pentru candidați - Bibliografie de specialitate - Ordin_182_14.08.2009_privind_procedura_CFL__BUN-compressed.pdf - Adăugat la: 19.03.2024, ora 16:35
 15. Alte informări pentru candidați - Bibliografie de specialitate - PS 027 -2014 privind ingrijirea cainilor de serviciu din dotarea structurilor MAI-compressed-compressed_11zon.pdf - Adăugat la: 19.03.2024, ora 16:35
 16. Alte informări pentru candidați - Ghidul probei practice. - Ghid proba practica conductori caini.pdf - Adăugat la: 19.03.2024, ora 17:17
 17. Anunț - 1246-Concurs ocupare 15 posturi de subofițer vacante - specializarea conductor caine serviciu - Concurs ocupare 15 posturi de subofițer vacante - specializarea conductor caine serviciu.pdf - Adăugat la: 17.05.2024, ora 15:39
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Anunț - Precizări cu privire la conținutul dosarului de recrutare pentru cadrele militare în rezervă. - Anunț.pdf - Adăugat la: 26.03.2024, ora 10:38
 2. Erată - ANUNȚ PRELUNGIRE DATĂ DE ÎNSCRIERE CONDUCTOR CÂINI - ERATĂ prelungire dată de înscriere la concurs.pdf - Adăugat la: 26.03.2024, ora 13:58
 3. Erată - Modificarea graficului privind verificarea dosarelor de recrutare din cadrul concursului. - ERATĂ modificare grafic - verificarea dosarelor de recrutare.pdf - Adăugat la: 03.04.2024, ora 10:38
 4. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - BSIJ - Lista candidati care nu indeplinesc conditiile - BSIJ.pdf - Adăugat la: 10.04.2024, ora 13:51
 5. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - DGJMB - Lista candidati care nu indeplinesc conditiile - DGJMB.pdf - Adăugat la: 10.04.2024, ora 13:52
 6. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - IJJ Iași - Lista candidati care nu indeplinesc conditiile - IJJ Iași.pdf - Adăugat la: 10.04.2024, ora 13:55
 7. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - IJJ Prahova - Lista candidati care nu indeplinesc conditiile - IJJ Prahova.pdf - Adăugat la: 10.04.2024, ora 13:55
 8. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - IJJ Valcea - Lista candidati care nu indeplinesc conditiile - IJJ Valcea.pdf - Adăugat la: 10.04.2024, ora 13:56
 9. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - IJJ Cluj - Lista candidati care nu indeplinesc conditiile- IJJ Cluj.pdf - Adăugat la: 10.04.2024, ora 13:57
 10. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - GJMB Bacau - Lista candidati care nu indeplinesc conditiile - GJMB Bacau.pdf - Adăugat la: 10.04.2024, ora 13:58
 11. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - GJMB Brasov - Lista candidati care nu indeplinesc conditiile - GJMB Brașov.pdf - Adăugat la: 10.04.2024, ora 13:59
 12. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - GJMB Cluj-Napoca - Lista candidati care nu indeplinesc conditiile - GJMB Cluj-Napoca.pdf - Adăugat la: 10.04.2024, ora 14:00
 13. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - GJMB Craiova - Lista candidati care nu indeplinesc conditiile - GJMB Craiova.pdf - Adăugat la: 10.04.2024, ora 14:01
 14. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - GJMB Tg. Mures - Lista candidati care nu indeplinesc conditiile - GJMB Târgu Mureș.pdf - Adăugat la: 10.04.2024, ora 14:02
 15. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - GJMB Timisoara - Lista candidati care nu indeplinesc conditiile - GJMB Timișoara.pdf - Adăugat la: 10.04.2024, ora 14:03
 16. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - IJJ Sibiu - Lista candidati care nu indeplinesc conditiile - IJJ Sibiu.pdf - Adăugat la: 10.04.2024, ora 14:06
