Servicii publice MAI


 

Afișare servicii publice de la 1 la 145 din 145.
#Serviciu publicStructura MAIPrin
1 Autorizare persoană fizică pentru deţinerea detectoarelor de metalePoliţia RomânăInspectoratul General al Poliției Române - Serviciile de Investigații Criminale din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București si al fiecărui Inspectorat Județean de Poliție
2Acordarea avizului pentru includerea în obiectul de activitate al societăţilor comerciale a operaţiunilor cu arme, piese şi componente esenţiale ale acestora, precum şi muniţiiPoliţia RomânăDAESP - prin structurile teritoriale arme, explozivi și substanțe periculoase
3Acordarea dreptului de ședere pe termen lung în România pentru cetățenii proveniți din state terțeInspectoratul General pentru Imigrări-
4Acordarea rezidenței permanente pentru cetățenii UE/SEE/Confederația ElvețianăInspectoratul General pentru Imigrări-
5Activităţi de educaţie pentru promovarea integrităţiiDirecţia Generală AnticorupţieServiciul Prevenire și structurile subordonate D.G.A.
6Activităţi de informare şi instruire anticorupţie a personalului M.A.I.Direcţia Generală AnticorupţieServiciul Prevenire și structurile subordonate D.G.A.
7Actualizarea planului de pază al obiectivuluiPoliţia RomânăDirecția Generală de Poliție a Municipiului București (D.G.P.M.B.) sau inspectoratul de poliție județean (I.P.J.)
8Actualizarea planului de pază al transportului de valoriPoliţia RomânăDirecția Generală de Poliție a Municipiului București (D.G.P.M.B.) sau inspectoratul de poliție județean (I.P.J.)
9Asigurarea accesului la cercetarea documentelor deţinute de Arhivele Naţionale prin intermediul sălilor de studiuArhivele Naţionale-
10Atestatul de colecţionar (persoane fizice) Poliţia RomânăPoliţia Română - DAESP - prin structurile teritoriale arme, explozivi și substanțe periculoase
11Autorizare persoană juridică pentru comercializare de detectoarelor de metalePoliţia RomânăInspectoratul General al Poliției Române - Serviciile de Investigații Criminale din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București si al fiecărui Inspectorat Județean de Poliție
12Autorizare persoană juridică pentru deţinere de detectoarelor de metalePoliţia RomânăInspectoratul General al Poliției Române - Serviciile de Investigații Criminale din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București si al fiecărui Inspectorat Județean de Poliție
13Autorizarea de circulație provizorie a unui vehiculDirecţia Generală Permise de Conducere şi ÎnmatriculăriServiciile Publice Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Vehicule (Instituții coordonate de DRPCIV)
14Autorizarea operatorilor economici prestatori de servicii arhivisticeArhivele Naţionale-
15Autorizarea organizării şi desfăşurării cursurilor de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor Poliţia RomânăPoliţia Română - DAESP - prin structurile teritoriale arme, explozivi și substanțe periculoase
16Autorizarea pentru probe a autovehiculelor și remorcilorDirecţia Generală Permise de Conducere şi ÎnmatriculăriServiciile Publice Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Vehicule (Instituții coordonate de DRPCIV)
17Autorizarea persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilorInspectoratul General pentru Situaţii de UrgenţăCentrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă
18Autorizația temporară de transport și folosire a armei (Persoane Fizice)Poliţia RomânăPoliţia Română - DAESP - prin structurile teritoriale arme, explozivi și substanțe periculoase
19Aviz M.A.I. – pentru aprobarea planurilor urbanistice generale (PUG) sau planurilor de amenajare a teritoriuluiDirecţia Generală Logistică-
20Aviz M.A.I. – pentru aprobarea planurilor urbanistice zonale (PUZ) sau planurilor urbanistice de detaliu (PUD)Direcţia Generală Logistică-
21Aviz M.A.I. – pentru obținerea autorizației de construire/desființareDirecţia Generală Logistică-
22Aviz/Autorizație de securitate la incendiu Inspectoratul General pentru Situaţii de UrgenţăInspecția de Prevenire
23Aviz/autorizație de protecție civilăInspectoratul General pentru Situaţii de UrgenţăInspecția de Prevenire
24Avizare activități executate în zona de frontieră, pe adâncimea de 500 metri de la linia de frontieră către interiorPoliţia de Frontieră Română-
25Avizare în domeniul jocurilor de noroc Poliţia RomânăDirecția de Investigare a Criminalității Economice (DICE) și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB)/Inspectoratele de Poliție Județene (IPJ)
26Avizarea activităților ce urmează a se desfășura în punctele de trecere a frontierei (rutiere, portuare, feroviare), altele decât efectuarea controlului de frontierăPoliţia de Frontieră RomânăServiciile Teritoriale ale Poliției de Frontieră / Garda de Coastă
27Avizarea activităților ce urmează a se desfășura în punctele de trecere a frontierei aeroportuare, altele decât efectuarea controlului de frontierăPoliţia de Frontieră RomânăDirecția de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei (D.S.C.T.F.) - Serviciul Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi (S.C.T.F.A.)
