Servicii publice MAI


 

Afișare servicii publice de la 1 la 20 din 145.
#Serviciu publicStructura MAIPrin
1Servicii de agrement și inițiere sportivăClubul Sportiv „Dinamo” Bucureşti-
2Depunerea de către candidații la concursurile de admitere/încadrare a contestațiilor cu privire la rezultatul examinării medicaleDirecţia Medicală-
3Acordarea dreptului de ședere pe termen lung în România pentru cetățenii proveniți din state terțeInspectoratul General pentru Imigrări-
4Avizare activități executate în zona de frontieră, pe adâncimea de 500 metri de la linia de frontieră către interiorPoliţia de Frontieră Română-
5Eliberare acte de studiiAcademia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”-
6Eliberarea de adeverinţe, copii, extrase şi certificate de pe documentele aflate în păstrarea Arhivelor Naţionale.Arhivele Naţionale-
7Serviciul pentru înscrierea candidaților la admiterea la instituțiile de învățământ care formează personal pentru M.A.I.Direcţia Generală Management Resurse Umane-
8Serviciul pentru recrutare în vederea ocupării unor funcţii vacante în Ministerul Afacerilor InterneDirecţia Generală Management Resurse Umane-
9Asigurarea accesului la cercetarea documentelor deţinute de Arhivele Naţionale prin intermediul sălilor de studiuArhivele Naţionale-
10Venirea în România a cetățenilor non UE (Procedura invitației)Inspectoratul General pentru Imigrări-
11Confirmarea nomenclatoarelor arhivistice şi aprobarea lucrărilor de selecţionare, înaintate de creatorii şi deţinătorii de documente persoane juridice de drept public sau privatArhivele Naţionale-
12Autorizarea operatorilor economici prestatori de servicii arhivisticeArhivele Naţionale-
13Monitorizarea şi controlul operaţiunilor cu precursori de droguri: acordare drepturi pentru desfăşurarea de operaţiuni cu precursoriAgenţia Naţională Antidrog-
14Eliberarea avizului de angajare/detașare al străinilor pe teritoriul RomânieiInspectoratul General pentru Imigrări-
15Acordarea rezidenței permanente pentru cetățenii UE/SEE/Confederația ElvețianăInspectoratul General pentru Imigrări-
16Eliberare adeverință pentru scutire taxe vamaleDirecţia Generală de Paşapoarte-
17Punerea la dispoziție a dosarului personal de pașapoarte Direcţia Generală de Paşapoarte-
18Aviz M.A.I. – pentru obținerea autorizației de construire/desființareDirecţia Generală Logistică-
19Aviz M.A.I. – pentru aprobarea planurilor urbanistice zonale (PUZ) sau planurilor urbanistice de detaliu (PUD)Direcţia Generală Logistică-
20Înregistrarea rezidenței în România a cetățenilor din statele UE/SEE/Confederația Elvețiană și a membrilor de familieInspectoratul General pentru Imigrări-