 17. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - GJMB Constanța - Lista candidati care nu indeplinesc conditiile - GJMB Constanța.pdf - Adăugat la: 10.04.2024, ora 15:27
 18. Alte informări pentru candidați - Anunț privind desfășurarea probei practice. - Anunț.pdf - Adăugat la: 11.04.2024, ora 11:05
 19. Erată - Anunț planificare proba practică! - Anunț.pdf - Adăugat la: 15.04.2024, ora 14:12
 20. Rezultate probă - Rezultat probă practică - Tabel rezultate probă 25.04.2024.pdf - Adăugat la: 25.04.2024, ora 22:00
 21. Rezultate probă - Rezultat probă practică - Tabel rezultate probă 26.04.2024 .pdf - Adăugat la: 26.04.2024, ora 11:51
 22. Rezultat soluționare contestații probă - Rezultat contestații probă. - Anunț rezultate contestații.pdf - Adăugat la: 30.04.2024, ora 14:33
 23. Rezultate probă - Rezultate proba practică după soluționarea contestațiilor. - Tabel rezultate probă 25.04.2024.pdf - Adăugat la: 30.04.2024, ora 14:42
 24. Rezultate probă - Rezultate proba practică după expirarea perioadei de depunere a contestațiilor. - Tabel rezultate probă 26.04.2024.pdf - Adăugat la: 30.04.2024, ora 14:43
 25. Alte informări pentru candidați - Anunț cu planificarea candidaților pentru testul scris. - ANUNT PROBA SCRISA - Planificare.pdf - Adăugat la: 30.04.2024, ora 14:47
 26. Tabel cu rezultatele obținute la concurs - Tabel cu rezultatele la proba test scris - Tabel rezultate probă TEST SCRIS.pdf - Adăugat la: 11.05.2024, ora 16:12
 27. Rezultat soluționare contestații probă - Rezultat contestații - Anunț rezultate contestații - proba scrisă.pdf - Adăugat la: 14.05.2024, ora 12:46
 28. Tabel cu rezultatele finale obținute la concurs - Rezultate finale - Tabel rezultate finale - probă TEST SCRIS.pdf - Adăugat la: 14.05.2024, ora 12:47
 29. Alte informări pentru candidați - Palnificare psihologică candidat admis - BSIJ - Anunt desfasurare examinare psihologica BSIJ 607 _17.05.2024 DE POSTAT.doc - Adăugat la: 16.05.2024, ora 11:23
 30. Alte informări pentru candidați - Palnificare psihologică candidat admis IJJ Valcea - Anunt desfasurare examinare psihologica 1 fc incad directa SOF CS 17.05.2024.doc - Adăugat la: 16.05.2024, ora 11:25
 31. Alte informări pentru candidați - Palnificare psihologică candidat admis GJM Bacău - 10. Anunt desfasurare examinare psihologica.doc - Adăugat la: 16.05.2024, ora 11:28
 32. Alte informări pentru candidați - Palnificare psihologică candidat admis IJJ Sibiu - Anunt desfasurare examinare psihologica 1 fc incad directa SOF CS 17.05.2024.doc - Adăugat la: 16.05.2024, ora 11:56
 33. Alte informări pentru candidați - Palnificare psihologică candidat admis GJM Ploiești - Anunt planificare examinare psihologica_GJM Ploiești.docx - Adăugat la: 17.05.2024, ora 12:24
 34. Alte informări pentru candidați - Planificare psihologică candidat admis GJM Craiova - Anunt desfasurare examinare psihologica iufu.doc - Adăugat la: 17.05.2024, ora 12:38
 35. Alte informări pentru candidați - Planificare psihologică candidat admis GJM Timisoara - Anunt testare psihologica 16.05.2024 pentru IGJR.doc - Adăugat la: 17.05.2024, ora 12:46
 36. Alte informări pentru candidați - Planificare psihologică candidat admis GJM Constanța - ANUNT PLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICA GJMB Constanta.docx - Adăugat la: 17.05.2024, ora 15:04
 37. Alte informări pentru candidați - ANUNT PLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICA GJM Brasov - 7. GJMBV - ANUNȚ examinare psihologica SOF CCS 17.05.2024.doc - Adăugat la: 17.05.2024, ora 15:39