28Avizarea activităților de pescuit recreativ/sportiv în apele de frontierăPoliţia de Frontieră RomânăServiciul Teritorial al Poliției de Frontieră (S.T.P.F.) - structură teritorială organizată la nivelul fiecărui județ, în zona de competență.
29Avizarea conducătorului de societate specializată în domeniul pazei și sistemelor de alarmarePoliţia RomânăDirecția Generală de Poliție a Municipiului București (D.G.P.M.B.) sau inspectoratul de poliție județean (I.P.J.)
30Avizarea introducerii în ţară a armelor (de vânătoare, tir și colecție) și a muniției aferente de către resortisanții statelor terțe care călătoresc în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir, pentru a practica vânătoarea sau pentru a participa la o manifestare culturală, artistică sau istorică. Poliţia de Frontieră RomânăDirecția de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei (D.S.C.T.F.)
31Avizarea personalului însărcinat cu gestionarea armelor și munițiilorPoliţia RomânăDAESP - prin structurile teritoriale arme, explozivi și substanțe periculoase
32Avizarea personalului tehnic în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracțieiPoliţia RomânăDirecția Generală de Poliție a Municipiului București (D.G.P.M.B.) sau inspectoratul de poliție județean (I.P.J.)
33Avizarea pescuitului în scop științific în apele de frontieră, apele maritime interioare și în marea teritorialăPoliţia de Frontieră RomânăServiciul Teritorial al Poliției de Frontieră (S.T.P.F.) - structură teritorială organizată la nivelul fiecărui județ, în zona de competență.
34Avizarea pescuitului industrial în apele de frontieră, apele maritime interioare și în marea teritorialăPoliţia de Frontieră RomânăServiciul Teritorial al Poliției de Frontieră (S.T.P.F.) - structură teritorială organizată la nivelul fiecărui județ, în zona de competență.
35Avizarea planului de pază al obiectivuluiPoliţia RomânăDirecția Generală de Poliție a Municipiului București (D.G.P.M.B.) sau inspectoratul de poliție județean (I.P.J.)
36Avizarea planului de pază al transportului de valoriPoliţia RomânăDirecția Generală de Poliție a Municipiului București (D.G.P.M.B.) sau inspectoratul de poliție județean (I.P.J.)
37Avizarea planului de protecțiePoliţia RomânăDirecția Generală de Poliție a Municipiului București (D.G.P.M.B.) sau inspectoratul de poliție județean (I.P.J.)
38Avizarea proiectului sistemului de alarmare împotriva efracțieiPoliţia RomânăDirecția Generală de Poliție a Municipiului București (D.G.P.M.B.) sau inspectoratul de poliție județean (I.P.J.)
39Avizarea regulamentului de organizare și funcționare al dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracțieiPoliţia RomânăDirecția de Ordine Publică (D.O.P.)
