Eliberarea apostilei pentru actele oficiale administrative

Furnizat de: Instituțiile Prefectului

imagine_header

Acesta este un serviciu digitalizat! Poți verifica o apostilă emisă fără a avea un cont de utilizator. Apostilarea actelor emise în format electronic se poate realiza online doar de către persoanele care au un cont de utilizator validat. Autentifica-te folosind acest link. Încă nu ai cont în HUB? Creează-ți unul chiar acum!


Grad de sofisticare

Apasă aici să vezi ce înseamnă
4
Tranzacție

Procent digitalizare (include fluxurile interne)

100 %

Beneficiari

Cetățeni
Mediul de afaceri
Instituții publice
Angajații MAI
Cetățeni români
Cetățeni străini
Fără limită de vârstă

Taxe

Gratuit

Serviciu public înființat în anul

2000

Scurtă descriere

Serviciul public de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative este furnizat de către instituțiile prefectului, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 66 din 24 august 1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinței supralegalizarii actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, cu modificările și completările ulterioare, ratificată prin Legea nr. 52 din 19 aprilie 2000.
La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, coordonarea activității de eliberare a apostilei este asigurată de către Direcția Generală pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului.

Pașii procedurali

Începând cu luna octombrie 2023, Ministerul Afacerilor Interne livrează, prin intermediul HUB-ului de servicii (https://hub.mai.gov.ro/ ), serviciul electronic de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative. Serviciul a fost digitalizat de către Direcția Generală pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului împreună cu Directia Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației din MAI, iar autenticitatea apostilelor emise de către instituțiile prefectului poate fi verificată tot în HUB, la adresa https://hub.mai.gov.ro/apostila/apostila

- Pentru apostilarea actelor oficiale emise în format electronic, persoana interesată trebuie să creeze și să valideze un cont de utilizator în platforma HUB, să încarce documentul electronic în platformă și, după aplicarea apostilei de către Instituția Prefectului, de regulă în aceeași zi, va primi documentul pe adresa de mail comunicată sau îl va putea descărca direct din contul de HUB, fără a mai fi necesară deplasarea la ghișeu sau depunerea de documente pe hârtie.

Menționăm că serviciul electronic vizează doar actele oficiale administrative emise în format electronic.

- Pentru documentele pe suport de hârtie trebuie urmată procedura descrisă de către Instituțiile prefectului, respectiv:

Titularul sau reprezentantul legal al acestuia trebuie să prezinte, în original, actul oficial administrativ pentru care se solicită apostila și o cerere, indiferent de numărul actelor aparținând aceluiași titular pentru care se solicită eliberarea apostilei.
În cazul în care se solicită eliberarea apostilei pentru acte aparţinând mai multor titulari, solicitantul trebuie să completeze câte o cerere pentru fiecare titular.
În cazul în care solicitantul nu este titularul actului pentru care se solicită eliberarea apostilei, acesta trebuie să prezinte, după caz, și următoarele:

- actul de identitate;
- documente care atestă relația de soț/soție sau rudă până la gradul II, dacă aceasta nu rezultă din actul de identitate (pentru rude);
- procură notarială, împuternicirea avocațială sau delegație, după caz.

Statistici (estimări anuale)

110000

Număr aproximativ de apostile eliberate anual

Baza legală

  • Ordonanța Guvernului nr. 66 din 24 august 1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinței supralegalizarii actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, cu modificările și completările ulterioare, ratificată prin Legea nr. 52 din 19 aprilie 2000.
  • Instrucțiunile MAI nr. 82 din 29 martie 2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative, cu modificările și completările ulterioare.

Documente electronice

Tip document Se poate transmite prin Tip semnătură Observații
Vizarea actelor de studii superioare PCUe
Site-ul instituției
Alt mijloc
Calificată
Actele de studii superioare se pot apostila doar dacă sunt vizate de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor. Depunerea dosarului pentru vizarea actelor se poate efectua atât fizic (se va aplica viza direct pe act), cât și online (se va emite viza semnată electronic). Pentru informații suplimentare referitoare la vizarea actelor la nivelul CNRED, vă rugăm să accesați pagina de Internet a instituției: https://cnred.edu.ro/ro/vizarea-actelor-de-studii-pentru-plecarea-in-strainatate
Vizarea actelor de studii superioare Actele de studii superioare se pot apostila doar dacă sunt vizate de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor. Depunerea dosarului pentru vizarea actelor la nivelul CNRED se poate efectua atât fizic, la sediul instituției (se va aplica viza direct pe act), cât și online (CNRED va transmite pe e-mail solicitantului actul vizat, pentru emiterea apostilei). Pentru informații suplimentare referitoare la vizarea actelor la nivelul CNRED, vă rugăm să accesați pagina de Internet a instituției: https://cnred.edu.ro/ro/vizarea-actelor-de-studii-pentru-plecarea-in-strainatate

Alte instituții implicate

Nume Schimb de date
Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) Atât letric, cât și electronic
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, respectiv Inspectoratele Școlare Judeţene Doar în format letric
Direcția de Sănătate Publică (vizează actele din domeniul medical în vederea apostilării și utilizării în străinătate) Atât letric, cât și electronic
Autoritățile și instituțiile publice care eliberează acte oficiale administrative Atât letric, cât și electronic
Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) Atât letric, cât și electronic

Timpii de livrare

Timp mediu de livrare Timp maxim de livrare Descriere
2 Ore 8 Ore Timpul mediu de eliberare a apostilei. În situații specifice (de exemplu, pentru efectuarea unor verificări suplimentare a unui act), eliberarea apostilei poate dura câteva zile, fiind condiționată de corespondența cu autoritatea sau instituția publică emitentă.

Contact


La nivel național, instituțiile prefectului au competența eliberării apostilei pentru actele oficiale administrative. Coordonarea activității de eliberare a apostilei se efecuează de către Direcția Generală pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului din cadrul Ministerul Afacerilor Interne. Adresa: Piața Revoluției nr. 1A, sector 1, municipiul București