40Avizarea tranzitului armelor, pieselor și munițiilor pe teritoriul României Poliţia de Frontieră RomânăPunctul de Trecere a Frontierei prin care se face intrarea în România
41Campanii/acţiuni de prevenire a corupţiei pentru conştientizarea cauzelor şi consecinţelor implicării în fapte de corupţie, adresate personalului M.A.I. şi cetăţenilorDirecţia Generală AnticorupţieServiciul Prevenire și structurile subordonate D.G.A.
42Cererea de schimbare a domiciliului sau reşedinţei menţionate în permisul de armăPoliţia RomânăPoliţia Română - DAESP - prin structurile teritoriale arme, explozivi și substanțe periculoase Actualizează
43Certificarea conformitatii in vederea introducerii pe piață a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilorInspectoratul General pentru Situaţii de UrgenţăCentrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă
44Confirmarea nomenclatoarelor arhivistice şi aprobarea lucrărilor de selecţionare, înaintate de creatorii şi deţinătorii de documente persoane juridice de drept public sau privatArhivele Naţionale-
45Depunerea de către candidații la concursurile de admitere/încadrare a contestațiilor cu privire la rezultatul examinării medicaleDirecţia Medicală-
46Eliberare acte de studiiAcademia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”-
47Eliberare adeverință pentru scutire taxe vamaleDirecţia Generală de Paşapoarte-
48Eliberare adeverință privind istoricul de pașapoarteDirecţia Generală de PaşapoarteServicii Publice Comunitare De Pașapoarte (S.P.C.P.)
49Eliberare adeverință referitoare la exercitarea dreptului la libera circulație în străinătateDirecţia Generală de PaşapoarteServicii Publice Comunitare de Pașapoarte (SPCP)
50Eliberare atestat de detectiv particularPoliţia RomânăInspectoratul General al Poliției Române - Serviciile de Investigații Criminale din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București si al fiecărui Inspectorat Județean de Poliție
51Eliberare autorizație de deținere / folosire arme și muniții letale / neletalePoliţia RomânăDAESP - prin structurile teritoriale arme, explozivi și substanțe periculoase
52Eliberare autorizație de export a armelor și munițiilorPoliţia RomânăDirecția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase (DAESP)
53Eliberare autorizație de import a armelor și munițiilorPoliţia RomânăDirecția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase (DAESP) și structurile teritoriale arme, explozivi și substanțe periculoase
54Eliberare autorizație de procurare armă și muniție de către persoanele fizice cu domiciliul, reședința sau locul de rezidență în afara RomânieiPoliţia RomânăDAESP - prin structurile teritoriale arme, explozivi și substanțe periculoase
55Eliberare autorizație de scoatere temporară din țară a armelor și munițiilorPoliţia RomânăDAESP - prin structurile teritoriale arme, explozivi și substanțe periculoase
56Eliberare autorizaţie de transfer fără acord prealabilPoliţia RomânăDirecția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase (DAESP) și structurile teritoriale arme, explozivi și substanțe periculoase
57Eliberare autorizație de transport a armelor și/sau muniţii Poliţia RomânăDAESP - prin structurile teritoriale arme, explozivi și substanțe periculoase
58Eliberare autorizație pentru procurarea celei de-a doua armă letală / neletală supuse autorizării, precum și a următoarelorPoliţia RomânăDAESP - prin structurile teritoriale arme, explozivi și substanțe periculoase
59Eliberare autorizație pentru procurarea primei arme letale / neletale supuse autorizăriiPoliţia RomânăDAESP - prin structurile teritoriale arme, explozivi și substanțe periculoase
60Eliberare aviz de înstrăinare a armei / muniției pe teritoriul RomânieiPoliţia RomânăDAESP - prin structurile teritoriale arme, explozivi și substanțe periculoase
61Eliberare aviz pentru efectuarea transportului de arme și munițiiPoliţia RomânăDAESP prin structurile teritoriale arme, explozivi și substanțe periculoase
62Eliberare Certificat privind domiciliul înregistrat în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor-
63Eliberare dovada notificării pentru procurarea armei neletalePoliţia RomânăDAESP - prin structurile teritoriale arme, explozivi și substanțe periculoase
64Eliberare licență de funcționare pentru societățile specializate/cabinete individuale de detectivi particulari având ca obiect unic de activitate – activități de investigații – Cod CAEN 8030Poliţia RomânăInspectoratul General al Poliției Române - Serviciile de Investigații Criminale din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București si al fiecărui Inspectorat Județean de Poliție
65Eliberarea Adeverinţei tip Anexa 9Direcţia Generală pentru Evidenţa PersoanelorOfiterii de stare civilă din cadrul primăriilor care au în păstrare actele de stare civilă/serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor
66Eliberarea apostilei pentru actele oficiale administrativeInstituțiile PrefectuluiInstituțiile Prefectului
67Eliberarea atestatului de instructor în poligonul de tragerePoliţia RomânăPoliţia Română - DAESP - prin structurile teritoriale arme, explozivi și substanțe periculoase
68Eliberarea atestatului profesional pentru ocupația agent de securitatePoliţia RomânăDirecția Generală de Poliție a Municipiului București (D.G.P.M.B.) sau inspectoratul de poliție județean (I.P.J.)
69Eliberarea autorizației de funcţionare a poligoanelor de tragere (persoane juridice)Poliţia RomânăPoliţia Română - DAESP - prin structurile teritoriale arme, explozivi și substanțe periculoase
70Eliberarea autorizației pentru autorizarea depozitelor de materii explozive precum și obținerea vizei anuale a acestei autorizațiiPoliţia RomânăSERVICIILE/BIROURILE TERITORIALE ARME, EXPLOZIVI ŞI SUBSTANŢE PERICULOASE (S.A.E.S.P. / B.A.E.S.P.)
71Eliberarea autorizației pentru desfăşurarea de operaţiuni cu materii explozive precum și obținerea vizei anuale a acesteia Poliţia RomânăSERVICIILE/BIROURILE TERITORIALE ARME, EXPLOZIVI ŞI SUBSTANŢE PERICULOASE (S.A.E.S.P. / B.A.E.S.P.)
72Eliberarea autorizației pentru efectuarea operaţiunilor cu arme şi muniţiiPoliţia RomânăDAESP - prin structurile teritoriale arme, explozivi și substanțe periculoase
73Eliberarea autorizaţiilor pentru importul/exportul explozivilor de uz civil în/din RomâniaPoliţia RomânăSERVICIILE/BIROURILE TERITORIALE ARME, EXPLOZIVI ŞI SUBSTANŢE PERICULOASE (S.A.E.S.P. / B.A.E.S.P.)
74Eliberarea autorizaţiilor pentru transferul explozivilor de uz civil dintr-un stat membru în România Poliţia RomânăSERVICIILE/BIROURILE TERITORIALE ARME, EXPLOZIVI ŞI SUBSTANŢE PERICULOASE (S.A.E.S.P. / B.A.E.S.P.)
75Eliberarea autorizaţiilor pentru tranzitul explozivilor de uz civil pe teritoriul RomânieiPoliţia RomânăDirecția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase (DAESP)
76Eliberarea avizului de angajare/detașare al străinilor pe teritoriul RomânieiInspectoratul General pentru Imigrări-
77Eliberarea avizului de principiu pentru construirea sau amenajarea poligonului de tragerePoliţia RomânăPoliţia Română - DAESP - prin structurile teritoriale arme, explozivi și substanțe periculoase
78Eliberarea avizului de scoatere definitivă din România a armei şi muniţiei neletale supuse notificării Poliţia RomânăPoliţia Română - DAESP - prin structurile teritoriale arme, explozivi și substanțe periculoase
79Eliberarea avizului destinat persoanelor fizice şi juridice pentru executarea jocurilor de artificii Poliţia RomânăSERVICIILE/BIROURILE TERITORIALE ARME, EXPLOZIVI ŞI SUBSTANŢE PERICULOASE (S.A.E.S.P. / B.A.E.S.P.)
80Eliberarea cărţii de identitate (Anexa nr. 2 din H.G. nr. 295/2021)Direcţia Generală pentru Evidenţa PersoanelorServiciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor
81Eliberarea cărţii de identitate provizorii (Anexa nr. 3 din H.G. nr. 295/2021)Direcţia Generală pentru Evidenţa PersoanelorServiciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor
82Eliberarea certificatelor de stare civilăDirecţia Generală pentru Evidenţa Persoanelorofiţerii de stare civilă/funcţionarii de stare civilă din cadrul primăriilor/serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a a persoanelor
83Eliberarea Certificatului care atestă componenţa familialăDirecţia Generală pentru Evidenţa Persoanelorofiţerii de stare civilă/funcţionarii de stare civilă din cadrul primăriilor/serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a a persoanelor
84Eliberarea de adeverinţe, copii, extrase şi certificate de pe documentele aflate în păstrarea Arhivelor Naţionale.Arhivele Naţionale-
85Eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilăDirecţia Generală pentru Evidenţa Persoanelorofiţerii de stare civilă/funcţionarii de stare civilă din cadrul primăriilor/serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a a persoanelor
86Eliberarea Formularelor standard multilingveDirecţia Generală pentru Evidenţa Persoanelorofiţerii de stare civilă/funcţionarii de stare civilă din cadrul primăriilor/serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a a persoanelor
87Eliberarea formularelor standard multilingve pentru certificatele de cazier judiciar eliberate persoanelor fizice care nu sunt înscrise în cazierul judiciar.Poliţia Română prin orice subunitate de poliție în care funcționează ghișeu pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar
88Eliberarea numărului de înregistrare a notificării privind desfășurarea de operațiuni cu precursori de explozivi restricționați Poliţia RomânăDIRECȚIA ARME, EXPLOZIVI ȘI SUBSTANȚE PERICULOASE (D.A.E.S.P.) PRECUM ȘI SERVICIILE/BIROURILE TERITORIALE ARME, EXPLOZIVI ŞI SUBSTANŢE PERICULOASE (S.A.E.S.P. / B.A.E.S.P.)
89Eliberarea paşapoartelor simple electronice/ simple temporare cetățenilor româniDirecţia Generală de PaşapoarteServicii Publice Comunitare de Pașapoarte (SPCP)
90Eliberarea permisului de transfer al armelor și munițiilorPoliţia RomânăDirecția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase (DAESP) și structurile teritoriale arme, explozivi și substanțe periculoase
91Eliberarea unui alt tip de permis de armă decât cel deținutPoliţia RomânăPoliţia Română - DAESP - prin structurile teritoriale arme, explozivi și substanțe periculoase Actualizează
92Eliberarea unui nou permis de armă în cazul furtului, pierderii, distrugerii sau deteriorării documentuluiPoliţia RomânăPoliţia Română - DAESP - prin structurile teritoriale arme, explozivi și substanțe periculoase
93Eliberarea unui permis de conducere cu o nouă valabilitateDirecţia Generală Permise de Conducere şi ÎnmatriculăriServiciile Publice Comunitare Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Vehicule (Instituții coordonate de DRPCIV)
94Eliberarea unui permis de conducere duplicatDirecţia Generală Permise de Conducere şi ÎnmatriculăriServiciile Publice Comunitare Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Vehicule (Instituții coordonate de DRPCIV)
95Emiterea avizelor specifice serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență: înființare, desființare, pentru sector de competență, pentru funcția de șef serviciu voluntar pentru situații de urgențăInspectoratul General pentru Situaţii de UrgenţăToate Inspectoratele pentru Situații de Urgență subordonate (ISU)
96Emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională a adulților în ocupațiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situații de UrgențăInspectoratul General pentru Situaţii de UrgenţăDirecția Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților
97Finanțarea proiectelor din fonduri europene dedicate Afacerilor Interne - FAMI, FSI, IMFVDirectia Fonduri Externe NerambursabileServiciul Fonduri Dedicate (SFD)
98Furnizare de date privind cetățenia română Direcţia Generală de Paşapoarte-
99Furnizarea datelor cu caracter personal actualizate în Registrul Naţional de Evidenţă a PersoanelorDirecţia Generală pentru Evidenţa PersoanelorBirourile Judeţene de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor - aflate în subordinea D.E.P.A.B.D. Serviciile publice comunitare judeţene/locale de evidenţă a persoanelor - aflate în coordonarea D.E.P.A.B.D.
100Înmatricularea temporară a unui vehiculDirecţia Generală Permise de Conducere şi ÎnmatriculăriServiciile Publice Comunitare Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Vehicule (Instituții coordonate de DRPCIV)
101Înmatricularea unui vehiculDirecţia Generală Permise de Conducere şi ÎnmatriculăriServiciile Publice Comunitare Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Vehicule (Instituții coordonate de DRPCIV)
102Înregistrarea adopţieiDirecţia Generală pentru Evidenţa Persoanelorofiţerii de stare civilă/funcţionarii de stare civilă din cadrul primăriilor/serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a a persoanelor
103Înregistrarea divorţului pe cale administrativăDirecţia Generală pentru Evidenţa Persoanelorofiţerii de stare civilă/funcţionarii de stare civilă din cadrul primăriilor/serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a a persoanelor
104Înregistrarea operatorilor de produse de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) precum şi avizarea autorizaţiilor/certificatelor de înregistrare Poliţia RomânăSERVICIILE/BIROURILE TERITORIALE ARME, EXPLOZIVI ŞI SUBSTANŢE PERICULOASE (S.A.E.S.P. / B.A.E.S.P.)
105Înregistrarea rezidenței în România a cetățenilor din statele UE/SEE/Confederația Elvețiană și a membrilor de familieInspectoratul General pentru Imigrări-
106Înscrierea experţilor în Registrul Naţional al Evaluatorilor de Risc la Securitate FizicăPoliţia RomânăDirecția de Ordine Publică (D.O.P.)
107Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei (Anexa nr. 4 din H.G. nr. 295/2021)Direcţia Generală pentru Evidenţa PersoanelorServiciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor
108Înscrierea în registrele de stare civilă a menţiunilor intervenite în străinătate Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelorofiţerii de stare civilă/funcţionarii de stare civilă din cadrul primăriilor/serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a a persoanelor
109Întocmirea actului de căsătorieDirecţia Generală pentru Evidenţa Persoanelorofiţerii de stare civilă/funcţionarii de stare civilă din cadrul primăriilor/serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a a persoanelor
110Întocmirea actului de decesDirecţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor ofiţerii de stare civilă/funcţionarii de stare civilă din cadrul primăriilor/serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a a persoanelor
111Întocmirea actului de naştereDirecţia Generală pentru Evidenţa Persoanelorofiţerii de stare civilă/funcţionarii de stare civilă din cadrul primăriilor/serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a a persoanelor
112Istoric de sancțiuni la regimul circulației rutierePoliţia RomânăDirecția Rutieră (DR)
113Licențierea societăților specializate în domeniul pazei și protecțieiPoliţia RomânăDirecția de Ordine Publică (D.O.P.)
114Licenţierea societăților specializate în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţieiPoliţia RomânăDirecția de Ordine Publică (D.O.P.)
115Monitorizarea şi controlul operaţiunilor cu precursori de droguri: acordare drepturi pentru desfăşurarea de operaţiuni cu precursoriAgenţia Naţională Antidrog-
116Obținerea certificatului de cazier judiciar - persoane fizicePoliţia Românăprin orice subunitate de poliție în care funcționează ghișeu pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar
117Obținerea certificatului de cazier judiciar - persoane juridicePoliţia Românăprin orice subunitate de poliție în care funcționează ghișeu pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar
118Obținerea certificatului de integritate comportamentală Poliţia Română prin orice subunitate de poliție în care funcționează ghișeu pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar
119Obținerea permisului de conducereDirecţia Generală Permise de Conducere şi ÎnmatriculăriServiciile Publice Comunitare Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Vehicule (Instituții coordonate de DRPCIV)
120Pașaportul european pentru arme de foc persoane fizice / juridicePoliţia RomânăPoliţia Română - DAESP - prin structurile teritoriale arme, explozivi și substanțe periculoase
121Păstrarea combinației numărului de înmatriculareDirecţia Generală Permise de Conducere şi ÎnmatriculăriServiciile Publice Comunitare Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Vehicule (Instituții coordonate de DRPCIV)
122Pază transporturiJandarmeria RomânăDirecția Pază și Protecție Instituțională
123Preschimbarea licențelor societăților specializate în domeniul pazei şi sistemelor tehnice de alarmarePoliţia RomânăDirecția de Ordine Publică (D.O.P.)
124Preschimbarea permisului de conducere străin cu document similar românescDirecţia Generală Permise de Conducere şi ÎnmatriculăriServiciile Publice Comunitare Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Vehicule (Instituții coordonate de DRPCIV)
125Procedura de prelungire a valabilităţii permisului de armăPoliţia RomânăPoliţia Română - DAESP - prin structurile teritoriale arme, explozivi și substanțe periculoase
126Punerea la dispoziție a dosarului personal de pașapoarte Direcţia Generală de Paşapoarte-
127Radierea unui vehicul din circulațieDirecţia Generală Permise de Conducere şi ÎnmatriculăriServiciile Publice Comunitare Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Vehicule (Instituții coordonate de DRPCIV)
128Reconstituirea şi întocmirea ulterioară a actelor de stare civilã Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelorofiţerii de stare civilă/funcţionarii de stare civilă din cadrul primăriilor/serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a a persoanelor
129Rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelorofiţerii de stare civilă/funcţionarii de stare civilă din cadrul primăriilor/serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a a persoanelor
130Reglementarea dreptului de sedere temporară în România a cetățenilor proveniți din state terțeInspectoratul General pentru Imigrări-
131Reînnoirea licențelor societăților specializate în domeniul pazei și protecțieiPoliţia RomânăDirecția de Ordine Publică (D.O.P.)
132Reînnoirea licențelor societăților specializate în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţieiPoliţia RomânăDirecția de Ordine Publică (D.O.P.)
133Schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui persoanelor fizice Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelorofiţerii de stare civilă/funcţionarii de stare civilă din cadrul primăriilor/serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a a persoanelor
134Schimbul de informații cu conducatorii de autovehicule privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră pe teritoriul RomanieiPoliţia RomânăDirecția Rutieră (DR)
135Servicii de agrement și inițiere sportivăClubul Sportiv „Dinamo” Bucureşti-
136Serviciul de rezervare a spațiilor de cazare din administrarea MAI-DALIDirecţia Generală LogisticăDirecția Asigurare Logistică Integrată
137Serviciul pentru furnizarea informațiilor referitoare la accidentele de muncă suferite de personalul MAIDirecţia Generală Management Resurse UmaneDirecția Inspecția Muncii
138Serviciul pentru înscrierea candidaților la admiterea la instituțiile de învățământ care formează personal pentru M.A.I.Direcţia Generală Management Resurse Umane-
139Serviciul pentru recrutare în vederea ocupării unor funcţii vacante în Ministerul Afacerilor InterneDirecţia Generală Management Resurse Umane-
140Sistemul Informatic Național de Semnalări (SINS)Centrul Naţional SISNu este cazul.
141Solicitarea radierii armei letale / neletale din permisul de armăPoliţia RomânăPoliţia Română - DAESP - prin structurile teritoriale arme, explozivi și substanțe periculoase
142Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străineDirecţia Generală pentru Evidenţa Persoanelorofiţerii de stare civilă/funcţionarii de stare civilă din cadrul primăriilor/serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a a persoanelor
143Transcrierea dreptului de proprietate asupra unui vehiculDirecţia Generală Permise de Conducere şi ÎnmatriculăriServiciile Publice Comunitare Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Vehicule (Instituții coordonate de DRPCIV)
144Venirea în România a cetățenilor non UE (Procedura invitației)Inspectoratul General pentru Imigrări-
145Vizarea autorizaţiilor pentru transferul explozivilor de uz civil din România în alt stat membru UEPoliţia RomânăSERVICIILE/BIROURILE TERITORIALE ARME, EXPLOZIVI ŞI SUBSTANŢE PERICULOASE (S.A.E.S.P. / B.A.E.S.P.)